5

Ŏ́c Sapáh Tễ Parnĩal Choâiq

1Cứq tapoang nhêng sĩa, cớp trỗ nâi cứq hữm parnĩal choâiq sapâr. 2Ranễng ki blớh cứq: “Mới hữm ntrớu?”
 Cứq ta‑ỡi: “Cứq hữm parnĩal choâiq sapâr; choâiq nâi cuti bar chít coat, la‑a muoi chít coat.”
3Chơ ranễng ki atỡng cứq neq: “Khoiq noau chĩc dŏq tâng choâiq ki máh santoiq pupap ca pỡq chũop cốc cutễq nâi. Muoi coah choâiq ki noau chĩc neq: Dũ náq cũai tutuoiq, lứq samoât noau tuih aloŏh alới, tỡ yỗn alới ỡt noâng tâng cutễq ki. Ma muoi coah ễn noau chĩc neq: Dũ náq cũai thễ dũan ma tỡ bữn táq, noau tuih aloŏh alới tê, tỡ yỗn ỡt noâng tâng cutễq ki. 4Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: Cứq yỗn máh santoiq pupap nâi loŏh pláh, chơ boi mut tâng dống cũai tutuoiq cớp dũ náq ca thễ dũan lauq nhơ ramứh cứq. Ŏ́c ki bữn ỡt loâng tâng dống alới toau dống ki cỡt ralốh-ralái nheq.”

Ŏ́c Sapáh Tễ Mansễm Ỡt Tâng Achoiq Toâr

5Ranễng ki toâq pỡ cứq sĩa, cớp pai neq: “Nhêng tíh! Ntôm toâq muoi ramứh ễn.”
6Cứq blớh neq: “Ramứh ki la ntrớu?”
 Án ta‑ỡi: “Ki la muoi lám achoiq toâr, sacâm tễ nheq tữh ŏ́c lôih tâng cốc cutễq nâi.”
7Achoiq toâr ki bữn cantứp táq toâq trac. Toâq cứq tapoang nhêng, cứq hữm cantứp achoiq cỡt raplớh, cớp bữn muoi noaq mansễm tacu tâng clống achoiq ki.
8Ranễng ki pai neq: “Mansễm nâi apáh tếc sacâm tễ nheq ranáq sâuq.”
 Chơ ranễng ki amớt plỡ mansễm asễng, cớp catứp loah ngoah achoiq toâr ki.
9Cứq tangơq achỗn, chơ cứq hữm bar náq mansễm pâr chu cứq na khlap rêng lứq, cỡt samoât khlap calang cloc. Bar náq mansễm ki acŏ́q achoiq toâr tayỗr achỗn cớp pâr dễq chíq.
10Cứq blớh ranễng ki neq: “Bar náq mansễm ki dững achoiq toâr chu léq?”
11Ranễng ki ta‑ỡi: “Alới dững achoiq ki chu cruang Ba-bulôn, dŏq táq dống sang yỗn achoiq ki. Moâm noau táq dống sang, noau ễ achúh achoiq ki tâng clống, dŏq yỗn máh cũai cucốh sang achoiq ki.”