1

Yiang Sursĩ Arô Cũai Proai Án Píh Chu Loah

1Tâng casâi tacual, cumo bar Dari-ut cỡt sốt máh puo cruang Pơ-sia, Yiang Sursĩ chiau santoiq nâi yỗn cũai tang bỗq án, ramứh Sa-chari con samiang Be-rakia, châu I-dô. 2Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ớn Sa-chari pỡq atỡng cũai proai neq: “Cứq Yiang Sursĩ khoiq nhôp lứq máh achúc achiac anhia. 3Ma sanua, cứq pai neq: ‘Cóq anhia píh loah chu cứq; chơ cứq ễ píh loah chu anhia.’ 4Chỗi cỡt ariang achúc achiac anhia. Khoiq dũn lứq chơ máh cũai tang bỗq cứq atỡng alới chỗi táq puai ranáq sâuq cớp ranáq lôih. Ma alới tỡ bữn trĩh, cớp tỡ bữn táq puai ariang cứq atỡng. 5Achúc achiac anhia cớp máh cũai tang bỗq ki tỡ bữn tamoong noâng sanua. 6Cứq khoiq chiau máh ŏ́c patâp cớp máh ŏ́c catoaih yỗn achúc achiac anhia na máh cũai tang bỗq, alới ca táq ranáq cứq; ma alới tỡ bữn noap. Ngkíq, alới khoiq chĩuq roap tôt. Chơ alới rapĩen cỡt mứt tamái cớp pai neq: ‘Sanua hái dáng samoât lứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq yỗn hái roap tôt cỗ tian ranáq hái khoiq táq, ariang án khoiq anoat chơ.’”

Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ Hữm Ŏ́c Sapáh Tễ Máh Aséh

7Tâng tangái bar chít la pỗn, casâi muoi chít la muoi (casâi Sê-bat), cumo bar Dari-ut cỡt sốt máh puo, Yiang Sursĩ chiau máh santoiq yỗn cứq na ŏ́c sapáh tâng sadâu. 8Cứq hữm muoi noaq ranễng Yiang Sursĩ ỡt aséh cusâu. Ranễng ki tangứt tâng avúng cóh, mpứng dĩ nỡm aluang phuom, cớp yáng clĩ án bữn pái lám aséh canŏ́h: aséh cusâu, aséh chĩr, cớp aséh cloc. 9Cứq blớh ranễng ki neq: “Achuaih ơi! Máh aséh nâi apáh tếc ntrớu?”
 Ranễng ki ta‑ỡi cứq neq: “Cứq ễ apáh yỗn mới dáng aséh nâi sacâm ntrớu.
10Yiang Sursĩ ớn tỗp aséh ki pỡq tutuaiq chũop cốc cutễq nâi.”
11Máh cũai ỡt aséh ki toâq atỡng loah yỗn ranễng ki dáng neq: “Tỗp hếq khoiq pỡq chũop cốc cutễq nâi, cớp bữn hữm neq: Chũop cốc cutễq nâi bữn moang ien khễ, tỡ bữn túh coat ntrớu.”
12Chơ ranễng ki pai neq: “Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi! Anhia khoiq cutâu mứt chóq vil Yaru-salem cớp máh vil tâng cruang Yuda tapul chít cumo chơ. Noâng dũn máh léq ễn, nŏ́q anhia ễ sarũiq táq loah alới?”
13Yiang Sursĩ ta‑ỡi ranễng ki na santoiq aliam languat laham; 14chơ ranễng ki ớn cứq pau atỡng tễ ranáq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq pai neq: “Cứq sâng ayooq cớp pasếq lứq vil Yaru-salem, la vil Si-ôn. 15Ma cứq sâng cutâu mứt lứq chóq máh cruang cũai ca bũi óh cớp ỡt ien khễ sanua, yuaq bo cứq alíh loah ŏ́c cutâu chóq máh cũai proai cứq, máh cruang ki táq yỗn cũai proai cứq chĩuq tanhĩr túh coat sa‑ữi hỡn ễn. 16Yuaq ngkíq, cứq ễ píh loah pỡ vil Yaru-salem dŏq apáh ŏ́c sarũiq táq chóq vil ki. Dống Sang Toâr cứq noau ễ táq loah tamái, cớp vil ki la táq loah tamái tê.”
17Ranễng ki ớn cứq pau atỡng ễn neq: “Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: ‘Nỡ‑ra, máh vil cứq cỡt sốc bữn loah tamái. Cứq toâp ễ rưoh loah vil Yaru-salem cớp aliam máh cũai tâng vil Si-ôn.’”

Ŏ́c Sapáh Tễ Máh Tacoi

18Tâng ŏ́c sapáh canŏ́h, cứq hữm pỗn lám tacoi charán. 19Cứq blớh ranễng ki neq: “Máh tacoi nâi apáh tếc ntrớu?”
 Ranễng ki ta‑ỡi neq: “Máh tacoi nâi sacâm tễ máh cruang sốt tâng cốc cutễq nâi ca táq yỗn cũai proai Yuda, I-sarel, cớp Yaru-salem cỡt pláh chap.”
20Chơ Yiang Sursĩ sapáh yỗn cứq hữm pỗn náq cũai chiang táq tac. 21Cứq blớh neq: “Máh cũai nâi toâq táq ntrớu?”
 Ranễng ki ta‑ỡi neq: “Alới toâq dŏq táq yỗn máh cũai cỡt ngcŏh, cớp ễ pupứt máh cruang cũai ca khoiq tĩn sarúq tâm cutễq Yuda cớp táq yỗn máh cũai ki ễn ỡt parsáng-parsaiq.”