12

Thiết lập lễ Vượt qua

1Khi Mai-sen và A-rôn còn ở Ai-cập, Chúa Hằng Hữu phán bảo họ: 2“Từ nay về sau, tháng này sẽ được kể là tháng thứ nhất, tức là tháng giêng trong năm. 3,4Phải công bố cho toàn dân Y-sơ-ra-ên biết, vào ngày mồng mười tháng này, mỗi gia đình sẽ bắt một con cừu hay một con dê; nếu gia đình có ít người, sẽ chung với một gia đình ít người khác trong vòng láng giềng, tính thế nào cho có đủ người ăn hết thịt. 5Con cừu hay con dê này phải là một con đực, một tuổi, hoàn toàn tốt lành. 6,7Đợi đến chiều tối ngày mười bốn tháng giêng, mỗi gia đình sẽ giết con vật đã chọn, lấy huyết nó bôi lên khung cửa (hai thanh dọc hai bên và thanh ngang bên trên cửa). Vậy, mỗi nhà phải lấy huyết con cừu mình sẽ ăn thịt đem bôi lên khung cửa nhà mình. 8Đêm ấy, mỗi người sẽ ăn thịt cừu quay với bánh không men và rau đắng, 9Phải quay nguyên cả con cừu trên lửa, kể cả đầu, chân và bộ lòng. Đừng luộc thịt chín hoặc tái mà ăn. 10Đừng để dành gì cả. Nếu ăn còn thừa, sáng hôm sau phải đốt đi.
11Ngày ấy sẽ được gọi là ngày lễ Vượt qua của Chúa Hằng Hữu. Người ăn lễ phải thắt lưng gọn gàng, tay cầm gậy, chân mang giày, ăn vội vàng.
12Đêm ấy, Ta sẽ lướt qua Ai-cập; tất cả các con trưởng nam của dân này sẽ bị giết luôn cả con đầu lòng của thú vật họ; Ta cũng sẽ trừng phạt các thần của Ai-cập, vì ta là Chúa Hằng Hữu. 13Huyết bôi trên khung cửa đánh dấu nhà các ngươi ở. Trong cuộc trừng phạt Ai-cập, khi thấy huyết ở trước nhà nào, Ta sẽ bỏ qua nhà ấy.
14Từ nay trở đi, hằng năm các ngươi phải giữ lễ này để kỷ niệm ngày Chúa Hằng Hữu giải cứu mình. 15Thời gian hành lễ là bảy ngày. Trong suốt bảy ngày đó, phải ăn bánh không men. Nếu ai ăn bánh có men, sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên.
16Trong ngày thứ nhất và ngày thứ bảy, sẽ có cuộc hội họp thánh. Không ai được làm việc trong mấy ngày đó, trừ ra việc bếp núc.
17Vậy, đây là ngày lễ Bánh không men các ngươi phải giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác để kỷ niệm ngày Ta giải thoát các ngươi khỏi Ai-cập. 18Các ngươi chỉ ăn bánh không men từ tối ngày mười bốn cho đến tối ngày hai mươi mốt tháng giêng. 19Trong bảy ngày ấy, không ai được giữ bánh có men trong nhà, vì nếu ai ăn bánh có men, dù là người Y-sơ-ra-ên hay người ngoại kiều, sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên. 20Vậy, nhớ ăn bánh không men, đừng động đến vật gì có men cả."
21Mai-sen họp các bô lão Y-sơ-ra-ên lại, bảo họ: "Các ông lo chọn một số cừu tùy theo số gia đình để nhân dân giết cừu hành lễ Vượt qua. 22Phải hứng huyết cừu trong chậu, lấy một bó bài hương thảo nhúng vào huyết, đem bôi lên khung cửa (hai thanh đọc và một thanh ngang bên trên cửa). Đêm đó, không ai được ra khỏi nhà. 23Trong cuộc trừng trị Ai-cập, khi Chúa Hằng Hữu đi ngang qua nhà nào có vết máu bôi trên khung cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ Hủy diệt vào nhà ấy. 24Việc hành lễ này trở thành một luật vĩnh viễn, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 25,26Về sau, khi Chúa Hằng Hữu đã cho các ông vào đất hứa, và khi các ông kỷ niệm ngày này, nếu con cháu có hỏi: Ý nghĩa của lễ này là gì? 27Các ông sẽ đáp: Đây là ngày kỷ niệm Chúa Hằng Hữu giải cứu chúng ta. Trong cuộc trừng phạt Ai-cập, Ngài đã bỏ qua nhà của người Y-sơ-ra-ên, không giết hại chúng ta." Nghe Mai-sen nói xong, họ cúi đầu, thờ lạy.
28Vậy, người Y-sơ-ra-ên làm mọi điều Mai-sen và A-rôn dạy bảo họ theo lệnh Chúa Hằng Hữu.
29Nửa đêm hôm ấy, Chúa Hằng Hữu đánh phạt các con trưởng nam của người Ai-cập, từ thái tử cho đến con trưởng nam của tù nhân trong ngục tối, luôn cả con đầu lòng của thú vật họ nữa. 30Pha-ra-ôn, quần thần và mọi công dân Ai-cập đều chợt thức giấc lúc nửa đêm vì có tiếng khóc than ai oán vang lên khắp nơi, chẳng nhà nào trong cả nước mà không có người chết.

Ra đi

31Ngay đêm ấy, Pha-ra-ôn đòi Mai-sen và A-rôn đến, nói rằng: "Xin đi khỏi chúng ta! Tất cả dân Y-sơ-ra-ên cứ đi hết đi để thờ phụng Chúa Hằng Hữu như các ông đã nói. 32Cũng đem theo cả bầy súc vật đi nữa, nhưng đừng quên chúc phước lành cho ta!" 33Người Ai-cập hối thúc người Y-sơ-ra-ên phải ra khỏi nước họ lập tức, vì than rằng: "Chúng ta chết cả còn gì!"
34Người Y-sơ-ra-ên gói luôn cả thùng nhồi bột vào áo, trong thùng còn nguyên cả bột đã nhồi không pha men, rồi vác lên vai, đem đi. 35Họ cũng làm theo lời Mai-sen dặn bảo, xin người Ai-cập các món nữ trang vàng và bạc cùng áo xống. 36Chúa Hằng Hữu làm cho người Ai-cập rộng lòng, cho người Y-sơ-ra-ên những gì họ xin. Thế là lần này người Ai-cập bị người Y-sơ-ra-ên bóc lột.
37Vậy dân Y-sơ-ra-ên ra đi, từ Ram-se hướng đến Su-cốt; tổng số độ 600.000 không kể đàn bà và trẻ con, tất cả đều đi bộ. 38Cũng có nhiều người ngoại tộc cùng đi với họ. Họ dẫn theo vô số súc vật. 39Dọc đường, họ lấy bột mang theo từ Ai-cập, nướng thành bánh mà ăn. Đó là bột không men họ đã vội vàng bọc theo, khi bị đuổi khỏi Ai-cập, vì lúc ấy không kịp dự bị lương thực gì cả.
40,41Thời gian người Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập là 430 năm. Đúng vào hôm chót của năm thứ 430, toàn thể quân đội của Chúa Hằng Hữu bắt đầu rời Ai-cập. 42Vào đêm ấy, chính Chúa Hằng Hữu đã giải thoát Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập; vậy mỗi năm cứ đến đêm này, dân Y-sơ-ra-ên tổ chức cuộc lễ tri ân Chúa Hằng Hữu.

Quy tắc về lễ Vượt qua

43Chúa Hằng Hữu phán dạy Mai-sen và A-rôn rằng: "Đây là các quy tắc về lễ Vượt qua: Người ngoại tộc không được ăn lễ. 44Về các người nô lệ dân Y-sơ-ra-ên đã mua, chỉ người nào chịu cắt bì mới được phép ăn lễ. 45Đầy tớ làm mướn và người ngoại tộc tạm trú không được ăn lễ. 46Thịt phải ăn nội trong nhà, đừng đem ra ngoài, cũng đừng làm gãy một cái xương nào. 47Tất cả cộng đồng Y-sơ-ra-ên đều dự lễ Vượt qua. 48Người ngoại tộc sống chung trong xã hội Y-sơ-ra-ên muốn dự lễ này thì đàn ông phải chịu cắt bì, nếu không sẽ không được ăn lễ. 49Quy tắc này áp dụng chung cho người sinh ra trong đất Y-sơ-ra-ên và cho ngoại kiều tạm trú."
50Người Y-sơ-ra-ên tuân hành mọi huấn lệnh Chúa Hằng Hữu đã truyền cho Mai-sen và A-rôn. 51Chính trong ngày đó, Chúa Hằng Hữu dẫn toàn quân đội Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.