4

Nau Tâm Saơ Jâng Jrêng Miah Jêh Ri Bar Tơm Play Ôlivơ

1Tông păr ueh plơ̆ văch ngơi ma gâp, jêh ri rlay gâp, nâm bu du huê bunuyh dôl hăk bêch bu rlay. 2Păng lah ma gâp pô aơ: Moh ndơ may saơ? Gâp plơ̆ lah: Aơ, gâp uănh saơ, du mlâm jâng jrêng lĕ nây ƀư đah miah, jêh ri du mlâm ngan rlŭ ta kalơ păng, păng geh pơh mlâm ŭnh kađen; geh pơh mlâm dĭng ăn ăp ŭnh ŭnh kasen gŭ ta kalơ păng. 3Gŭ êp kêng păng geh bar tơm play ôlivơ, ăp tơm play mpeh pama fu mlâm ngan rlŭ, jêh ri du tơm play mpeh pachiau.
4Rnôk nây gâp ngơi ma phung tông păr dôl ngơi đah gâp, Hơi kôranh gâp, moh nau aơ? 5Tông păr ueh nơm ngơi đah gâp plơ̆ sĭt lah: May mâu gĭt ôh hĕ nau ntĭt ndơ aơ? Gâp lah: Mâu gĭt ôh, Hơi kôranh gâp. 6Păng lah ma gâp: Aơ jêng nau ngơi bơh Yêhôva lah ăn Y-Sôrôbabel, pô aơ: Nau nây mâu di yor nau dơi ôh, kŏ mâu lĕ yor nau katang, ƀiălah yor Brah Huêng ueh gâp, Yêhôva ma phung tahan lah. 7Hơi yôk toyh, Moh may jêng? tra năp măt Y-Sôrôbabel may mra jêng neh lâng; jêh ri păng mra djôt leo lŭ ta kalơ lơn; mra geh bâr bu nter lah: Yô̆ an păng, ăn nau yô̆ ma păng! 8jêh ri Yêhôva ngơi ma gâp, lah: 9Ti Y-Sôrôbabel ndâk jêh mbon ngih aơ, pôri ăt ti păng đŏng mra ƀư jêh; jêh ri may mra gĭt Yêhôva ma phung tahan hŏ prơh gâp hăn tât ndrel khân may. 10Yorlah mbu moh mưch rmot ma nar geh nau hê̆ lê̆? Păng mra gŭ maak tơlah saơ rse veh kăng n'har tâm ti Y-Sôrôbabel. Pơh mlâm gar măt aơ jêng măt Yêhôva hăn chop nhhol; lam bri neh ntu.
11Jêh ri gâp lah ma tông păr ueh: Moh nau ntĭt bar tơm play ôlivơ gŭ êp mpeh pama jêh ri mpeh pachiau jâng jrêng miah nây? 12Gâp ngơi đŏng tal ma tông bar, lah ma păng: Moh nau ntĭt bar n'gĭng play ôlivơ gŭ ta meng bar mlâm dĭng miah hoch dak play ôlivơ? 13Păng lah ma gâp, May mâu gĭt hĕ lĕ nau nây? Gâp lah: aơ jêng bar hê dơn Yêhôva troch dak ƀâu kah, dâk êp Kôranh Brah pah kan ma lam bri neh ntu.