28

Crơng Pasang Máh Cũai Tễng Rit

1“Cóq arô Arôn ai mới, cớp tỗp con samiang án toâq pỡ nâi, la Nadap, Abi-hu, E-lia-sơ, cớp I-thamar. Cóq alới yoah ỡt miar tễ cũai proai I-sarel, dŏq alới táq ranáq cứq puai chớc cũai tễng rit sang. 2Cóq táq tampâc yỗn Arôn ai mới, cỡt tếc chớc án sốt tỗp tễng rit sang; cóq táq tampâc ki dŏq noau canŏ́h yám noap Arôn. 3Cóq arô nheq náq cũai chiang, alới ca cứq khoiq yỗn bữn ŏ́c khễuq táq tampâc, cớp atỡng alới táq tampâc yỗn Arôn dŏq án chiau sang dỡi tamoong án táq ranáq cứq na cỡt cũai tễng rit sang. 4Atỡng tỗp alới táq neq: Aroâiq ê-phot cớp aroâiq sadal apơm ca alễu pỡng ê-phot, au tuar ŏ́q atĩ, au tuar bữn atĩ sa‑ữi santứm, khán-cỡn, cớp aroâiq catoân ngkĩng. Cóq alới táq crơng nâi yỗn Arôn ai mới, cớp yỗn tỗp con samiang án dŏq alới táq ranáq cứq na cỡt cũai tễng rit sang. 5Cóq yỗn cũai chiang ki ĩt priei busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cusâu, cớp dai yễng, dŏq táq máh crơng ki.
6“Cóq alới táq aroâiq ê-phot toâq priei busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cusâu, cớp dai yễng, dếh chún. 7Cóq yĩh bar mễng aroâiq bân apal ê-phot, dŏq chŏ́q bar coah cớp au ki. 8Ma aroâiq cantoân ngkĩng, cóq ĩt aroâiq busín o, cớp táq sanŏ́q aroâiq ê-phot ki tê; chơ yĩh ratớt cớp ê-phot yỗn cỡt muoi sâiq sâng.
9“Cóq ĩt bar ŏ́c tamáu ngoaih o-nic, cớp tốc chĩc tâng tamáu ki máh ramứh muoi chít la bar náq con samiang Yacốp. 10Puai tangái alới canỡt, tốc tapoât ramứh cũai canỡt nhũang tâng tamáu muoi, cớp tốc tapoât ramứh cũai canỡt ntun tâng tamáu bar. 11Yỗn cũai chiang khễuq tốc dŏq máh ramứh muoi chít la bar náq con samiang Yacốp chóq tâng bar ŏ́c tamáu ki, chơ chóq tâng rabŏ́c yễng. 12Bar ŏ́c tamáu ca atỡng tễ muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel, cóq atớt tâng aroâiq ê-phot bân apal. Cỗ tễ ranáq nâi, Arôn ma chóq ramứh alới dŏq tâng apal án bữm, dŏq cỡt tếc cứq la Yiang Sursĩ sanhữ níc tễ máh cũai proai cứq. 13Cóq táq bar lám rabŏ́c yễng; 14cớp táq bar ntreh sanoâc yễng rapĩal parnơi cỡt ariang samữ carsán; cớp atớt tâng rabŏ́c yễng.

Aroâiq Sadal Apơm

15“Cóq táq aroâiq sadal apơm dŏq alễu pỡng aroâiq ê-phot yỗn cũai ca sốt tễ rit sang tâc toâq án chuaq yoc ễ dáng ntrớu Yiang Sursĩ yỗn táq. Cóq táq aroâiq ki machớng aroâiq ê-phot tê, la táq toâq priei busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cusâu, dai yễng, chơ pasang machớng ê-phot tê. 16Ma máh aroâiq sadal apơm, cóq táq pỗn pứp lĩ-ralĩ, dũ coah muoi satia, chơ calâp bân mpứng dĩ. 17Moâm ki patoi tamáu ngoaih cacoan cỡt pỗn rana tâng aroâiq sadal apơm neq: Rana muoi chóq tamáu moat ramứh rubi, tupat, cớp barũl. 18Rana bar chóq tamáu moat ramứh samar-danô, sapĩr, cớp kim-cưong. 19Rana pái chóq tamáu moat ramứh hua-kin, sar-danuc, cớp amễt. 20Rana pỗn chóq tamáu moat lứq ramứh cru-salit, o-nic, cớp yat-pít. Nheq tữh tamáu ki cóq chóq tâng rabŏ́c yễng. 21Muoi chít la bar thữ tamáu nâi cóq tốc chĩc dŏq máh ramứh con samiang Yacốp, muoi ŏ́c tamáu chóq muoi ramứh, dŏq atỡng tễ muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel.
22“Cóq táq sanoâc toâq yễng muoi chít, bar ntreh rapĩal parnơi ariang samữ carsán. 23Cóq táq carvang yễng bar carvang, cớp chŏ́q tâng bar coah aroâiq sadal apơm yoah pỡng, 24dếh chŏ́q bar ntreh sanoâc yễng ki tâng bar coah carvang yoah pỡng. 25Cớp pứp sanoâc yễng muoi coah ễn cóq atớt tâng bar rabŏ́c tâng apal aroâiq ê-phot. 26Cóq táq bar carvang yễng, chơ chŏ́q yỗn cỡt cutũr yoah pưn aroâiq sadal apơm ma coah clống yỗn ratớt cớp aroâiq ê-phot. 27Cóq táq bar carvang yễng ễn, chơ chŏ́q atớt tâng ê-phot cheq santih, cớp coah pỡng parnoân. 28Chŏ́q carvang tâng aroâiq sadal apơm amóh parnơi cớp carvang ê-phot toâq samữ santứm satong, dŏq yỗn aroâiq sadal apơm ratớt pỡng parnoân, táq yỗn án tỡ bữn sarléh.
29“Toâq Arôn mut chu Ntốq Tễng Rit, án cóq alễu tâng apơm aroâiq noau tốc máh ramứh tỗp I-sarel, dŏq cỡt tếc cứq la Yiang Sursĩ, sanhữ níc cũai proai cứq. 30Cóq chóq Urim cớp Thumim tâng aroâiq sadal apơm Arôn. Toâq án mut ễ ramóh cứq, cóq án alễu aroâiq ki tâng apơm, dŏq án têq dáng raloaih máh ŏ́c cứq yoc cũai I-sarel táq.

Tampâc Canŏ́h Yỗn Cũai Tễng Rit Sang

31“Au tuar cuti tỡ bữn atĩ ca sớp pưn aroâiq ê-phot, cóq táq toâq aroâiq sóc cữu santứm satong nheq ploah ki. 32Cóq yĩh au nhưt. Chơ patĩng tacong cớp aroâiq cubân dŏq án tỡ bữn chái raháq. 33-34Tâng chễu au tuar cóq chún rup palâi ỗiq-tâi toâq priei sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu. Cớp rup palâi nâi, cóq yĩh carlán cớp ariu yễng. 35Arôn cóq sớp au tuar ki bo án táq ranáq tễng rit sang. Toâq án mut tâng Ntốq Tễng Rit choâng moat cứq, tỡ la loŏh tễ ki, ariu ki bữr dŏq dáng án tỡ bữn cuchĩt.
36“Cóq táq crơng pasang toâq yễng muoi chít, cớp tốc tâng crơng ki neq: ‘Chiau Sang Yỗn Yiang Sursĩ.’ 37Cóq chŏ́q crơng pasang ki toâq samữ santứm satong atớt yáng moat khán-cỡn. 38Arôn cóq tâc níc crơng pasang ki tâng caliac án. Táq ngkíq, cỡt tếc apáh án roap nheq máh lôih tễ crơng cũai proai I-sarel dững chiau sang. Crơng pasang ki cóq ỡt níc tâng caliac Arôn dŏq cứq la Yiang Sursĩ roap ĩt máh crơng alới chiau sang.
39“Cóq tan au tuar bữn atĩ cớp khán-cỡn yỗn Arôn toâq aroâiq busín o. Cớp parnoân la táq machớng ki tê, dếh chún yỗn nêuq o lứq.
40“Cóq táq tampâc yỗn o, dếh au tuar, parnoân, cớp khán-cỡn yỗn con samiang Arôn dŏq tỗp alới bữn chớc cỡt cũai tễng rit sang tê. 41Cóq mới asớp máh tampâc nâi yỗn Arôn ai mới, cớp tỗp con samiang án. Chơ chiau tỗp alới na hĩng dỡq nsễng o‑li‑vê tâng plỡ, yỗn alới bữn táq ranáq cứq puai chớc cũai tễng rit sang. 42Cóq táq cốn alốt na aroâiq busín yỗn alới, cuti tễ ngkĩng yỗn toâq nlu, dŏq pul cutooq tỗ chác alới. 43Arôn cớp máh con samiang án, cóq dŏ́ng níc cốn alốt toâq alới mut tâng Dống Sang Aroâiq, tỡ la ỡt cheq prông sang dŏq táq ranáq tâng Ntốq Tễng Rit Sang. Cóq táq ngkíq dŏq alới tỡ bữn cuchĩt cỗ tian tỡ bữn pul cutooq tỗ chác.
 “Arôn cớp dũ dỡi tŏ́ng toiq án cóq táq puai níc phễp rit nâi.