22

Phễp Rit Culáh Loah

1“Khân bữn manoaq cũai tutuoiq ntroŏq tỡ la cữu, ma án cachĩt tỡ la chếq, muoi lám ntroŏq cóq án culáh loah sỡng lám, cớp muoi lám cữu cóq án culáh loah pỗn lám.
2-4“Cóq án tu práq máh crơng án tutuoiq ki. Khân án tỡ bữn ntrớu ễ yỗn, ki cóq chếq án yỗn cỡt cũai sũl pláih loah kia crơng án khoiq tuoiq. Khân charán án tuoiq ki, dếh ntroŏq, aséh dễn, tỡ la cữu, ma noâng tamoong cớp ỡt tâng dống án, muoi lám cóq án culáh loah bar lám.
 “Khân bữn cũai mut tutuoiq tâng dống bo sadâu, cớp noau cachĩt án, cũai ca cachĩt án tỡ bữn lôih ntrớu. Ma khân án táq ngkíq tâng tangái, cũai ca cachĩt án lứq bữn lôih cachĩt cũai.
5“Khân bữn cũai aléq acláh charán án pỡq chuaq cha bát tâng sarái tỡ la nia, tỡ la tâng nưong nho, cớp charán ki clŏ́c tỗp, chơ pỡq cha crơng sarnóh tâng sarái cũai canŏ́h, ncháu charán ki cóq tu loah máh sarnóh o tễ sarái án bữm yỗn cũai ncháu sarái ca charán án cha.
6“Khân cũai aléq chŏ́ng sarái án, cớp ũih ki trŏ́h cat bát bai tâng sarái cũai canŏ́h, dếh nỡm saro, tỡ la saro noau khoiq roaiq cớp bốq dŏq, cũai ca chŏ́ng ki cóq án tu loah máh sarnóh khoiq cat ki.
7“Khân cũai aléq roap ĩt práq tỡ la crơng bữn kia tễ cũai canŏ́h cơiq, ma noau canŏ́h tuoiq tễ dống án, khân án bữn satỡm cỗp cũai tutuoiq, cũai ki cóq culáh loah bar pún. 8Ma khân tỡ dáng bữn cỗp cũai tutuoiq ki, cóq noau dững án ca roap crơng ki toâq pỡ ntốq sang Yiang Sursĩ. Tâng ntốq ki cóq án thễ dũan án tỡ bữn tuoiq crơng noau cơiq dŏq pỡ án.
9“Dũ trỗ ma bữn ŏ́c tampỗr tễ sanốc ntữn, dếh ntroŏq, aséh dễn, cữu, tampâc, tỡ la crơng crớu pứt, cóq dững bar coah ki pỡ ntốq noau sang Yiang Sursĩ. Án ca Yiang Sursĩ atỡng na cũai parchĩn pai lôih, cóq án tu bar pún yỗn cũai ca tỡ bữn lôih.
10“Khân cũai aléq roap bán aséh dễn, ntroŏq, cữu, tỡ la charán canŏ́h tễ yớu, ma bữn muoi lám charán ki cuchĩt, tỡ la bớc, tỡ la noau pong tuoiq ma tỡ bữn noau hữm, 11án ca roap bán charán ki cóq pỡq pỡ ntốq sang Yiang Sursĩ. Cóq án thễ dũan án tỡ bữn tuoiq charán yớu yỗn bán. Khân charán ki tỡ bữn noau tuoiq, cũai ncháu ki chĩuq pứt, cớp án ca roap bán tỡ bữn túh tu. 12Ma khân charán ki noau tuoiq, cóq cũai ca roap bán tu práq kia charán ki. 13Khân bữn charán arưih cáp cuchĩt charán án bán, cóq án ca roap bán dững charán ki cỡt tếc yỗn cũai ncháu dáng. Chơ án tỡ bữn túh tu.
14“Khân bữn cũai mian charán tễ yớu, ma charán ki cỡt bớc tỡ la cuchĩt bo ncháu tỡ bữn ỡt ngki, cóq cũai mian ki tu ncháu charán. 15Ma khân ncháu charán ki ỡt ngki, án ca mian charán ki tỡ bữn túh tu. Khân án mian charán ma noau ễ bữn kia, cóq án yỗn kia ĩn khoiq pruam, ma án tỡ bữn tu, yuaq práq ki cỡt kia charán.

Phễp Rit Atỡng Tễ Ranáq O

16“Khân bữn manoaq samiang phếq thũ cumũr plot, ca tỡ yũah roap voan noau, cóq samiang ki chóq voan, chơ racoâiq. 17Ma khân mpoaq án tỡ bữn pruam yỗn án racoâiq cớp samiang ki, cóq samiang ki yỗn práq machớng cớp práq noau chóq voan cumũr plot.
18“Chỗi dŏq yỗn tamoong mansễm ca rien parnân; cóq cachĩt chíq án.
19“Chỗi dŏq yỗn tamoong cũai ca bếq parnơi cớp charán; cóq cachĩt chíq án.
20“Cóq cachĩt chíq cũai aléq ma sang yiang canŏ́h, ca tỡ cỡn cứq la Yiang Sursĩ.
21“Chỗi táq túh coat tỡ la padâm cũai tễ cruang canŏ́h. Cóq anhia sanhữ anhia bữm la cũai tễ cruang canŏ́h tê, bo anhia ỡt tâng cruang Ê-yip-tô. 22Chỗi táq túh coat máh con cumuiq cán cumai. 23Ma khân anhia táq túh coat alới, cứq la Yiang Sursĩ lứq tamứng toâq alới arô sễq yỗn cứq chuai. 24Khân táq ngkíq, cứq cutâu lứq chóq anhia, cớp ễ cachĩt chíq tỗp anhia tâng ntốq rachíl. Chơ lacuoi tỗp anhia cỡt cumai, cớp con anhia cỡt con cumuiq, ŏ́q mpoaq.
25“Khân anhia yỗn cũai proai cứq ca cadĩt mian práq, anhia chỗi táq machớng cũai ca yỗn noau voaq; chỗi ĩt lơi tễ cũai cadĩt. 26Khân alới cơiq dỡ au tuar pỡ anhia, cóq anhia culáh loah au tuar ki nhũang moat mandang pât, 27yuaq au tuar ki la ariang ayỡ yỗn án bữn ngcuam têq sa‑âm. Khân án bếq ma tỡ bữn ntrớu ễ ngcuam, toâq án arô cứq chuai, cứq lứq tamứng, yuaq cứq sarũiq táq.
28“Chỗi acrieiq Yiang Sursĩ, cớp chỗi pupap cũai sốt tỗp anhia.
29“Toâq ngư anhia chiau crơng sang yỗn cứq, cóq anhia dững saro, blŏ́ng nho, cớp dỡq nsễng o‑li‑vê.
 “Cóq anhia chiau sang máh con samiang clúng yỗn cứq.
30Cớp cóq anhia chiau con ntroŏq cớp con cữu pốh dâu yỗn cứq. Yỗn charán ki ỡt cớp mpiq án tapul tangái, ma toâq tangái tacual cóq anhia chiau sang charán ki yỗn cứq.
31“Tỗp anhia cỡt cũai miar khong cứq. Ngkíq tỗp anhia tỡ têq cha sâiq charán cumáp. Cóq yỗn chíq acho cha.