8

1Ống cũai rangoaiq sâng têq dáng samoât lứq tễ máh ramứh ki. Sarnớm rangoaiq táq yỗn cũai cacháng cubũiq, cớp táq yỗn moat múh canám cỡt poang loah.

Cóq Trĩh Puo

2Cóq anhia trĩh santoiq puo ớn, cớp chỗi coâp parkhán ntrớu chóq Yiang Sursĩ. 3Puo têq táq dũ ramứh ca án yoc ễ táq; ngkíq cóq anhia loŏh chái tễ ntốq án ỡt; chỗi ỡt níc tâng ntốq croŏq criat. 4Yuaq puo táq dũ ranáq puai chớc án, tỡ bữn noau khớn rasuon tễ ranáq án táq. 5Khân anhia trĩh máh santoiq án ớn, lứq anhia bữn ỡt plot ien; cũai bữn sarnớm rangoaiq têq dáng nŏ́q án ễ táq, cớp bo léq án ễ táq. 6Dũ ramứh hái táq la cóq pĩeiq ngư cớp pĩeiq ngê; ma cũai cóq chĩuq sa‑ữi túh coat. 7Lứq tỡ bữn noau têq dáng ranáq ntrớu ễ cỡt chumát, cớp tỡ bữn noau têq atỡng loah yỗn hái dáng tễ ranáq ki. 8Tỡ bữn noau têq chuai tỗ bữm yỗn vớt tễ cuchĩt, tỡ la atỡi tangái án cuchĩt. Tahan tỡ têq lúh aloŏh tễ ntốq rachíl; cớp ŏ́c sâuq tỡ têq chuai amoong cũai sâuq.

Cũai Sâuq Cớp Cũai Tanoang O

9Cứq khoiq hữm máh ranáq nâi toâq cứq chanchớm yoc ễ dáng tễ máh ranáq ca cỡt tâng cốc cutễq nâi. Máh cũai bữn chớc, alới táq yỗn cũai canŏ́h chĩuq túh coat. 10Cứq khoiq hữm noau tứp sac cũai sâuq tâng ping. Ma tữ noau chu tễ tứp cumuiq, alới pỡq khễn chíq cũai cuchĩt ki tâng vil án khoiq táq ranáq sâuq. Ranáq nâi tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
11Cỗ nŏ́q máh cũai chái táq ranáq sâuq? La cỗ tian noau tỡ bữn táq tôt chái chóq máh cũai táq ranáq sâuq. 12Khân bữn muoi noaq cũai sâuq táq muoi culám ramứh lôih, cớp noâng bữn tamoong dũn, ma noâng cứq dáng o lứq khân cũai yám noap Yiang Sursĩ. 13Ma máh cũai sâuq tỡ bữn ramóh ŏ́c o. Dỡi tamoong alới cỡt samoât mul, cớp alới cuchĩt bo noâng póng, la cỗ alới tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ.
14Ma bữn muoi ranáq ễn tỡ bữn cỡt kia tâng cốc cutễq nâi; bữn cũai tanoang o roap tôt tang cũai sâuq; cớp cũai sâuq roap ŏ́c o tang cũai tanoang o. Cứq pai ŏ́c nâi tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
15Ngkíq, pĩeiq lứq la cóq táq yỗn dỡi tamoong bữn ŏ́c bũi óh, yuaq tâng dỡi nâi tỡ bữn ntrớu o hỡn tễ cha nguaiq cớp bữn ŏ́c bũi óh. Ŏ́c bũi óh ỡt níc cớp hái, toau sốt dỡi tamoong Yiang Sursĩ yỗn hái, bo hái táq ranáq cutóng tâng cốc cutễq nâi.
16Toâq cứq cutóng yoc ễ cỡt cũai rangoaiq cớp rien dũ ramứh tâng cốc cutễq nâi, bo ki cứq ỡt chanchớm tangái sadâu, ŏ́q dếh bếq loâng. 17Chơ cứq hữm máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq. Ma tam cứq ravoât níc, cứq tỡ têq tamóh nheq. Cũai rangoaiq dốq ỗt pai án dáng, ma lứq án tỡ bữn dáng ntrớu tháng.