28

Chức vụ thầy tế lễ

1Con đứng ra tấn phong A-rôn, anh con, và Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, Y-tha-ma các con trai A-rôn chức thầy tế lễ để họ phụng thờ Ta. 2,3Cũng bảo những người được Ta phú cho tài năng và sự khéo léo phải may áo lễ lịch sự trang trọng cho A-rôn mặc trong khi thi hành chức vụ thánh. 4Bộ áo lễ này gồm có bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài, áo lót ngắn tay có kẻ ô vuông, khăn đội đầu và dây thắt lưng. Họ cũng sẽ may áo lễ cho các con trai A-rôn nữa.

Ê-phót

5,6Ê-phót được may bằng vải gai mịn, thêu kim tuyến và chỉ màu xanh, tím, đỏ, một cách tinh vi khéo léo. 7Ê-phót gồm hai vạt, nối liền nhau bằng hai dải đeo vai. 8Dây để thắt ê-phót cũng được may bằng vải gai mịn, thêu bằng các loại chỉ dùng để thêu ê-phót. 9Lấy hai viên bạch ngọc khắc tên của các con trai Y-sơ-ra-ên trên đó, 10mỗi viên khắc sáu tên, theo thứ tự ngày sinh. 11Khắc các tên này theo lối khắc con dấu, rồi đem nhận hai viên bạch ngọc vào hai khung vàng. 12Gắn hai viên ngọc này trên hai vai ê-phót để làm ngọc tưởng niệm các con Y-sơ-ra-ên. A-rôn sẽ mang tên họ làm kỷ niệm trước mặt Chúa Hằng Hữu. 13,14Làm hai sợi dây chuyền bằng vàng ròng xoắn hình trôn ốc, đem nối vào các khung vàng (trên vai ê-phót).

Bảng đeo ngực

15Bảng đeo ngực "Công lý" cũng được làm bằng vải gai mịn thêu kim tuyến và chỉ màu xanh, tím, đỏ một cách tinh vi khéo léo, như cách làm ê-phót vậy. 16Bảng này hình vuông, mỗi cạnh một gang tay, may bằng hai lớp vải. 17Gắn bốn hàng ngọc trên bảng. Hàng thứ nhất: hồng mã não, hoàng ngọc, hồng ngọc; 18hàng thứ hai: bích ngọc, lam ngọc, kim cương; 19hàng thứ ba: ngọc phong tín, ngọc mã não, ngọc tím; 20hàng thứ tư: lục ngọc, bạch ngọc và vân ngọc. Các ngọc này đều được nhận vào khung vàng. 21Vậy, mười hai viên ngọc tượng trưng cho mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên, tên của các đại tộc được khắc trên ngọc theo lối khác con dấu.
22-24Hai sợi dây chuyền bằng vàng ròng xoắn hình trôn ốc sẽ nối bảng đeo ngực với ê-phót. Một đầu, hai dây chuyền nối với hai khoen vàng gắn ở góc ngoài trên đầu báng đeo ngực, 25Còn đầu kia, hai dây này nối với góc ngoài của hai khung vàng có nhận hai viên bạch ngọc trên vai ê-phót. 26,27Làm thêm bốn khoen vàng, hai khoen gán ở góc trong, bên dưới của bảng đeo ngực; hai khoen gắn ở đàng trước, phần dưới của dải đeo vai ê-phót, gần chỗ nối với vạt trước, bên trên thắt lưng. 28Dùng dây màu xanh buộc bảng đeo ngực vào ê-phót tại các khoen vàng vừa kể, để cho bảng đeo ngực sẽ không rời khỏi ê-phót. 29Như vậy, khi vào Nơi thánh, A-rôn sẽ mang trước ngực tên các đại tộc Y-sơ-ra-ên (trên bảng deo ngực "Công lý") làm một kỷ niệm thường xuyên trước mặt Chúa Hằng Hữu. 30Phải gắn U-rim và Thu-nim vào bảng đeo ngực để A-rôn đeo trước ngực mình mỗi khi vào Nơi thánh, trước mặt Chúa Hằng Hữu. Vậy, A-rôn sẽ luôn luôn mang Công lý cho dân Y-sơ-ra-ên mỗi khi vào cầu hỏi Chúa Hằng Hữu.

Các áo lễ khác

31May áo khoác ngoài ê-phót bằng vải xanh. 32Giữa áo có một lỗ để tròng đầu vào như cổ của áo giáp, phải viền cổ kỹ càng cho khỏi xơ, rách. 33,34Dùng chỉ xanh, tím, đỏ thắt trái lựu, kết dọc theo gấu áo, xen kẽ với chuông vàng. 35A-rôn sẽ mặc áo đó mỗi khi vào Nơi thánh hầu việc Chúa Hằng Hữu, tiếng chuông vàng sẽ khua khi người ra vào trước mặt Chúa Hằng Hữu, nếu không người sẽ chết.
36Làm một thẻ bằng vàng ròng và khắc trên thẻ theo lối khắc con dấu như sau: "Thánh cho Chúa Hằng Hữu." 37,38Dùng dây màu xanh buộc thẻ trước khăn đội đầu của A-rôn. Vậy, A-rôn sẽ luôn luôn mang thẻ ngay trước trán mình, và như thế người sẽ mang lấy trên mình những tội của người Y-sơ-ra-ên khi họ dâng lễ vật để chuộc lỗi. Lễ vật được nhận, tội được tha khi A-rôn mang thẻ trên trán lúc người ở trước mặt Chúa Hằng Hữu.
39Dệt một áo lót ngắn tay bằng chỉ gai mịn, có kẻ ô vuông. Cũng làm một khăn đội đầu bằng vải gai mịn và một dây thắt lưng thêu.
40Cũng may cho các con trai A-rôn áo dài, dây thắt lưng và khăn đội đầu cho trang trọng, lịch sự. 41Sau khi lấy các bộ áo đó mặc cho A-rôn và các con trai người, con phải làm lễ xức dầu, tấn phong chức tế lễ thánh cho họ để họ phục vụ Ta. 42Cũng nhớ may quần lót bằng vải gai để họ mặc sát vào người từ bụng đến đùi. 43A-rôn và các con trai người phải mặc quần này mỗi khi vào Đền hội kiến hoặc đến gần bàn thờ trong Đền thánh, nếu không họ sẽ mang tội và chết. Đây là một quy lệ áp dụng cho A-rôn và con cháu người mãi mãi.