3

Nau Ntăm Ma Y-Tit Mra Nti

1Ăn nkah ma khân păng blau tông phung kôranh chiă uănh jêh ri phung geh nau dơi, ăn tông bâr, kâp ƀư lĕ kan ueh, 2mâu ngơi mhĭk ma bu ôh, gŭ đăp mpăn, blau njrăng, jêh ri bêng ma nau rdơ̆ rbăn ma lĕ rngôch bunuyh.
3Yorlah saơm ri he tâm ban lĕ jêng rluk, mâu blau tông bâr, nkhah du, jêng dĭk ma ăp ntil nau kơnh jêh ri ma nau nglay săk ŭch, gŭ rêh tâm nau djơh mhĭk jêh ri tâm nau kơnh, bu tâm rmot jêh ri he tâm rmot ndrăng he. 4Ƀiălah tơlah nau ueh Brah Ndu, Nơm Tâm Rklaih he, jêh ri nau păng rŏng ma bunuyh tâm mpơl jêh, 5Păng tâm rklaih jêh he mâu di yor kan bơh nau sŏng he ƀư jêh ôh, ƀiălah tĭng nâm nau păng yô̆ ma he, ma nau ƀư kloh bơh nau deh mhe, jêh ri nau ƀư mhe tay bơh Brah Huêng Ueh, 6Păng nkhŭt jêh ma he rmeh ler ma Yêsu Krist, Nơm Tâm Rklaih he, 7gay ma he mra geh nau kơp sŏng ma nau Păng yô̆, jêh ri jêng phung dơn tâm nau kâp gân ma nau rêh n'ho ro.
8Nau ngơi aơ jêng ngăn. Gâp ŭch ma may ƀư ngăn nau aơ, gay ma phung chroh jêh ma Brah Ndu mra blau njrăng ƀư kan ueh, nau nây ueh jêh ri khlay ma bunuyh. 9Ƀiălah dun nau tâm rlăch rluk, nau ƀoi yau u che, nau tâm djrel, jêh ri nau tâm rlăch ma nau vay, yorlah nau nây mâu khlay ôh jêh ri dơm dam. 10Bi ma bunuyh joi nau tâm nkhah, jêh nduyh păng nguay mâu lah bar tơ̆ lơi geh nau đah păng ôh. 11Yorlah may gĭt jêh bunuyh tâm ban pô nây jêng nkhah du jêh, jêh ri ƀư tih; dôl ƀư pô nây păng phat dôih păng nơm yơh.

Nau Ntăm Êng Êng Nau Khâl

12Tơlah gâp njuăl ma may Y-Artêmas mâu lah Y-Tisik, ăn may ndal văch tâm mâp đah gâp ta ƀon Nikôpôlis, yorlah gâp mĭn ŭch gŭ ta nây dôl yan puh. 13Njrăng ma nau kơl Y-Sênas, kôranh nơm nti nau vay, jêh ri Y-Apôlôs, dôl khân păng sak nsong lơi ăn khân păng pưt kƀah du ntil ndơ ôh. 14Ăn nđâp phung he lĕ nti ƀư kan ueh gay dơi kơl tơlah geh kan ndal, pôri lơi he pưt play blau kơl.
15Lĕ rngôch phung gŭ ndrel gâp njuăl nau khâl đah may. Ăn may khâl đah phung rŏng ma hên tâm nau chroh. Ăn nau yô̆ gŭ ndrel ma lĕ rngôch khân may.