7

Nau Ueh Lơn Bơ Nau Gĭt Mleh

1Amoh eh nau lư n'găr jêng ueh lơn ma dak kôlônh hlay; jêh ri nar khĭt ueh lơn nar deh nkeng.
2Jêng eh lơn hăn tât ngih vâl nhĭm vơl (klâng ndrê) ma đah hăn tât ngih vâl hêt sa maak. Yorlah nau khĭt jêng nau lôch ŭt ma lĕ rngôch bunuyh, jêh ri phung hôm-e n kah gĭt mĭn ma nau nây.
3Nau ngot jêng ueh lơn ma nau gơm, yorlah ma muh măt ngot nuih n'hâm geh nau maak.
4Nuih 'hâm nơm blau mĭn gŭ tâm ngih klâng drê; ƀiălah nuih n'hâm phung rluk gŭ âm ngih pâl rlưn.
5Ueh ơn ma du huê bunuyh tông iăt nau phung blau ĭn rduyh ma đah iăt nau phung rluk mprơ.
6Yorlah au gơm phung rluh nâm bu ŭnh sa lok tâm dâng lah, nau nây tâm ban lĕ, jêng nau dơm am.
7N'hêl anê̆, nau tŭn jot ăn nơm blau mĭn jêng unuyh rluk, jêh ri nau sa bieh drăp ndơ bu nsŭk n djơh nuih n'hâm nơm.
8Nau glĕ dŭt, du nau jêng ueh lơn ma nau ntơm aơm; jêh ri nau gĭt nsrôih jêng ueh lơn a nơm sưr
9Lơi r ngăch ji nuih; yorlah nau ji nuih gŭ tâm nuih 'hâm phung rluk.
10Lơi ta lah: âm ƀư rnôk kăl e jêng ueh lơn a rnôk aƀaơ? Yorlah mâu di ôh jêng au blau mĭn ôp nau nây. 11Nau lau mĭn jêng nâm bu ndơn drăp; păng êng khlay ma phung saơ măt nar. 12Yorlah au blau mĭn nching săk jăn nâm bu prăk êl nching săk jăn tâm ban lĕ; ƀiălah au blau mĭn dơi lơn, yorlah păng mât njăng au rêh ăn bunuyh geh nau blau mĭn.
13Mêt uănh om kan tă bơh Brah Ndu; orlah moh ndơ Păng hŏ mbang ăn kue jêh, bu dơi bât nsŏng tay?
14Dôl nar geh au chăt hao hâk răm hom, jêh ri tâm ar geh nau rêh ni sek mĭn hom; yorlah Brah du da dê njêng nar aơ jêh i ôi taơ, lĕ bar nau nây; gay ăn bunuyh âu dơi gĭt ôh moh nau mra tât ma păng, u nar kăn dơ̆.
15Tâm nau rêh ơm dam bơh gâp, gâp saơ jêh lĕ ngôch nau: Geh du huê bunuyh sŏng khă lah ăng sŏng ăt păng rai lôch tâm an lĕ; jêh ri geh du huê bunuyh djơh khă ah păng djơh rlơ̆ ma geh nau jŏk rêh âm nau ƀư mhĭk. 16Lơi êng sŏng rlau keh ôh, jêh ri lơi njêng ay nơm blau mĭn ir ôh; moh khlay may ƀư ai may nơm? 17Lơi a djơh rlau keh ir ôh, mâu lĕ jêng du uê rluk. Moh khlay may khĭt lor panăp ma nar bu al? 18May ơi djôt prăp nau aơ, nây jêng ueh; iălah lơi hôm thoi đŏng nau êng i, yorlah mbu nơm klach yơk ma Brah du der lĕ rngôch ntil nau nây.
19Nau blau mĭn ay ăn bunuyh blau mĭn geh nau katang lơn ma jê̆t uyh kôranh chiă uănh tâm du rplay ƀon oyh.
20N'hêl anê̆ mâu geh ôh du huê bunuyh sŏng ta eh ntu aơ ƀư nau ueh jêh ri mâu mâp ư tih ôh. 21Lơi kêng tôr ôh ma lĕ rngôch nau phung unuyh lah, klach lah may tăng oh mon may rak rtăp ma ay; 22nuih 'hâm may nơm gĭt jêh geh âk tơ̆ ay hŏ rak rtăp jêh ma bu êng.

Tĭng Joi Nau Blau Mĭn

23Gâp rlong uănh êh ma nau blau mĭn lĕ rngôch nau aơ; âp lah: Gâp mra jêng blau mĭn, ƀiălah ah nau blau mĭn jêng ngai ma gâp. 24Moh au lĕ jêng ngai, jru, jru ngăn, mbu dơi gĭt băng nau nây?
25Gâp prăp au mĭn ŭch gĭt jêh ri tĭng joi gay saơ au blau mĭn jêh ri rblang ma lĕ rngôch ndơ, êh ri ŭch gĭt nau djơh tă bơh nau luk, jêh ri ŭch gĭt nau djơh tă bơh au rluk, jêh ri nau rluk jêng moih. 26Gâp aơ jêh nau rngot jâk lơn nau khĭt, jêng u huê bu ur geh nuih n'hâm plĕch jêh i rlăm ndơm bu, jêh ri ti păng jêng u rse rvăk: mbu nơm gŭ ngao ueh ta năp Brah du mra dơi klaih bơh păng; i ma nơm geh nau tih păng nhŭp rdâng.
27Aơ nau gâp aơ, Kôranh Nơm Nti lah: Sek uănh lĕ ntil au, lĕ ntil ndơ, gay ŭch saơ nau ji ngăn, ôri aơ jêng nau gâp dơi saơ nau blang; 28nau ây gâp hôm e joi ƀaƀơ, ƀiălah âu gĭt saơ ôh: Ta nklang du rbăn nuyh âp saơ du huê bu klâu sŏng, ƀiălah âp mâu saơ ôh du huê bu ur sŏng, a nklang lĕ rngôch phung bu ur. 29Aơ, anŏng nau aơ gâp saơ, Brah du njêng jêh bunuyh sŏng, iălah khân păng tĭng joi âk nau ue.