1

Dũ Ramứh Tỡ Bữn Cỡt Kia Ntrớu

1Nâi la santoiq rangoaiq tễ con samiang Davĩt, la puo tâng vil Yaru-salem.
2Cũai Rangoaiq pai neq: Tỡ bữn cỡt kia! Tỡ bữn cỡt kia ntrớu! Dỡi tamoong nâi tỡ bữn cỡt kia ntrớu! Dũ ramứh la tỡ bữn cỡt kia ntrớu! 3Máh cũai táq ranáq tiang phũac mur mia bữn kia ntrớu tễ máh ranáq alới tốh cóng rêng ki? 4Toâq thrap khoiq vớt, chơ toâq loah muoi thrap ễn; ma cốc cutễq nâi noâng níc. 5Moat mandang loŏh, chơ pât, chơ viel loah chu ntốq án dốq loŏh. 6Cuyal phát chu angia pưn, chu angia pỡng. Cuyal phát ploaq pỡq chu, chơ án phát loah chu angia tiaq. 7Máh crỗng hoi nheq chu dỡq mưt, ma dỡq mưt tỡ nai cỡt poân. Chơ dỡq parỗm loah pỡ ntốq tiaq, la ntốq án hoi loŏh tễ nhũang. Moâm ki, án hoi loah sĩa. 8Dũ ramứh cỡt lakéh lakiei lốh tỡ dáng ễ pai ntrớu noâng. Moat hái nhêng ma tỡ nai cỡt thrưong; cutũr hái sâng, ma tỡ nai cỡt dũ. 9Ranáq ntrớu khoiq cỡt chơ, lứq cỡt loah ễn. Ranáq ntrớu khoiq táq chơ, cóq táq loah tamái. Tỡ bữn acán ntrớu tâng cốc cutễq nâi mŏ tamái. 10Cũai dốq pai neq: “Mới nhêng! Nâi la ranáq tamái.”
 Ma lứq hái hữm tỡ cỡn tamái! Yuaq dũ ramứh khoiq cỡt tễ dũn lứq chơ, nhũang tễ tangái hái cỡt cũai.
11Lứq tỡ bữn noau sanhữ ranáq ntrớu khoiq cỡt tễ mbŏ́q arái. Cớp chumát la tỡ bữn noau sanhữ tê máh ranáq cỡt tâng dỡi sanua cớp dỡi ntun.

Cũai Rangoaiq Cơi Táq Chơ

12Cứq la Cũai Rangoaiq, cớp cỡt puo tỗp I-sarel tâng vil Yaru-salem. 13Cứq cutóng túc-partúc chuaq cớp rien níc tễ dũ ranáq ca khoiq cỡt tâng cốc cutễq nâi.
 Yiang Sursĩ khoiq anoat dỡi tamoong cũai cóq tamóh ŏ́c túh arức.
14Cứq khoiq hữm dũ ranáq cũai táq tâng cốc cutễq nâi, cớp cứq dáng máh ranáq ki la tỡ bữn kia ntrớu. Ranáq ki samoât hái lúh puai cuyal. 15Acán ntrớu cooc, tỡ bữn noau têq poât yỗn cỡt tanoang loah; cớp acán ntrớu ŏ́q, tỡ bữn noau têq ngih.
16Cứq dốq chanchớm neq: “Cứq bữn ŏ́c roan rangoaiq clữi nheq tễ cũai canŏ́h ca cỡt sốt tâng vil Yaru-salem nhũang cứq; cớp cứq dáng nheq nŏ́q toâp sarnớm rangoaiq cớp dáng sa‑ữi ramứh.”
17Cứq cutóng rien dŏq dáng cayoah ŏ́c rangoaiq tễ ŏ́c sacũl, ŏ́c rangoaiq tễ ŏ́c a‑ỡu. Ma cứq tamóh ŏ́c nâi la samoât cứq lúh puai cuyal. 18Hái cỡt rangoaiq sa‑ữi máh léq, lứq máh ki tê hái ỡt clơng. Hái dáng sa‑ữi máh léq, lứq máh ki tê sarnớm hái cỡt túh lứq ễn.