22

Trách nhiệm về tài sản

1-4Người nào bắt trộm bò, cừu của người khác rồi đem giết hoặc bán đi, phải bồi thường. Nếu là bò, một thường năm, nếu là cừu, một thường bốn. Nếu kẻ trộm còn giữ con vật và nó còn sống, dù là bò, lừa hay cừu, chỉ phải thường gấp đôi. Nếu kẻ trộm không có gì để bồi thường, phải bán mình, vì đã phạm tội trộm.
Nếu kẻ trộm đang bẻ khóa, cạy cửa xông vào nhà và bị giết chết, người giết không có tội. Nhưng nếu việc xảy ra giữa ban ngày, người giết phải mang tội sát nhân.
5Người nào thả thú vật cắn phá hoa quả mùa màng và làm hư hại đồng ruộng hay vườn nho người khác, thì phải lấy hoa lợi tốt nhất trong đồng ruộng hay vườn nho mình để bồi thường.
6Người nào nổi lửa trong đồng ruộng, đốt bụi gai rồi lửa cháy lan sang ruộng người khác, tàn hại mùa màng, dù đã gặt hay chưa gặt, phải bồi thường mọi thiệt hại.
7Người nào giao tiền bạc hay đồ vật cho người khác giữ, chẳng may bị trộm và tên trộm bị bắt, nó phải thường gấp đôi. 8Nhưng nếu không bắt được kẻ trộm, người đứng giữ của phải được dẫn đến trước các thẩm phán để phán định về việc người này có lấy của mình giữ hay không.
9Trong trường hợp liên hệ đến vật bị mất, dù là bò, lừa, cừu, áo xống hay bất kỳ một vật gì khác, nếu sở hữu chủ quyết đoán rằng vật bị mất nay tìm thấy trong tay một người khác thì phải dẫn cả hai bên đến trước các thẩm phán; người nào bị phán định là có tội, phải bồi thường người kia gấp đôi.
10Người nào giao lừa, bò, cừu hay bất kỳ thú vật gì cho người khác giữ, nếu con thú chết, bị thương hoặc chạy mất, và trong những trường hợp này không có ai chứng kiến việc xảy ra như thế nào; 11người giữ con vật phải thề rằng trước Chúa Hằng Hữu, mình không chiếm hữu hoặc gây thiệt hại cho thú vật người kia, sở hữu chủ phải nhận lời thề đó, và không được đòi bồi thường. 12Nhưng nếu con vật bị mất trộm, người đứng giữ phải bồi thường cho sở hữu chủ. 13Nếu con vật bị thú rừng cắn xé, người đứng giữ phải đem con vật bị xé ra làm bằng chứng và không phải bồi thường.
14Người nào mượn một con vật của người khác, chẳng may vật bị thương hoặc chết trong lúc sở hữu chủ không có mặt tại đó, người mượn phải bồi thường. 15Nhưng nếu có mặt sở hữu chủ tại đó, người mượn không phải bồi thường. Trường hợp con vật dược cho mướn, tiền mướn được kể là tiền hồi thường.

Trách nhiệm xã hội

16Người nào quyến dụ một người con gái còn trinh chưa kết hôn với ai, và nằm với nàng, người ấy phải nộp sính lễ và cưới nàng làm vợ. 17Nếu cha nàng nhất định từ chối việc hôn nhân này, người ấy phải trả một số tiền tương đương với giá trị của sính lễ.
18Người nào làm phù thủy phải bị xử tử.
19Người nào nằm với một con vật phải bị xử tử.
20Người nào dâng tế lễ cho một thần nào khác ngoài Chúa Hằng Hữu phải bị xử tử.
21Đừng áp bức ngoại kiều, phải nhớ rằng các ngươi đã là ngoại kiều tại Ai-cập.
22Đừng áp bức các góa phụ và trẻ mồ côi. 23,24Nếu bị áp bức, họ sẽ kêu đến Ta. Khi nghe họ kêu ca, lửa giận Ta sẽ nổi lên, sai nạn gươm đao diệt các ngươi, như vậy vợ các ngươi sẽ thành góa phụ, con các ngươi thành mồ côi.
25Người nào cho một đồng bào nghèo vay tiền, không được theo thói cho vay lấy lãi. 26Nếu ngươi cầm áo xống của người nghèo làm của thế chân, phải trả áo lại trước khi mặt trời lặn. 27Vì có thể đấy là áo duy nhất của người ấy, lấy gì để người ấy che thân lúc ngủ? Nếu người ấy kêu đến Ta, Ta sẽ động lòng thương, nghe tiếng kêu xin.
28Đừng nói xúc phạm đến Thượng Đế, cũng đừng rủa các nhà lãnh đạo nhân dân.
29Đừng trì hoãn việc dâng cho Ta một phần mười hoa lợi ngũ cốc và rượu nho. Phải phú dâng cho Thượng Đế con trưởng nam của mình. 30Về cừu và bò, con đầu lòng phải được dâng cho Ta vào ngày thứ tám, sau khi đã để cho ở với mẹ nó bảy ngày.
31Vì các ngươi đã dâng hiến đời mình cho Ta, nên không được ăn thịt của một con vật bị thú rừng cắn xé; thịt ấy phải đem cho chó ăn.