5

Nhân từ, khôn khéo

1-3Khi vào Đền thờ Thượng Đế, mọi người phải mở rộng tai nhưng đóng chặt miệng. Đừng điên rồ đến độ không biết được rằng hứa hẹn với Thượng Đế cách liều lĩnh là có tội. Thượng Đế ở trên trời, còn ta ở dưới đất, nên phải vắn tắt. Kẻ điên dại thường lắm mồm, cũng như người lo nghĩ nhiều quá sinh ác mộng.
4Khi khấn nguyện với Thượng Đế điều gì phải thực hiện ngay, vì Ngài không thích kẻ điên rồ trì hoãn.
5,6Thà đừng hứa hơn là hứa rồi không làm. Làm như vậy, ta đắc tội với chính miệng mình. Cũng như đừng biện bạch với sứ giả Thượng Đế là vì ta lầm lẫn mới khấn nguyện. Như thế Thượng Đế sẽ nổi giận và làm cho ta thất bại trong công việc ta làm. 7Đừng mơ mộng xa vời, không thực tế, cũng đừng nói năng rườm rà, rỗng tuếch; nhưng phải kính sợ Thượng Đế.
8,9Khi thấy cảnh người nghèo bị áp bức, công lý bị chà đạp thì đừng ngạc nhiên. Vì mỗi công chức đều phục vụ người cao cấp hơn mình, cấp này lại phục vụ cấp khác cao hơn nữa. Và cứ thế, họ chia nhau quyền lợi của quốc gia tùy theo phạm vi mình, và trên tất cả là nhà vua.
10Người tham tiền của chẳng bao giờ thỏa mãn. Hạng người này cũng điên rồ, vô nghĩa nốt.
11Càng có tiền nhiều, càng tiêu xài nhiều. Vậy có nhiều tiền ích lợi gì, trừ ra việc để nó đấy mà chiêm ngưỡng!
12Người làm lụng nặng nhọc được giấc ngủ ngon, dù ăn nhiều hay ít; còn người giàu vì lo nghĩ đến của cải nên ngủ chẳng yên giấc. 13,14Tôi thấy có một điều tai hại trầm trọng xảy ra khắp nơi: của cải của người khó nhọc dành dụm bị tan tành trong một tai nạn, chẳng còn gì để lại cho con.
15-17Trần truồng lúc ra đời, tay trắng lúc lìa đời, chẳng ai mang gì theo được. Đây thật là một điều tai hại. Sự khó nhọc của con người trở thành số không. Mọi công lao đều theo gió cuốn đi. Trong khi suốt đời người ấy đã phải âm thầm làm lụng, chịu vất vả, khổ tâm, uất trí.
18Tuy nhiên, vẫn có một điều hay cho những ai tận tụy làm việc, đó là hưởng các thức ăn uống ngon lành trong những ngày Thượng Đế còn cho mình sống. Đó là một phần thưởng.
19Nếu một người được Thượng Đế cho giàu có, lại có thể hưởng được những của cải do mình làm ra, được hạnh phúc, thì còn gì bằng? Thượng Đế có cho mới được như thế.
20Người ấy không còn phải nhìn lại quá khứ buồn khổ, vì Thượng Đế làm cho lòng người vui sướng.