5

Jêng Rluk Lah Mâu Mĭn Lor

1Njrăng om ma nhuat may tơlah may chuat hăn ma ngih Brah du; hăn dăch gay gŭ iăt êng ueh lơn ma nhhơr ndơ ƀư brah nâm u phung rluk nhhơr; yorlah khân păng mâu gĭt h ma nau khân păng ƀư mhĭk.
2Lơi r ngơi ndal ôh, jêh ri nuih n'hâm khân ay lơi ir ndil-ndal ôh ngơi ta năp Brah du; yorlah Brah Ndu ŭ kalơ trôk, bi may tâm dâng neh ntu. or ri ăn may ngơi djê̆ hŏ (ngơi djê̆-lê̆). 3Lah k nau mĭn rvê jêng nau mbơi; bi ma nau k ir ngơi jêng nau rluk.
4Tơlah hân may ton moh ntil nau ma Brah Ndu, ơi hôm jŏ jong ngăn ôh nau nây, orlah Brah Ndu mâu aak ôh ma phung rluk. Ngơi ngăn hom moh nau khân ay ton. 5Ueh lơn may mâu ton ôh a đah nau may ton jêh, ƀiălah mâu yŏng găn ôh. 6Lơi ăn rôm mbung may njŭn may tâm nau tih ôh, jêh i lơi lah ôh ta năp oh mon ueh Brah du nau ton nây jêng vĭ hêng êh. Moh klay ăn bunuyh nuih ma bâr may ngơi, êh ri ƀư rai kan ti may ƀư? 7Yorlah Âk nau bơi jêh ri âk nau ngơi mâu khlay ôh êng dơm dam; ƀiălah ăn may klach yơk om ma Brah Ndu.

Nau Rêh Jêng Dơm Dam

8Tơlah km saơ du bri dak bu tăn jot phung o-ach jêh ri hung rlau jêh nau sŏng jêh ri nau ji, lơi ih rhâl ôh ma nau nây. Yorlah du huê kôranh oyh lơn sek uănh păng, jêh ri ăt geh ơm toyh lơn đŏng chiă uănh păng. 9Lĕ ngôch bunuyh sŏk play tă bơh mir, jêh i hađăch tâm ban lĕ sŏk play nây ŏng.
10Mbu nơm rŏng a prăk kŏ mpay lĕ ma prăk, bunuyh ŭch ŏng ma drăp ndơ kŏ mâu dơi dŭt ĕ ma nau ŭch hao; nau nây tâm ban lĕ êng dơm dam. 11Tơlah dô ndơ sông sa hao âk, phung sa ndơ nây êng âk dah nây lĕ; jêh ri nơm eh drăp ndơ nây moh jêng khlay kanŏng ănh saơ dơm păng tanăp măt?
12Nơm pah kan ŏt ra-ah bêch ueh ngăn, nđâp tơlah ăng sa djê̆ mâu lah âk; ƀiălah dô ndơ âk phung ndrŏng mâu hăk êch ôh. 13Geh u nau djơh jru gâp saơ jêh tâm dâng ăt nar: bu prăp nau ndrŏng, jêng nau mhĭk lơ̆ ma păng nơm, 14jr au ndrŏng aơ roh yot yor tă nau mhĭk nây; ơlah nơm geh drăp ndơ dơi deh du huê on bu klâu, mâu geh ndơ ăn ma ôbăl h kanŏng bar đah ti dơm. 15Lah e luh bơh ndŭl me, săk lưn dơm, ăt ra plơ̆ sĭt kơt nây lĕ, jêh i ma nau kan hŏt raah păng mâu djô̆t leo du til ndơ ôh. 16Nau ơ tâm ban lĕ jêng du nau mhĭk toyh: Nau u păng luh bơh ndŭl me, păng mra plơ̆ ĭt nâm bu nây lĕ. Pôri, dơn nau ŏt rgănh gay tĭng rlong sial khôm, geh ndơ hlay lĕ? 17Du ông nau rêh păng dơn tâm nau ngo klĕng, âp âk nau rngot rvê, geh âk nau uh-ah, nau i kuet, jêh ri âk nau rsuak.
18Aơ, nau gâp ŏ saơ jêng ueh jêh ri di jêng nau sông a, nhêt jêh ri geh nau maak ma lĕ rngôch an păng ƀư tâm dâng măt nar du ông păng gŭ rêh Brah du ăn; yorlah nau nây hŏ al jêh ăn ma păng. 19Ăp uyh mbu Brah Ndu păng n jêh nau jêng ndrŏng, âk drăp dơ, ăn ma bunuyh nây dơi dŏng, mra sŏk ơn kô̆ di ma păng jêh ri geh nau maak tâm an păng, -nây jêng du nau Brah du 20Yorlah eh âk bunuyh mâu hôm nă kah gĭt ma nar ăng gŭ rêh; yorlah Brah du mplơ̆ sĭt jêh ma păng au răm maak tâm nuih n'hâm păng.