2

Canỡt Môi-se

1Bữn muoi noaq samiang tễ tỗp Lê-vi ĩt mansễm tễ tỗp án bữm táq lacuoi. 2Cớp mansễm ki canỡt muoi lám con samiang. Toâq án hữm thán riang con ki nêuq lứq, án cutooq dŏq con án nheq pái casâi. 3Ma toâq án cutooq tỡ clỡp noâng con samiang án, ngkíq án tan ayúng, cớp atia siet aluang yỗn khĩt, yỗn ayúng ki têq dỗih. Chơ án acŏ́q con án chóq tâng ayúng, chơ dững achúh ayúng ki tâng crỗng Nil, cheq tor pỡ ntốq bữn sa‑ữi bát cuti. 4Ỡi carnễn ki, án ỡt tayứng yơng bĩq tễ ntốq ki, cớp án tapoang nhêng ranáq ntrớu ễ toâq pỡ a‑ễm án.
5Vớt ki, con cumũr puo sễng mpơi dỡq. Ma mansễm sũl con puo tayáh mpễr tor crỗng ki. Bo con puo ntôm mpơi dỡq, án tapoang hữm ayúng ỡt mpứng dĩ bát cuti ki. Ngkíq án ớn cũai sũl pỡq ĩt yỗn án nhêng. 6Toâq án pớh, án hữm carnễn samiang ỡt nhiam. Ngkíq án sâng sarũiq táq; chơ án pai neq: “Carnễn nâi la con cũai Hê-brơ.”
7Moâm ki, ỡi carnễn ki toâq blớh con puo neq: “Anhia yoc hếq pỡq chuaq mansễm Hê-brơ toâq apu carnễn nâi yỗn anhia tỡ?”
8Chơ con puo ta‑ỡi án neq: “Âu, mới pỡq chuaq yỗn cứq nứng.”
 Chơ án pỡq coâiq mpiq carnễn ki.
9Con puo ớn mansễm ki neq: “Mới apu chuai carnễn nâi yỗn cứq, chơ cứq culáh cóng yỗn mới.”
 Ngkíq mpiq con ki roap ĩt, chơ dững achu apu amia.
10Toâq carnễn ki táh tóh, mpiq carnễn ki dững culáh loah yỗn con puo. Chơ con cumũr puo ĩt carnễn ki táq con án. Cớp con puo pai neq: “Yuaq cứq acŏ́q achỗn án tễ dỡq, ngkíq cứq amứh con nâi la Môi-se.”

Môi-se Lúh Chu Cruang Madian

11Dũn cumo ralua casâi Môi-se toâr achỗn, chơ án chu clơ loah sễm ai án, la cũai Hê-brơ. Án hữm noau padâm alới yỗn táq ranáq ntâng lứq. Cớp án hữm manoaq cũai Ê-yip-tô toân manoaq cũai Hê-brơ, la tỗp sễm ai án bữm. 12Tữ Môi-se nhêng chu clĩ chu moat, án tỡ bữn hữm noau. Ngkíq án cachĩt chíq cũai Ê-yip-tô ki, cớp án tứp cutooq cumuiq ki tâng chũah. 13Máh tangái parnỡ ễn, Môi-se toâq loah pỡ ntốq ki, cớp trỗ nâi án ramóh bar náq cũai Hê-brơ carchĩt. Chơ án blớh cũai lôih ki neq: “Nŏ́q mới táq yớu muoi tỗp cớp mới?”
14Cũai ki ta‑ỡi án neq: “Noau chóh mới cỡt sốt cớp parchĩn hếq? Mới ễ cachĩt cứq machớng mới khoiq cachĩt cũai Ê-yip-tô ki tỡ?”
 Môi-se sâng ngcŏh, cớp án chanchớm neq: “Bữn cũai hữm chơ máh ranáq cứq khoiq táq.”
15Toâq puo dáng tễ ranáq nâi, án chuaq ễ cachĩt Môi-se. Ma Môi-se lúh pỡq ỡt pỡ cruang Madian. Tữ án toâq pỡ ki, án tacu rlu cheq dỡq chữong.
16Ỡt pỡ ki, bữn manoaq cũai tễng rit sang yỗn cũai Madian, ramứh Yê-trô. Án bữn tapul náq con mansễm. Tâng tangái ki, tỗp mansễm ki pỡq ŏh dỡq tễ dỡq chữong ki; chơ alới tốh chóq tâng tapuang yỗn tỗp mbễq cớp cữu mpoaq alới nguaiq. 17Bữn máh cũai mantán canŏ́h toâq tuih tỗp mansễm ki. Ma Môi-se mut chuai tỗp mansễm ki, cớp án ŏh dỡq yỗn máh charán mansễm ki hỡ. 18Toâq alới chu pỡ dống, mpoaq alới blớh neq: “Nŏ́q tangái nâi anhia chu cláih lứq?”
19Alới ta‑ỡi neq: “Bữn manoaq cũai Ê-yip-tô toâq chuai hếq yỗn vớt tễ cũai mantán dốq ễ tuih hếq. Ma hỡn tễ ki ễn, án chuai ŏh dỡq yỗn charán hái nguaiq.”
20Chơ mpoaq alới blớh loah neq: “Cũai ki ỡt léq? Cỗ nŏ́q anhia chu táh chíq án? Sanua anhia pỡq coâiq loah án yỗn toâq cha dỗi cớp hái.”
21Chơ Môi-se pruam ỡt cớp alới, cớp Yê-trô chiau con mansễm án, ramứh Si-pô-ra, yỗn Môi-se táq lacuoi. 22Dũn tễ ki, lacuoi Môi-se canỡt muoi lám con samiang. Chơ Môi-se pai neq: “Cứq la cũai mpha cruang, ma cứq pỡq tarôq ỡt cruang noau; ngkíq cứq amứh con samiang cứq la Kêr-sôm.”
23Sa‑ữi cumo tễ ki, puo cũai Ê-yip-tô cuchĩt, ma tỗp proai cũai I-sarel noâng táq sũl cũai Ê-yip-tô. Alới cuclỗiq cucling ễq yỗn noau chuai. Sưong alới cuclỗiq cucling ki chỗn toâq pỡq cutũr Yiang Sursĩ. 24Yiang Sursĩ sâng samữong alới cuclỗiq cucling, cớp án sanhữ loah tễ máh ŏ́c án khoiq parkhán cớp A-praham, I-sac, cớp Yacốp. 25Yiang Sursĩ hữm cũai I-sarel cỡt sũl cũai Ê-yip-tô, ngkíq án sâng sarũiq táq tỗp alới.