So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Nau plơ̆ lah ma bâr rdơ̆ ăn djoh nau ji nuih. Ƀiălah nau ngơi dăng nsônh tay nau ji nuih.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,Còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,Còn đáp lời xẳng xớm gây phẫn nộ thêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận; Còn lời nói sỗ sàng gây ra tức giận.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,nhưng lời đáp cộc cằn khiến cơn giận phừng thêm lên.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Mpiăt phung blau mĭn ngơi nau gĭt rbăng ƀiălah bâr mbung phung rluk kanŏng luh nau mhĭk.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức,Nhưng miệng kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Lưỡi người khôn ngoan phát ban tri thức,Miệng kẻ dại dột thốt chuyện điên rồ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lưỡi người khôn ngoan truyền rao tri thức; Nhưng miệng kẻ ngu dại tuôn ra điều ngu xuẩn.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Lời nói của người khôn làm cho sự hiểu biết được chấp nhận,nhưng kẻ ngu dại tuôn ra sự ngu xuẩn mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Măt Yêhôva uănh lam ntŭk, kâp uănh phung djơh jêh ri phung ueh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi,Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Cặp mắt của CHÚA thấy khắp mọi nơi,Thấy rõ mọi việc của kẻ xấu và người tốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Con mắt của CHÚA ở khắp mọi nơi, Quan sát kẻ ác cũng như người thiện.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mắt Chúa thấy hết mọi điều;Ngài trông chừng kẻ ác cùng người thiện.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Mpiăt ngơi nau ueh jêng nâm bu tơm si nau rêh. Bi ma mpiăt ngơi kue ƀư chah rai nuih n'hâm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Lưỡi hiền lành là cây sự sống,Nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Lưỡi hiền lành là cây sự sống,Còn lưỡi độc ác làm tan nát tinh thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Lưỡi hiền lành là cây sự sống, Còn lưỡi gian tà làm tinh thần suy sụp.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Lời lành là cây ban sự sống,nhưng lời dối trá đè bẹp tâm linh,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Bunuyh rluk tâm rmot đah mbơ̆ păng ntĭm nti; ƀiălah mbu nơm sŏk dơn nau nkra geh nau blau mĭn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình; Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Kẻ ngu dại khinh lời khuyên dạy của cha mình,Còn ai nghe lời quở trách trở nên khôn khéo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Kẻ dại dột khinh lời cha khuyên dạy,Ðứa con chịu nghe lời quở trách ắt sẽ khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Kẻ ngu dại khinh sự giáo huấn của cha mình; Nhưng người khôn khéo nghe lời quở trách.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Kẻ ngu dại gạt bỏ lời cha mẹ khuyên răn,nhưng ai chịu nhận sửa dạy là người khôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Tâm ngih bunuyh sŏng geh âk drăp ndơ khlay. Ƀiălah ndô ndơ bunuyh ƀai geh tât nau uh ah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Trong nhà người công bình có nhiều vật quí; Song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Nhà của người công chính có nhiều báu vật,Nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem rối loạn đến cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Trong nhà người ngay lành có nhiều của cải,Còn trong lợi tức của kẻ ác có rắc rối đang chờ xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nhà của người công chính có kho báu lớn, Nhưng trong hoa lợi của kẻ ác có điều tai họa.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Trong nhà người công chính có nhiều của cải,còn kẻ ác chẳng nhận được gì ngoài chuyện lôi thôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Bâr mbung bunuyh blau mĭn srih nau gĭt mĭn âk. Ƀiălah nau mĭn phung rluk mâu ƀư pô nây ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Môi người khôn ngoan rải sự tri thức ra; Nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Môi người khôn ngoan rải ra sự tri thức,Còn lòng kẻ ngu dại chẳng được như thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Môi người khôn ngoan loan truyền tri thức,Lòng kẻ dại dột ấm ức nhưng kiến thức chẳng có gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Môi miệng người khôn ngoan rao truyền tri thức, Nhưng tâm trí kẻ ngu dại thì không như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người khôn dùng lời nói mình rao truyền tri thức,nhưng đầu óc của kẻ ngu dại không thể tin cậy được.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Yêhôva tâm rmot ma ndơ phung kue ƀư brah. Ƀiălah nau phung sŏng mbơh sơm ƀư maak ma Păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Đức Giê-hô-va ghê tởm sinh tế của kẻ ác,Nhưng Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA gớm ghê lễ vật của kẻ gian ác,Nhưng lời cầu nguyện của người ngay lành Ngài lại vui lòng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Tế lễ hy sinh của người gian ác lấy làm ghê tởm cho CHÚA; Nhưng lời cầu nguyện của người ngay thẳng là niềm vui của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa ghét của lễ của kẻ ác dâng lên,nhưng Ngài ưa thích lời cầu khẩn của người ngay thật.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Yêhôva tâm rmot ma trong phung djơh mhĭk. iălah Păng rŏng ma nơm tĭng ndô̆ nau sŏng,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Đức Giê-hô-va ghê tởm đường lối kẻ ác,Nhưng Ngài yêu mến người đeo đuổi sự công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðường lối kẻ gian ác là điều gớm ghiếc trước mặt CHÚA,Nhưng Ngài yêu thương người nào đeo đuổi sự ngay lành.

Bản Dịch Mới (NVB)

9CHÚA ghê tởm đường lối kẻ ác, Nhưng Ngài yêu mến người theo đuổi sự công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Chúa ghét hành vi kẻ ác,nhưng Ngài thích kẻ theo đuổi sự chính trực.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Mbu nơm chalơi trong sŏng mra dơn nau tâm rmal katang. Mbu nơm tâm rmot nau bu nduyh nkra păng mra khĭt.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ; Và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ đường ngay thẳng,Còn kẻ ghét lời quở trách sẽ phải chết mất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Kẻ nào lìa bỏ đường ngay nẻo chánh sẽ bị nghiêm phạt,Ai ghét lời khuyên răn sẽ chết mất.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Kẻ từ bỏ chính lộ sẽ bị phạt nặng; Người ghét sự quở trách sẽ chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Kẻ từ bỏ điều phải sẽ bị trừng phạt nặng nề,Vì kẻ ghét sửa dạy sẽ bị tiêu diệt.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Yêhôva hŏ saơ jêh lĕ rngôch ndơ tâm Ƀon Phung Khĭt jêh ri ntŭk bri phan, rlau lơn ma nây păng gĭt năl jêh nuih n'hâm phung bunuyh!

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, Phương chi lòng của con cái loài người!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Âm phủ và chốn hủy diệt còn phơi bày trước mặt Đức Giê-hô-va,Huống chi là lòng dạ của con người!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngay cả âm phủ và hỏa ngục mà CHÚA còn biết rõ,Huống chi lòng dạ của loài người.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Âm Phủ và sự hủy diệt còn mở toang trước mặt CHÚAHuống gì lòng dạ loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA biết thế giới của kẻ chết,Ngài cũng rõ tư tưởng của kẻ sống.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Phung dăng mưch mâu ŭch ôh bu nduyh nkra. Păng mâu hăn dăch ôh ma phung blau mĭn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình; Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Kẻ nhạo báng không thích bị quở trách;Hắn không muốn đến với người khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Kẻ nhạo báng không thích bị ai quở trách,Hắn không đến với người khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Kẻ nhạo báng không thích bị quở trách; Nó không muốn đến cùng người khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Kẻ kiêu căng không thích được sửa dạy;và chẳng thèm hỏi ý người khôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Nuih n'hâm gơih nđơr tâm mpơl muh măt răm maak. Ƀiălah nuih n'hâm rngot huêng geh nau rdja.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Lòng vui mừng làm cho vẻ mặt hân hoan,Nhưng lòng buồn bã khiến tâm trí nao sờn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Lòng vui vẻ khiến mặt mày rạng rỡ,Dạ âu sầu làm tan vỡ tinh thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Lòng vui tươi làm mặt mày hớn hở; Lòng buồn rầu, tinh thần suy sụp.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Hạnh phúc khiến mặt mũi tươi vui,nhưng buồn rầu khiến tinh thần lụn bại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Nuih n'hâm nơm gĭt rbăng tĭng joi nau blau mĭn âk. Ƀiălah bâr mbung rluk mra dơn nau rluk păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức; Còn miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Lòng người hiểu biết tìm kiếm tri thức,Còn miệng kẻ ngu dại nuôi mình bằng sự điên rồ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Lòng người thông sáng thích kiếm tìm tri thức,Miệng kẻ dại khờ ưa vật thực điên rồ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Lòng dạ sáng suốt tìm kiếm tri thức, Nhưng miệng kẻ ngu dại ăn điều ngu xuẩn.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Người hiểu biết muốn thêm tri thức,còn kẻ ngu dại chỉ thích điều dốt nát.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Lĕ rngôch nar phung rêh ni jêng mhĭk da dê. Ƀiălah nuih n'hâm hâk răm geh nau nhêt sa ƀaƀơ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm; Song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Mọi ngày của kẻ bị hoạn nạn đều là xấu,Nhưng lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Kẻ nghèo khó suốt đời chịu khánh kiệt,Người có lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn, Nhưng tấm lòng vui mừng dự tiệc luôn luôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Kẻ khốn khó chịu vất vả mỗi ngày,nhưng lòng vui mừng giống như tiệc tùng không dứt.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Ueh lơn geh djê̆ drăp ndơ ndrel ma nau klach yơk ma Yêhôva đah geh âk drăp ndơ ndrel ma nau uh ah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-vaCòn hơn là có nhiều tài sản mà bối rối cặp theo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Thà ít của mà kính sợ CHÚA,Hơn là của cải nhiều mà rắc rối ùa theo.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thà có ít của cải nhưng kính sợ CHÚAHơn là nhiều châu báu mà bối rối kèm theo.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Thà nghèo khổ mà kính sợ Chúa,hơn là giàu có mà gặp lôi thôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Ueh lơn geh biăp trao sông sa ma nau rŏng đah du mlâm ndrôk lay sa ndrel geh nau tâm rmot.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Thà một món rau mà thương yêu nhau, Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Thà một món rau mà yêu thương nhauCòn hơn ăn bò mập béo mà ganh ghét cặp theo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Thà ăn cơm với rau mà thương yêu nhau,Hơn là ăn thịt bò mập béo mà ghen ghét cặp theo.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Thà một bữa cơm rau nhưng có tình yêu thương Hơn là một con bò mập mà thù ghét cặp theo.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thà ăn rau cùng với người yêu thích mình,còn hơn ăn thịt ngon với kẻ ghét mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Bunuyh gơnh nuih nsônh nau tâm djrel. Ƀiălah bunuyh băt nuih ƀư rplai lơi nau tâm djrel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Người hay giận gây điều đánh lộn; Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Kẻ nhạy giận thường gây xung đột,Nhưng người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Người nóng tính dễ gây xung đột,Còn người chậm nóng giận có thể làm trận cãi lộn nguội đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Kẻ nóng tính gây sự xung đột, Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cuộc cãi vã.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Người nóng tính gây chuyện cãi cọ,nhưng ai trầm tĩnh ngăn được cuộc cãi vã.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Trong phung ƀlao nâm bu mpâr lok, bi trong ma bunuyh sŏng lĕ rli lâng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai; Còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Con đường kẻ lười biếng như một hàng rào gai,Còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Lối kẻ biếng nhác gai góc mọc đầy cản trở,Còn đường người ngay lành được mở rộng thênh thang.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Con đường của kẻ lười biếng như bờ rào gai, Nhưng đường lối của người ngay thẳng như đường cái quan.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Lối đi của kẻ lười biếng bị gai gốc ngăn chận,còn lối đi của người công chính như đường lộ bằng phẳng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Du huê kon bu klâu blau mĭn ƀư maak ma mbơ̆ păng. Ƀiălah du huê kon rluk tâm rmot ma mê̆ păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó; Còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20Con khôn ngoan làm vui lòng cha nó,Nhưng đứa ngu dại khinh bỉ mẹ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ðứa con khôn ngoan làm cho cha vui vẻ,Còn kẻ dại dột khinh rẻ mẹ mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đứa con khôn ngoan làm cha nó vui lòng, Nhưng kẻ ngu dại khinh bỉ mẹ nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Con khôn ngoan làm cho cha vui,nhưng con dại dột khinh rẻ mẹ mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Bunuyh mâu gĭt vât jêng nau răm maak ma nơm mâu geh nau blau mĭn ôh. Ƀiălah du huê gĭt rbăng nkra ăn sŏng trong păng jêh ri mơ hăn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui; Song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Kẻ thiếu hiểu biết lấy sự điên dại làm vui,Nhưng người khôn sáng cứ thẳng đường tiến bước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Kẻ kém hiểu biết lấy sự ngu dại làm vui,Nhưng người thông sáng cắm cúi bước theo đường chính đáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Sự ngu xuẩn là niềm vui của kẻ thiếu tâm trí; Nhưng người sáng suốt bước đi ngay thẳng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Kẻ thiếu hiểu biết thích chuyện ngu dại,nhưng người khôn ngoan làm điều ngay thẳng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Tơ lah mâu geh nau tâm nchră, nau ŭch nchră nây mra roh. Ƀiălah yor geh âk bunuyh nchră nau may ŭch nchră mra jêng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

22Thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng,Nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Thiếu bàn luận các chương trình thường bị hỏng,Nhờ mưu sĩ nhiều các kế hoạch có triển vọng thành công.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Kế hoạch không thành vì thiếu sự hướng dẫn; Nhưng nhờ nhiều người cố vấn nó sẽ thành công.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Chương trình bị thất bại vì thiếu ý kiến,nhưng kế hoạch thành tựu do sự góp ý của nhiều người.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Bâr ueh plơ̆ lah di, ƀư maak ma bu jêh ri nau ngơi tâm di jêng nau ueh ngăn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

23Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ,Lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Lời đáp hay làm mọi người vui thích,Lời đáp hay đúng lúc thật bổ ích biết bao!

Bản Dịch Mới (NVB)

23Miệng đối đáp giỏi là niềm vui cho một người Và lời nói hợp lúc tốt đẹp biết bao.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Biết cách đối đáp khiến cho con người vui thích.Lời đáp đúng lúc thật tuyệt diệu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Trong ma bunuyh blau mĭn njŭn leo hao kalơ ma nau rêh. Gay ma klaih bơh Ƀon Phung Khĭt tâm dâng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, Để tránh khỏi Âm phủ ở dưới thấp.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

24Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên,Để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Người khôn ngoan bước theo con đường sự sống dẫn đi lên,Ðể giữ người ấy tránh xa âm phủ ở dưới.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên Và tránh khỏi Âm phủ phía dưới.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Lối đi của người khôn dẫn đến sự sống,để họ tránh được âm phủ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25Yêhôva ƀư rlâm lơi ngih phung sưr, Ƀiălah Păng king nâp n'har bri bu ur ndrô.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo; Nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ góa bụa.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

25Đức Giê-hô-va đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo,Nhưng Ngài giữ vững ranh giới người góa bụa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25CHÚA sẽ phá hủy nhà của kẻ kiêu ngạo,Nhưng Ngài sẽ bảo vệ địa giới của người góa bụa.

Bản Dịch Mới (NVB)

25CHÚA sẽ phá hủy nhà kẻ kiêu ngạo, Nhưng Ngài thiết lập một ranh giới cho người góa bụa.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Chúa phá sập nhà kẻ tự phụ,nhưng Ngài bảo vệ tài sản của người góa bụa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26Yêhôva tâm rmot nau mĭn phung ƀai. Ƀiălah nau phung kloh ueh ngơi ƀư maak ma Păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

26Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

26Tư tưởng gian ác là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va,Nhưng lời thanh sạch được đẹp lòng Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ý đồ gian ác là điều gớm ghiếc trước mặt CHÚA,Nhưng lời nói của người trong sạch làm đẹp lòng Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Mưu kế ác là điều ghê tởm cho CHÚANhưng lời nói nhân hậu đẹp lòng Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Chúa gớm ghét các tư tưởng bậy bạ,nhưng ưa thích lời nói nhân hậu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27Bunuyh hay sa drăp ndơ bu ƀư uh ah ma rnăk vâl păng nơm. Mbu nơm tâm rmot ma drăp bu blŏl mra dơi geh nau rêh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

27Người tham lợi làm rối loạn nhà mình; Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

27Kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình,Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Kẻ tham lợi bất nghĩa chuốc lấy rắc rối cho nhà mình,Nhưng ai ghét của hối lộ sẽ sống còn.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Kẻ tham lợi phi nghĩa gây họa cho nhà mình; Nhưng người ghét của hối lộ sẽ sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Kẻ tham lam mang họa cho gia đình,nhưng người ghét của hối lộ sẽ được sống.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28Nuih n'hâm bunuyh sŏng mĭn rvê mâm nau mra plơ̆ lah; Ƀiălah bâr mbung bunuyh mhĭk ngơi luh âk nau mhĭk.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

28Lòng người công bình suy nghĩ lời phải đáp; Nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

28Lòng người công chính suy nghĩ cách trả lời,Nhưng miệng kẻ gian ác buông ra điều dữ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Người ngay lành suy nghĩ rồi mới đáp,Còn miệng kẻ gian ác vội nói những lời độc ác hại người.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Lòng người công chính cân nhắc lời đối đáp, Nhưng miệng kẻ ác tuôn ra lời độc địa.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Người nhân đức suy nghĩ trước khi trả lời,còn miệng kẻ ác tuôn ra điều ác.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29Yêhôva gŭ ngai đah phung ƀai, ƀiălah Păng gŭ iăt nau phung sŏng mbơh sơm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

29Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

29Đức Giê-hô-va ở xa kẻ ác,Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29CHÚA thật cách xa đối với phường gian ác,Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người ngay lành.

Bản Dịch Mới (NVB)

29CHÚA ở xa người gian ác, Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Chúa tránh xa kẻ ác,nhưng Ngài nghe lời khẩn nguyện của người ngay thẳng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Nau ang trôm măt gay ăn nuih n'hâm răm maak. Jêh ri du nau mhe mhan ueh gay ăn nting nđăng dơi ueh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

30Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ; Và một tin lành làm cho xương cốt được béo tốt.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

30Ánh sáng của mắt khiến lòng vui vẻ,Tin tốt lành làm xương cốt cứng mạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ánh mắt hân hoan cho biết lòng vui vẻ,Tin tức vui mừng làm mạnh khỏe xương cốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Con mắt sáng láng làm tấm lòng vui vẻ; Tin mừng làm xương cốt khỏe mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nụ cười khiến người khác vui mừng.Tin vui làm cho thân thể thêm sức lực.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31Mbu nơm rkêng tôr iăt ma nau bu nduyh nkra dơi geh nau gĭt rbăng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

31Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống Sẽ được ở giữa các người khôn ngoan.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

31Người nào lắng nghe lời quở trách của sự sốngSẽ được ở giữa những người khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Tai ai lắng nghe những lời khuyên chân thành về cuộc sống,Người ấy sẽ được ở giữa các bậc hiền triết khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Người nào có tai lắng nghe lời quở trách của sự sống, Sẽ được ở giữa những người khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nếu con nghe lời sửa dạy bổ ích,thì con sẽ sống giữa vòng người khôn ngoan.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32Mbu nơm dun nau bu ntĭm nti tâm rmot ma huêng păng nơm. Ƀiălah mbu nơm iăt nau bu nduyh nkra dơi geh nau gĭt rbăng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

32Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình; Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

32Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình,Nhưng ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Kẻ nào từ chối nghe lời chỉ dạy khinh bỉ đời sống mình,Nhưng ai chịu nghe lời khuyên bảo sẽ được thông sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Ai từ khước sự giáo huấn, khinh bỉ linh hồn mình, Nhưng người nghe lời quở trách được thêm sự hiểu biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Ai gạt bỏ sự sửa dạy ghét bản thân mình,nhưng ai nghe lời khuyên răn tiếp nhận sự hiểu biết.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

33Nau klach yơk ma Yêhôva sâm nti nau blau mĭn. Jêh ri nau dêh rhêt hăn lor panăp nau yơk.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

33Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; Và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

33Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan,Và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Kính sợ CHÚA là cách giáo dục khôn ngoan,Ðức khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan, Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Kính sợ Chúa khiến con khôn ngoan.Đức khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.