7

Những Nhận Xét về Cuộc Ðời

  1Danh thơm tốt hơn dầu thơm,
  Ngày chết tốt hơn ngày sinh.
  2Ði dự tang lễ tốt hơn đi ăn tiệc;
  Vì tại đó mọi người sẽ được nhắc nhở ngày cuối của đời mình;
  Vậy những ai đang sống khá để tâm suy nghĩ.
  3Buồn bã tốt hơn cười cợt,
  Vì nỗi buồn lộ ra trên mặt có thể làm vơi bớt tâm sự trong lòng.
  4Lòng người khôn ở nhà tang chế,
  Lòng kẻ dại khoái chỗ vui chơi.
  5Thà nghe lời quở trách của người khôn hơn nghe lời tâng bốc của kẻ dại,
  6Vì như tiếng nổ lách cách của cọng gai ở dưới nồi thể nào, tiếng cười của kẻ dại cũng thể ấy.
  Ðiều đó cũng là vô nghĩa.
  7Bị áp bức quá đỗi người khôn cũng trở thành dại,
  Của hối lộ làm hư hại lòng người.
  8Kết cục của sự việc tốt hơn lúc khởi đầu;
  Tính nhẫn nại tốt hơn tính kiêu ngạo.
  9Chớ nhạy giận, vì cơn giận ở trong lòng kẻ dại.
  10Ðừng hỏi, “Tại sao thời trước lại tốt hơn thời nay?”
  Vì hỏi như thế chứng tỏ bạn không được khôn ngoan.
  11Sự khôn ngoan có giá trị như gia tài để lại,
  Nó thật ích lợi cho những ai thấy ánh mặt trời,
  12Vì sự khôn ngoan bảo vệ người ta như tiền bạc bảo vệ người có nó,
  Tuy nhiên lợi thế của tri thức là thế nầy: sự khôn ngoan giữ mạng sống của người có nó.
  13Hãy gẫm xem công việc của Ðức Chúa Trời,
  Ai có thể làm thẳng những gì Ngài đã làm cong?
  14Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng,
  Trong ngày hoạn nạn, khá gẫm suy.
  Ðức Chúa Trời đã cho ngày nầy lẫn ngày kia xảy ra để con người không thể biết điều gì sẽ xảy đến sau khi từ giã cõi đời.

Những Bí Ẩn về Cuộc Ðời

15Trong cuộc sống vô nghĩa của tôi, tôi đã chứng kiến những điều khó hiểu:
 Có người ngay lành sống ngay lành mà lại chết sớm, trong khi kẻ gian ác sống gian ác mà được sống lâu!
16Ðừng sống ngay lành thái quá, và cũng đừng cư xử khôn ngoan thái quá. Tại sao bạn muốn làm khổ mình? 17Chớ gian ác quá, và cũng đừng dại dột. Tại sao bạn muốn chết trước tuổi thọ của mình? 18Tốt hơn cả là bạn hãy nắm chặt điều nầy, và cũng đừng buông ra điều kia, vì chỉ người nào kính sợ Ðức Chúa Trời mới làm được cả hai.
19Sự khôn ngoan ban sức mạnh cho người khôn hơn mười người có quyền thế trong thành.
20Dĩ nhiên, không có người ngay lành nào trên đất luôn làm điều thiện mà không hề phạm tội.
21Ðừng quan tâm đến những lời người ta nói, kẻo bạn phải nghe những lời đầy tớ của bạn nguyền rủa bạn chăng. 22Lòng bạn cũng tự biết rằng đôi khi chính bạn đã nguyền rủa người khác.
23Tôi đã vận dụng sự khôn ngoan để suy xét tất cả những điều ấy. Tôi tự nhủ, “Ta sẽ nhờ sự khôn ngoan hướng dẫn mình.” Nhưng sự khôn ngoan đã cách xa tôi quá. 24Sự khôn ngoan ra thể nào, không ai biết được, vì nó quá cao xa và quá sâu thẳm, ai có thể tìm được nó? 25Tôi hướng tâm trí của tôi vào việc thu thập kiến thức và nghiên cứu để có sự khôn ngoan, hầu có thể biết tại sao mọi sự đã xảy ra như vậy, kể cả muốn biết về sự gian ác của kẻ dại và sự điên rồ của kẻ ngu.
26Bây giờ tôi khám phá ra rằng đàn bà thật là đắng cay hơn cả cái chết. Trái tim nàng là các cạm bẫy, và vòng tay nàng là những xiềng xích vô hình. Chỉ những ai đẹp lòng Ðức Chúa Trời mới có thể thoát khỏi tay nàng, còn kẻ nào có tội đều bị nàng bắt lấy.
27Giảng Sư nói: Này, tôi đã khám phá ra điều nầy, sau khi tôi đã nghiên cứu sự việc từ mọi góc cạnh. 28Ðây là điều lòng tôi vẫn tìm mà chưa tìm ra được: Trong một ngàn đàn ông may đâu tôi có thể tìm được một người công chính, nhưng trong tất cả đàn bà tôi chưa tìm được người nào.
29Này, tôi đã khám phá ra một điều độc đáo nầy nữa: Ðức Chúa Trời đã dựng nên con người để sống ngay lành chánh trực, nhưng con người cứ toan tính nọ kia, khiến lòng họ sinh ra những ý nghĩ gian tà bất chính.