9

Người khôn ngoan vui hưởng ơn Đức Chúa Trời ban

1Ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, và thấy rõ rằng người công chính và khôn ngoan cùng với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời; được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người không biết được. Tất cả đều thuộc về tương lai. 2Mọi việc xảy đến cho mọi người như nhau, cùng chung một số phận:
  Người công chính cũng như kẻ gian ác,
   Người tốt cũng như kẻ xấu,
  Người tinh sạch cũng như kẻ ô uế,
   Người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng,
  Người thiện lành cũng như kẻ tội lỗi,
   Người thề nguyện cũng như kẻ không dám thề nguyện.
3Đây là thảm họa trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời: Vì mọi người chịu chung một số phận nên lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác, và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí họ suốt đời, để rốt cuộc phải đi vào cõi chết. 4Chỉ những ai thuộc trong số những người sống mới có hi vọng, vì con chó sống còn hơn con sư tử chết!
  5Người sống biết mình sẽ chết,
   Nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả;
  Chẳng còn phần thưởng gì cho họ,
   Vì kỷ niệm về họ đã rơi vào quên lãng.
  6Ngay cả sự yêu thương, ganh ghét,
   Và sự đố kỵ của họ cũng đều tiêu tan.
  Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần gì
   Trong mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời.
7Vậy, hãy ăn cách vui vẻ và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con. 8Hãy luôn ăn mặc như trong ngày lễ hội và đừng quên xức dầu thơm trên đầu con. 9Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không đã ban cho con dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã làm ra dưới ánh mặt trời, suốt những ngày hư không của con. 10Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình; vì trong âm phủ, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.
11Ta lại thấy dưới ánh mặt trời:
  Không phải hễ nhanh chân là chạy giỏi,
   Mạnh sức là thắng trận,
  Cũng không phải hễ khôn ngoan là no đủ,
   Thông sáng là giàu có,
  Và khôn khéo là được ân huệ;
   Vì thời thế và cơ hội đều đến cho mọi người.
12Con người không biết thời thế của mình.
  Như cá mắc lưới ác nghiệt,
   Như chim mắc bẫy,
  Con người cũng bị mắc nạn
   Lúc tai họa thình lình ập xuống họ.

Sự khôn ngoan tốt hơn ngu dại

13Ta cũng thấy một trường hợp xảy ra dưới ánh mặt trời mà sự khôn ngoan rất quan trọng đối với ta. 14Có một thành nhỏ kia, với một ít dân cư, bị một vua hùng mạnh đem quân đến bao vây và đắp lũy cao để tấn công nó. 15Trong thành đó có một người nghèo mà khôn ngoan, và chính người ấy đã dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành. Nhưng về sau không còn ai nhớ đến người nghèo ấy nữa. 16Vậy, ta nói rằng: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người ấy không được ai lắng nghe.”
  17Lời của người khôn ngoan được lắng nghe nơi yên lặng
   Còn hơn tiếng quát tháo của kẻ chỉ huy đám người khờ dại.
  18Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ loại vũ khí nào,
   Nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt lành.