4

1Chơ cứq hữm sa‑ữi náq cũai tỡ bữn tanoang tapứng chóq cũai canŏ́h tâng cốc cutễq nâi. Cũai noau dốq padâm, nhiam u‑ỗi; ma tỡ bữn noau chuai alới, yuaq cũai ca padâm alới bữn chớc lứq. 2Cứq chanchớm loah tễ máh cũai neq: Khaq cuchĩt, saláng noâng tamoong. 3Ma o hỡn tễ ki ễn, la khaq tỡ yũah canỡt, yuaq tỡ bữn hữm ranáq tỡ bữn tanoang tapứng tâng cốc cutễq nâi.
4Cứq khoiq dáng chơ cỗ nŏ́q cũai táq ranáq ntâng. Alới táq ngkíq, yuaq alới yoc ễ bữn crơng sa‑ữi hỡn tễ yớu. Ma ranáq ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu, cỡt samoât lúh puai cuyal sâng. 5Máh cũai sacũl curốq atĩ sâng, tỡ ễq táq ranáq ntrớu; chơ alới cuchĩt khlac. 6Khaq hái bữn bĩq sâng ma bữn mứt ien khễ, saláng hái bữn sa‑ữi na bar lám atĩ táq níc, ma cỡt ariang rapuai cỗp cuyal sâng.
7Cứq hữm sĩa, bữn muoi ranáq tễ dỡi tamoong cũai tâng cốc cutễq nâi la tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 8Bữn muoi noaq samiang ỡt níc muoi noaq sâng; án ŏ́q con samiang cớp ŏ́q sễm ai. Ma án tỡ nai tangứt táq ranáq, cỗ án tỡ yũah hữm dũ tễ máh sanốc ntữn án khoiq bữn chơ. Ngkíq, án táq máh ranáq ntâng la dŏq yỗn noau? Cớp cỗ nŏ́q án tỡ yũah bũi pahỡm? Anâi la tỡ bữn cỡt kia ntrớu tê, yuaq án táq yỗn dỡi tamoong án cỡt túh arức.
9Bar náq o hỡn tễ ống manoaq sâng, yuaq toâq bar náq táq ranáq parnơi, lứq cỡt ranáq o hỡn. 10Khân muoi noaq tễ bar náq ki dớm, án noâng bữn yớu têq acŏ́q chuai án. Ma lốp lứq yỗn cũai ca ống muoi noaq sâng; khân án dớm, ki ŏ́q noau acŏ́q chuai ayuor án. 11Khân sangễt, bar náq têq bếq manơi yỗn cỡt sa‑âm. Ma khân bếq ống manoaq sâng, nŏ́q têq táq yỗn cỡt sa‑âm? 12Bar náq rơi táng chíl cớp riap muoi noaq ca ễ táq alới. Panũar pái ntreh, lứq cro ta-ŏh.
13Khaq bữn muoi noaq cũai póng cadĩt ca roan rangoaiq, saláng bữn puo thâu ma sacũl, yuaq puo ki tỡ bữn sapúh noâng ŏ́c noau tĩeih atỡng. 14Lứq pai cũai póng ki loŏh tễ tũ, tỡ la cỡt tâng dống sũ cũai cadĩt tâng cruang ki, ma têq án chỗn cỡt puo. 15Cứq khoiq hữm dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi, cớp cứq chanchớm cóq bữn muoi noaq cũai póng tễ tỗp alới, nỡ‑ra chỗn pláih loah puo. 16Khân cũai póng ki cỡt puo cớp cỡt sốt cũai proai ca tỡ rơi ngih nâi, toâq án cuchĩt tỡ bữn noau sanhữ noâng tễ máh ranáq án khoiq táq. Ranáq ki lứq tỡ bữn cỡt kia ntrớu, cỡt samoât lúh puai cuyal sâng.