7

Cũai Proai Blớh Tễ Ót Sana

1Tâng tangái pỗn, casâi takêh (la casâi Khit-lep), cumo pỗn Dari-ut cỡt sốt máh puo, Yiang Sursĩ toâq atỡng cứq sĩa.
2Máh cũai proai vil Bet-el khoiq ớn Sa-rasơ, Rê-kêm Maléc, dếh máh samiang canŏ́h tễ tỗp alới, pỡq sễq ŏ́c bốn tễ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, 3dếh blớh máh cũai tễng rit sang cớp máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ neq: “Sa‑ữi cumo tỗp hếq cơi tanúh cớp ót sana tâng casâi sỡng cỗ Dống Sang Toâr khoiq ralốh; tâng cumo nâi hếq táq ngkíq sĩa, ma tỡ bữn?”
4Chơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq atỡng cứq neq: 5“Cóq mới atỡng máh cũai tâng cruang nâi cớp máh cũai tễng rit sang neq: Nheq tapul chít cumo nâi, toâq anhia táq rit tanúh cớp ót sana tâng casâi sỡng cớp casâi tapul, anhia tỡ bữn yám noap cứq loâng. 6Cớp toâq anhia táq rit cha nguaiq bũi, anhia táq ngkíq yỗn mứt pahỡm anhia bữm cỡt bũi sâng.”
7Máh santoiq nâi Yiang Sursĩ khoiq pai chơ toâq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ thrap nhũang. Bo ki, cũai vil Yaru-salem clứng lứq cớp sốc bữn hỡ, dếh bữn sa‑ữi vil ỡt lavíng mpễr; cớp bữn cũai ỡt tâng ntốq aiq coah angia pưn cớp ỡt tâng dũal cóh coah angia mandang pât.

Noau Cỗp Dững Cũai Ca Tỡ Bữn Trĩh

8Yiang Sursĩ atỡng cứq sĩa neq: 9“Khoiq dũn lứq chơ cứq patâp cũai proai cứq neq: ‘Cóq anhia táq tanoang tapứng, cớp cóq anhia manoaq ayooq manoaq, cớp manoaq sarũiq táq manoaq. 10Chỗi padâm cán cumai, con cumuiq, cũai cruang canŏ́h ca ỡt cớp anhia, tỡ la máh cũai túh cadĩt. Cớp chỗi aloŏh ngê dŏq manoaq táq sâuq chóq manoaq.’
11“Ma máh cũai proai cứq ngian lứq, tỡ bữn trĩh; alới cupât chíq cutũr tỡ ễq tamứng, 12cớp alới bữn mứt pahỡm lêng samoât tamáu. Ngkíq, cứq sâng cutâu lứq chóq alới, la cỗ tian alới tỡ bữn trĩh santoiq Raviei cứq khoiq atỡng alới na máh cũai tang bỗq cứq tâng dỡi nhũang ki. 13Cỗ tian alới tỡ bữn trĩh santoiq cứq atỡng, toâq alới câu sễq tễ cứq, ki cứq tỡ bữn ta‑ỡi alới. 14Cứq sakễt aloŏh alới samoât cuyal rapuq phát dững, yỗn alới dễq ỡt nheq pỡ cruang canŏ́h. Ngkíq, tâm cutễq phốn phuor nâi cỡt ntốq ngua parngeh lứq, cớp tỡ bữn noau ỡt noâng.”