2

Nau Tâm Saơ Rse Veh Nau Rklaih Ƀon Yêrusalem

1Gâp n'gơr măt jêh ri uănh; aơ, du huê bunuyh djôt rse veh tâm ti! 2Gâp lah ma păng: Ntŭk may hăn? Păng plơ lah: Gâp hăn veh ƀon Yêrusalem, gay saơ huêt huy jêh ri gleh jong păng. 3Aơ, tông păr ueh nơm ngơi đah gâp, hăn rlet panăp, jêh ri geh du huê tông păr ueh êng chua vơt păng. 4Jêh ri lah ma păng: Hăn nchuăt hom, ngơi lah ma bu klâu ndăm nây, Yêrusalem mra geh bunuyh gŭ nâm bu ƀon mâu geh mpêr ôh, yor geh âk ngăn bunuyh jêh ri mpô mpa ta nklang păng. 5Yorlah gâp, Yêhôva lah: Gâp mra ƀư mpêr ma ŭnh gŭ jŭm păng, jêh ri mra ƀư nau chrêk rmah ta nklang păng.

Nau Kuăt Sĭt Phung Jêng Bu Nă

6Hơi! Hơi! Du hom tă bơh bri dor. Yêhôva lah: Yorlah gâp ƀư ăn khân may pru pra nâm bu puăn rlong sial tâm trôl. Yêhôva lah. 7Hơi ƀon Siôn! gŭ ndrel kon bu ur Babilôn, hơi, may du hom! 8Yorlah Yêhôva ma phung tahan lah: Pakơi jêh nau chrêk rmah, jêh nây păng prơh gâp hăn tât ma phung mpôl bunuyh pit in jêh ndơ khân may; yorlah mbu nơm pah bi khân may nâm bu ntĭt pah găr măt păng. 9Yorlah aơ, gâp mra rvêh ti ta kalơ khân păng, khân păng mra ƀư ndơ bu pit in ma phung pah kan khân păng; jêh ri khân păng mra gĭt Yêhôva ma phung tahan hŏ prơh gâp hăn tât. 10Mprơ jêh ri hâk răm hom, Hơi kon Bu ur Ƀon Siôn; yorlah aơ, gâp văch tât, jêh ri gâp mra gŭ ta nklang may, Yêhôva lah. 11Tâm nar nây âk bri dak mra tâm rnglăp đah Yêhôva, jêh ri mra jêng phung ƀon lan gâp; gâp mra gŭ ta nklang may, may mra gĭt Yêhôva ma phung tahan hŏ prơh jêh gâp hăn văch tât ma may. 12Yêhôva mra dơn phung Yuda nâm bu du kô̆ ăn ma păng tâm ntŭk kloh ueh, jêh ri păng mra hôm e săch đŏng Yêrusalem. 13Ăn lĕ rngôch bunuyh gŭ rklăk panăp măt Yêhôva; Yorlah păng hŏ kah rngăl tă bơn ntŭk kloh ueh păng.