6

Bàn Thêm Về Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống

1Tôi thấy có một hoàn cảnh bi thương rất thường xảy ra cho loài người sống trên đời.
2Đức Chúa Trời ban cho một người kia giàu có, tài sản, và danh vọng đến nỗi người chẳng thiếu một điều gì lòng người mong muốn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cho người quyền hưởng thụ. Một người xa lạ hưởng các tài sản ấy. Hoàn cảnh đau xót bi thương này quả là khó hiểu. 3Giả sử có một người kia sanh được cả trăm con cái, cao tuổi thọ, được sống lâu trên đất, nhưng lòng ước muốn vui hưởng những điều tốt lành không được thỏa nguyện, tôi cho rằng một em bé chết vừa lúc lọt lòng mẹ, dù không được chôn cất, còn có phước hơn.
4Dù em lặng lẽ vào đời, và ra đi vào cõi tối tăm, tên tuổi em bị bóng tối bao trùm; 5Dù em chưa hề thấy ánh mặt trời, cũng chưa ý thức được gì, em vẫn được yên nghỉ hơn người cao tuổi. 6Người dù có sống đến cả hai ngàn năm, nhưng không hưởng được phần phước gì trên đời này, cũng không bằng em bé chết vừa lúc lọt lòng mẹ. Phải chăng rốt cuộc mọi người đều cùng về một chỗ?
  7Người đời làm lụng khổ nhọc là vì miếng cơm manh áo,
   Thế nhưng lòng tham muốn chẳng bao giờ được thỏa nguyện.
  8Người khôn ngoan được lợi ích gì hơn kẻ dại?
  Người nghèo biết cách xử thế, nào có ích chi?
  9Điều gì mắt thấy
   Tốt hơn là mộng ước.
  Đây cũng là phù vân, hư ảo,
   Như thể cố công bắt gió.

Sức Người Có Hạn

  10Điều chi hiện có đã sẵn có tên rồi,
   Và chúng ta cũng biết rõ thân phận con người;
  Loài người không thể tranh biện
   Với Đấng mạnh hơn mình.
  11Càng nhiều lý lẽ,
   Càng thêm rối beng.
   Có lợi ích gì lâu bền cho con người?
12Vì những ngày của đời người phù vân, trôi qua như bóng, ai biết được điều gì là tốt, lợi ích cho mình? Ai có thể nói cho người biết điều gì sẽ xảy ra, sau khi người nhắm mắt lìa đời?