15

Klei Mmuñ Y-Môis

1 Y-Môis leh anăn phung ƀuôn sang Israel mmuñ klei mmuñ anei kơ Yêhôwa:
  “Kâo srăng mmuñ kơ Yêhôwa,
   kyuadah ñu dưi hŏng klei guh kơang;
  ñu hwiê hĕ leh
   aseh leh anăn mgăt ñu hlăm êa ksĭ.
  2 Yêhôwa jing klei ktang kâo leh anăn klei mmuñ kâo,
   ñu yơh jing leh klei bi mtlaih kâo;
  pô anei jing Aê Diê kâo, kâo srăng mmuñ bi mni kơ ñu.
   Ñu jing Aê Diê ama kâo, kâo srăng mpŭ kơ ñu.
  3Yêhôwa jing kahan thâo bi blah;
   Yêhôwa jing anăn ñu.
  4Ñu hwiê leh êdeh aseh leh anăn phung kahan Pharaôn hlăm êa ksĭ;
   phung khua kahan Pharaôn ruah leh mngăt jih hlăm Êa Ksĭ Hrah.
  5Anôk êlam guôm leh diñu;
   diñu kngăm leh ti tur êa ksĭ msĕ si sa klŏ boh tâo.
  6Ơ Yêhôwa, Kngan hnuă ih, mâo klei ktang guh kơang,
   ơ Yêhôwa kngan hnuă ih, bi rai leh pô roh.
  7Hŏng klei prŏng kdrưh ih,
   ih dưi leh hŏng phung bi kdơ̆ng hŏng ih;
  ih mơĭt leh klei ih ngêñ,
   leh anăn bi rai diñu msĕ si pui ƀơ̆ng adrăng.
  8Hŏng êwa mơ̆ng ƀăng adŭng ih, êa bư̆ hĕ,
   êa lip mđĭ dơ̆ng msĕ si mnư̆;
   anôk êlam jing khăng ti krah êa ksĭ.
  9Pô roh lač, ‘Kâo srăng tiŏ, kâo srăng hmao,
   kâo srăng bi mbha mnơ̆ng plah mă;
  kâo srăng bi hrăp klei kâo čiăng hŏng diñu.
   Kâo srăng suê̆ đao gưm, kngan kâo srăng bi rai digơ̆.’
  10Ih thut leh hŏng angĭn ih,
   êa ksĭ guôm diñu leh;
   diñu kngăm leh msĕ si kmrak hlăm êa êlam.
  11Hlei yang jing msĕ si ih, Ơ Yêhôwa?
   Hlei jing msĕ si ih, guh kơang hlăm klei doh jăk,
  pô thâo bi huĭ hŏng bruă guh kơang,
   ngă lu klei yuôm bhăn?
  12Ih yơr leh kngan hnuă ih,
   lăn lun diñu leh.
  13Hŏng klei ih khăp sĭt suôr
   ih atăt leh phung ƀuôn sang ih bi tui leh;
   ih gai diñu hŏng klei myang ih kơ anôk doh jăk ih dôk.
  14Phung găp djuê mnuih hmư̆ leh klei anăn, diñu ktư̆ yơ̆ng;
   klei huĭ prŏng ngă leh kơ phung Philistin.
  15Ară anei phung khua čar Êđôm mâo klei rŭng răng;
   phung khua čar Môap ktư̆ yơ̆ng;
   jih jang phung dôk hlăm čar Kanaan dlưh ai tiê.
  16Klei huĭ leh anăn klei hyưt truh kơ diñu;
   kyuadah păl ih ktang,
  diñu jing kmlô msĕ si sa klŏ boh tâo,
   tơl phung ƀuôn sang ih găn leh, Ơ Yêhôwa,
   tơl phung ƀuôn sang ih blei leh găn jih.
  17Ih srăng brei digơ̆ mŭt, leh anăn pla digơ̆ ti dlông čư̆ ih,
   anôk ih mkra leh jing anôk ih dôk, Ơ Yêhôwa,
   anôk doh jăk kngan ih mdơ̆ng leh, Ơ Khua Yang.
  18Yêhôwa jing mtao srăng kiă kriê nanao hlŏng lar.”
19Kyuadah tơdah aseh Pharaôn, êdeh aseh ñu, leh anăn phung mgăt aseh ñu mŭt leh hlăm êa ksĭ, Yêhôwa bi wĭt leh êa ksĭ ti dlông diñu. Ƀiădah phung ƀuôn sang Israel êbat ti lăn thu ti krah êa ksĭ.

Klei Mmuñ H'Miriam

20H'Miriam, khua pô hưn êlâo mniê, amai Y-Arôn, djă sa boh hgơr điêt; leh anăn jih jang phung mniê tui hlue ñu djă hgơr điêt leh anăn kdŏ. 21H'Miriam mmuñ kơ diñu:
  “Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa,
   kyuadah ñu dưi leh hŏng klei guh kơang;
  Ñu hwiê leh aseh leh anăn mgăt hlăm êa ksĭ.”

Êa Phĭ Mara

22Y-Môis atăt ba phung Israel mơ̆ng Êa Ksĭ Hrah. Diñu nao phă kdrăn tač Sur. Diñu êbat tlâo hruê hlăm kdrăn tač, ƀiădah amâo ƀuh êa ôh. 23Tơdah diñu truh ti Mara, diñu amâo dưi mnăm êa Mara ôh kyuadah êa anăn phĭ. Kyuanăn arăng pia anôk anăn Mara. 24Phung ƀuôn sang blŭ dŭñ dŭñ kơ Y-Môis, lač, “Ya drei srăng mnăm lĕ?” 25Y-Môis ur kơ Yêhôwa, leh anăn Yêhôwa ktrâo sa kdrêč ana kyâo kơ ñu. Ñu dlăm gơ̆ hlăm êa, leh anăn êa jing jăk, dưi mnăm.
 Tinăn yơh Yêhôwa brei leh klei bhiăn leh anăn klei mtă kơ phung ƀuôn sang, leh anăn tinăn ñu lông dlăng digơ̆.
26Ñu lač, “Tơdah ih dôk hmư̆ bi nik kơ asăp Yêhôwa, Aê Diê ih, leh anăn ngă klei djŏ ti anăp ală ñu, tơdah ih mđing knga kơ klei ñu mtă leh anăn gưt jih jang klei bhiăn ñu, kâo amâo srăng bi truh kơ ih ôh sa mta klei ruă kâo ngă leh kơ phung Êjip; kyuadah kâo jing Yêhôwa, pô bi hlao ih.”
27Diñu truh ti Êlim. Tinăn mâo pluh dua bĭt akŏ êa ƀlĕ leh anăn kjuh pluh ƀĕ ana kyâo boh đung. Diñu jưh tinăn giăm êa.