10

Một số nhận xét khác

  1Con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa,
   Một chút điên dại phương hại đến cả sự khôn ngoan và danh giá.
  2Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải,
   Còn lòng kẻ ngu dại hướng về điều trái.
  3Ngay cả khi đi trên đường, kẻ dại thiếu hiểu biết,
   Và nói cho mọi người rằng mình là kẻ ngu dại.
  4Nếu người cai trị nổi giận cùng con thì đừng bỏ đi,
   Vì sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng.
  5Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới ánh mặt trời;
   Một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo:
  6Đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao,
   Còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn.
  7Ta cũng thấy cảnh đầy tớ thì cưỡi ngựa,
   Trong khi các thủ lĩnh phải đi bộ như đầy tớ.
  8Kẻ đào hố phải rơi xuống hố,
   Còn kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.
  9Ai lăn đá sẽ bị đá gây thương tích;
   Ai bửa củi có thể bị củi gây hiểm nguy.
  10Lưỡi rìu cùn mà không mài cho bén,
   Hẳn phải phí nhiều sức;
   Nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công.
  11Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,
   Thì thầy bùa rắn chẳng còn ích gì.

  12Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu,
   Nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó.
  13Nó khởi đầu với lời lẽ điên rồ,
   Và kết thúc với lời lẽ gian ác ngông cuồng.
  14Kẻ ngu dại hay lắm lời;
   Nhưng con người đâu biết được điều gì sẽ xảy đến,
   Và ai có thể nói cho người biết việc tương lai?
  15Công việc cực nhọc của kẻ ngu dại làm hắn mệt mỏi
   Đến nỗi chẳng còn biết đường về thành.

  16Khốn cho đất nước có vua còn quá trẻ,
   Và có các nhà lãnh đạo mới sáng đã lo tiệc tùng!
  17Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc,
   Và có các nhà lãnh đạo ăn uống có giờ giấc,
   Cốt để khỏe mạnh chứ không vì no say!
  18Do biếng nhác nên rường nhà sụp xuống,
   Đôi tay lười biếng để cho nhà bị dột.
  19Tiệc tùng để mua vui,
   Rượu làm cho đời vui vẻ,
   Và tiền bạc đáp ứng nhu cầu.
  20Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua,
   Dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có;
  Vì chim trời có thể đồn ra tiếng nói,
   Và loài có cánh sẽ thuật lại sự việc.