10

Các tù trưởng

1Ruồi chết làm hôi thối dầu thơm. Một phút điên dại gây ảnh hưởng tai hại cho người danh giá, khôn ngoan.
2Lòng người khôn ngoan hướng dẫn người ấy làm điều phải, nhưng lòng người dại xúi người nầy làm điều quấy.
3Lối đi đứng của người dại ngoài phố nói lên sự kém khôn ngoan của họ.
4Nếu chủ nổi giận, đừng bỏ việc, nhưng phải cư xử mềm mỏng, như thế có thể làm dịu cơn giận của chủ.
5Tôi có thấy một điều tệ hại khác trên đời, liên hệ đến các cấp lãnh đạo:
6Người ngu dại được cất nhắc lên cao, còn người có nhiều khả năng phải giữ địa vị thấp kém.
7Tôi cũng thấy cả cảnh đầy tớ đi ngựa, trong khi bậc vương bá lại đi bộ như đầy tớ vậy.
8,9Ai đào hố phải sa xuống hố. Ai phá vách nhà cũ sẽ bị rắn rết cắn. Người lăn đá bị đá đè. Người bổ củi bị củi gây thương tích.
10Dùng một cái rìu cùn sẽ phí nhiều sức, phải khôn ngoan, mài lưỡi rìu trước đã.
11Nếu bị rắn cắn rồi mới đi mời thầy dụ rắn thì có ích gì? 12-14Lời nói của người khôn đem lại thắng lợi, nhưng miệng lưỡi kẻ dại đem lại tai hại hiểm nghèo. Kẻ dại khởi đầu bằng những lời dại khờ, kết thúc bằng những lời điên cuồng, độc hại. Nó khoác lác, rườm rà nói về tương lai, nhưng có ai biết được việc ngày mai?
15Kẻ khờ phí sức khi làm việc, đến độ kiệt quệ, không còn biết làm sao đi về thành mình nữa.
16,17Nếu trong nước có vua vị thành niên, có cấp lãnh đạo sớm hôm chỉ lo chè chén, số phận quốc gia ấy thật là khốn đốn. Nhưng một quốc gia có vua con dòng cháu giống, cấp lãnh đạo xứng đáng, ăn uống để bổ sức chứ không phải để say sưa, dân nước ấy dĩ nhiên hạnh phúc.
18Nhà của kẻ lười mái dột cột xiêu.
19Tiệc tùng cho vui, rượu nồng cho đời lên hương; còn 'có tiền mua tiên cũng được.' 20Đừng nguyền rủa - dù trong tư tưởng - kẻ có thế lực, dù là thế lực hành chánh hay tiền tài, vì chim chóc sẽ báo cho họ mọi lời ta nói.