6

Của cải và dục vọng

1Tôi lại còn thấy một điều tai hại trầm trọng khác xảy ra khắp nơi. 2Có người được Thượng Đế cho giàu có, danh dự, và mọi điều người ấy mong muốn, nhưng trừ ra một điều: sống lâu để hưởng thụ. Của cải của người để lại cho người khác hưởng hết. Còn gì vô nghĩa hơn?
3Lại có người được sống đến cao niên trường thọ, sinh con đẻ cái đến cả trăm, nhưng không được hạnh phúc trong tâm hồn, hơn nữa khi chết chẳng được mồ êm mả đẹp. Tôi cho rằng một em bé lúc sinh ra đã chết còn sướng hơn người này.
4,5Vì em bé đến từ hư vô, lại trở về với mờ mịt. Tên em bị chôn vùi trong âm u. Em chưa hề thấy cũng chẳng hề biết ánh mặt trời. Thà như em còn hơn người sống lâu năm kia.
6Dù rằng sống đến vài ngàn năm, nhưng lòng không thỏa thì có ích gì?
7,8Người khôn cũng như kẻ dại, suốt đời khổ công lo tìm thực phẩm, thế mà vẫn không được thỏa mãn. Tuy nhiên, một người nghèo nhưng hiểu biết, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn những người kia. 9Có ít trong tay hơn là có nhiều trong tưởng tượng. Mơ mộng hão huyền là điên rồ, chẳng khác gì đuổi gió.
10Định mệnh an bài muôn sự. Số phận một người ra sao đã được Thượng Đế biết trước từ lâu. Vậy cưỡng lại số mệnh sao được? 11Cứ lắm điều, nhiều lời, càng thêm vô nghĩa; vậy nói nhiều có ích gì đâu?
12Trong những ngày trống rỗng chóng tàn của đời người, ai biết được rằng sống thế nào mới hữu ích? Ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra cho hậu thế?