So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nàng Đi-na, con gái của Lê-a sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Một hôm, Đi-na, người con gái mà Lê-a sinh cho Gia-cốp, đi ra làm quen với các cô gái trong vùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Bấy giờ Ði-na, con gái Lê-a sinh cho Gia-cốp, đi ra thăm các thiếu nữ trong vùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Một hôm, cô Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, đi thăm các thiếu nữ trong vùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc đó Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp đi ra thăm viếng các phụ nữ trong xứ.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Một hôm, cô Đài-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, đi thăm các thiếu nữ trong thành phố.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Si-chem, con trai Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Si-chem, con trai của thủ lĩnh Hê-mô, người Hê-vít, trông thấy cô thì bắt đi rồi cưỡng ép cô nằm với mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Si-chem con trai Ha-mô người Hi-vi, hoàng tử trong vùng, trông thấy nàng. Hắn bắt nàng và dùng vũ lực hiếp dâm nàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Hoàng tử Si-chem, con vua Hê-mô của dân Hê-vít, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Khi hoàng tử Sê-chem con trai Ha-mô, người Hê-vít, vua xứ ấy, thấy nàng thì bắt nàng và làm tình cùng nàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Hoàng tử Si-chem, con vua Hê-mô của dân Hê-vít, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Tâm hồn chàng vấn vít cùng Đi-na, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Tâm hồn Si-chem vương vấn Đi-na, con gái Gia-cốp. Chàng yêu thương cô gái và dùng lời ngọt dịu vỗ về cô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Linh hồn hắn say mê đắm đuối Ði-na con gái Gia-cốp. Hắn yêu người thiếu nữ đó và dùng những lời ngọt ngào nói với nàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Si-chem say đắm Đi-na, dùng đủ lời đường mật quyến rũ cô.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Sê-chem mê Đi-na nên lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Si-chem say đắm sắc đẹp của Đài-na, dùng đủ lời đường mật quyến rũ cô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Si-chem nói cùng Hê-mô, cha mình, rằng: Hãy cho tôi con gái nầy làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Si-chem thưa với Hê-mô, cha mình, rằng: “Xin cha cưới cô gái nầy cho con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Si-chem nói với Ha-mô cha hắn, “Xin cha cưới cô gái đó cho con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Si-chem lại xin vua Hê-mô cho chàng cưới Đi-na làm vợ.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Anh chàng nói với Ha-mô cha mình rằng, “Cha làm ơn xin phép cho con cưới cô nầy làm vợ.”

Bản Diễn Ý (BDY)

4Si-chem lại xin vua Hê-mô cho chàng cưới Đài-na làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vả, Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Đi-na, con gái mình, nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Lúc Gia-cốp được tin Si-chem xâm phạm tiết hạnh Đi-na, con gái mình, thì các con trai ông vẫn còn ở ngoài đồng với bầy súc vật, nên ông giữ yên lặng cho đến khi họ trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Lúc ấy Gia-cốp đã được báo rằng Si-chem đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na con gái ông, nhưng vì các con trai ông đang còn chăn bầy ở ngoài đồng, nên ông cố nín lặng cho đến khi họ về.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Gia-cốp được tin, lặng người, không nói một lời trong lúc các con trai còn bận chăn bầy vật ngoài đồng chưa về.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Gia-cốp hay tin Sê-chem đã làm nhục con gái mình, nhưng vì tất cả các con trai ông đang ở ngoài đồng chăn gia súc, nên ông không nói gì, chờ họ trở về.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Gia-cốp được tin, lặng người, không nói một lời trong lúc các con trai còn bận chăn bầy vật ngoài đồng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Lúc đó, Hê-mô, cha Si-chem, đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hê-mô, cha Si-chem, đến gặp Gia-cốp để thưa chuyện với ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Ha-mô cha của Si-chem đi ra gặp Gia-cốp để nói chuyện với ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vua Hê-mô, cha Si-chem, đến thăm Gia-cốp để cầu hôn cho con.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Trong khi ông đang chờ thì Ha-mô cha Sê-chem đi đến nói chuyện với Gia-cốp.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Vua Hê-mô, cha Si-chem, đến thăm Gia-cốp để cầu hôn cho con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Y-sơ-ra-ên, nằm cùng con gái của Gia-cốp, là việc chẳng bao giờ nên làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về. Vừa nghe chuyện, những người nầy đã nổi nóng và giận dữ vì Si-chem đã làm điều đồi bại trong Y-sơ-ra-ên khi nằm với con gái Gia-cốp, là điều không bao giờ được phép làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nhằm lúc đó các con trai của Gia-cốp cũng vừa từ ngoài đồng trở về. Khi nghe như vậy họ nổi nóng và rất giận, bởi vì hắn đã làm một điều đồi bại trong I-sơ-ra-ên: hắn đã xâm phạm tiết hạnh của con gái Gia-cốp, một điều không bao giờ được phép làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Các con trai Gia-cốp đang làm việc ngoài đồng rất buồn rầu và giận dữ khi nghe Si-chem cưỡng hiếp em và gây sỉ nhục cho gia đình mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi các con trai Gia-cốp hay biết sự việc, họ liền từ đồng trở về. Họ vô cùng tức giận vì Sê-chem dám làm chuyện bỉ ổi như thế cho Ít-ra-en. Hắn ta không có quyền ăn nằm với con gái Gia-cốp.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Các con trai Gia-cốp đang làm việc ngoài đồng rất buồn rầu và giận dữ khi nghe tin Si-chem cưỡng hiếp em và gây sỉ nhục cho gia đình mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Hê-mô nói cùng họ rằng: Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã dan díu cùng con gái các ông; xin hãy gả nàng cho nó làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nhưng Hê-mô nói với họ: “Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã say đắm con gái các ông. Xin gả cô ấy cho con trai tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Nhưng Ha-mô nói với họ, “Lòng của Si-chem con trai tôi đã quyến luyến con gái quý vị. Xin quý vị vui lòng gả nàng làm vợ nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vua Hê-mô cũng đến yêu cầu Gia-cốp: “Con trai tôi đã yêu Đi-na tha thiết. Xin hãy gả cô Đi-na cho con trai tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng Ha-mô nói với các anh của Đi-na rằng, “Sê-chem, con trai tôi mê Đi-na lắm. Làm ơn cho nó lấy cô ấy làm vợ.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Vua Hê-mô đến yêu cầu: "Si-chem, con trai tôi đã yêu Đài- na tha thiết. Xin hãy gả cô ấy cho con trai tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hãy kết sui gia cùng nhau; các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi. Các ông gả con gái cho chúng tôi và cưới các con gái chúng tôi cho các ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Chúng ta hãy kết nghĩa sui gia với nhau. Hãy gả các con gái quý vị cho chúng tôi và hãy cưới các con gái chúng tôi cho quý vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Xin quý vị cứ làm thông gia với chúng tôi, hai bên cưới gả với nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các ông hãy lập sui gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn cùng các phụ nữ quí ông rồi quí ông hãy lấy phụ nữ chúng tôi làm vợ.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Xin quý quyến cứ làm thông gia với chúng tôi, hai bên cưới gả với nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hãy ở cùng chúng tôi; xứ sẵn dành cho các ông; hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các ông sẽ ở với chúng tôi, xứ nầy sẵn sàng đón tiếp các ông. Xin cứ sinh sống, buôn bán và tạo dựng sự nghiệp tại đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Quý vị hãy ở với chúng tôi và xứ nầy mở rộng cho quý vị. Hãy ở đây, làm ăn buôn bán, mua nhà mua đất trong xứ nầy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Quý vị cứ định cư tại đây; đất nước chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị, xin quý vị ở đây buôn bán, tậu mãi tài sản đất ruộng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các ông có thể cùng sinh sống trong đất nầy với chúng tôi. Các ông được tự do tậu đất đai và kinh doanh ở dây.”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Quý quyến cứ định cư tại đây; đất nước chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị; xin quý vị ở đây buôn bán, tậu mãi tài sản đất ruộng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng: Xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Si-chem thưa với cha và các anh của cô gái: “Xin quý vị làm ơn cho tôi, bất cứ yêu cầu nào của quý vị, tôi cũng xin đáp ứng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Si-chem cũng nói với cha nàng và các anh nàng, “Cháu mong được ơn trước mặt bác và các anh. Bác và các anh muốn gì, cháu cũng chịu.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Si-chem thưa với Gia-cốp và các con trai ông: “Xin quý vị làm ơn cho tôi. Quý vị thách cưới thế nào, tôi cũng xin vâng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Sê-chem cũng năn nỉ Gia-cốp và các anh của Đi-na rằng, “Làm ơn nhận đề nghị của chúng tôi. Các ông đòi gì tôi cũng bằng lòng hết.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Si-chem cũng thưa với Gia-cốp và các con trai ông: "Xin quý vị làm ơn cho tôi. Quý vị thách cưới cao đến thế nào, tôi cũng xin vâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, sính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói; nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Xin cứ đòi sính lễ và quà cưới thật cao, tôi xin nộp đúng như quý vị đòi hỏi; chỉ xin quý vị gả cô gái đó cho tôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Xin đòi một sính lễ thật cao và quà cưới bao nhiêu cũng được, cháu sẽ xin nộp đủ, miễn là cho cháu được cưới nàng làm vợ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Quý vị cứ đòi hồi môn cho cao, sính lễ cho nhiều, tôi xin nộp đủ số, miễn là quý vị gả cô ấy cho tôi làm vợ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các ông muốn sính lễ bao nhiêu cũng được, tôi sẽ thoả mãn miễn là tôi lấy được Đi-na.”

Bản Diễn Ý (BDY)

12Quý vị cứ đòi sính lễ cho nhiều, tôi xin nạp đủ số, miễn là quý vị gả cô ấy cho tôi làm vợ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô, cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Đi-na, em gái mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Các con trai Gia-cốp dùng mưu mà trả lời Si-chem và Hê-mô, cha chàng, vì Si-chem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, em gái họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Các con trai của Gia-cốp trả lời Si-chem và Ha-mô cha hắn một cách có âm mưu, vì hắn đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na em gái họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo vì em mình bị cưỡng bức:

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các con trai Gia-cốp dùng mưu để nói chuyện với Sê-chem và cha anh ta, vì Sê-chem đã làm nhục Đi-na, em gái mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

13-16Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo để trả thù cho em: "Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc các ông đều chịu lễ cắt bì, chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Các người ấy nói rằng: Gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhuốc nhơ cho chúng tôi vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Họ nói: “Gả em gái chúng tôi cho người chưa chịu cắt bì là một việc chúng tôi không thể làm được, vì đó sẽ là một điều sỉ nhục đối với chúng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Họ nói với hai người ấy, “Chúng tôi không thể làm việc nầy, tức gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đó là điều sỉ nhục đối với chúng tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14“Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là một điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các người anh bảo họ, “Gả em gái chúng tôi cho anh là điều chúng tôi không thể làm được, vì mấy anh không cắt dương bì. Làm chuyện đó là điều nhục nhã cho chúng tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

13-16Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo để trả thù cho em: "Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc các ông đều chịu lễ cắt bì, chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Chúng tôi chỉ nhận lời các ông với điều kiện là các ông phải trở nên giống như chúng tôi, nghĩa là mọi người nam phải chịu cắt bì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Chúng tôi chỉ đòi hỏi một điều kiện nầy thôi, nếu quý vị làm được, chúng tôi sẽ bằng lòng: đó là quý vị phải trở nên giống như chúng tôi, có nghĩa là mọi người nam của quý vị phải được cắt bì.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc ông đều chịu lễ cắt bì,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Chúng tôi chỉ có thể cho anh lấy nó với một điều kiện: Tất cả các người đàn ông trong thành phố nầy của các anh phải chịu cắt dương bì giống như chúng tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

13-16Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo để trả thù cho em: "Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc các ông đều chịu lễ cắt bì, chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại; đoạn ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Được vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống chung với các ông và chúng ta sẽ trở nên một dân tộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Khi ấy chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho quý vị, và chúng tôi sẽ cưới các con gái quý vị cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ sống giữa quý vị, và chúng ta sẽ thành một dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

16chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi các anh sẽ kết hôn với phụ nữ của chúng tôi và chúng tôi sẽ kết hôn với phụ nữ của các anh. Sau đó chúng tôi sẽ sinh sống trong xứ các anh và trở thành cùng một dân.

Bản Diễn Ý (BDY)

13-16Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo để trả thù cho em: "Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc các ông đều chịu lễ cắt bì, chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Còn nếu không khứng nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Còn nếu các ông không nghe lời chúng tôi, và không chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái lại và dọn đi nơi khác.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Nhưng nếu quý vị không đồng ý với chúng tôi mà không chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt em gái chúng tôi và dọn đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng nếu các ông không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ bắt em gái lại và dọn đi xứ khác.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng nếu các anh không chịu cắt dương bì thì chúng tôi sẽ bắt Đi-na và đi nơi khác.”

Bản Diễn Ý (BDY)

17Nhưng nếu các ông không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ bắt em gái lại và dọn đi xứ khác."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hê-mô và Si-chem, con trai người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Lời lẽ của họ làm vừa lòng Hê-mô và Si-chem, con trai ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Những lời của họ thật hài lòng Ha-mô và Si-chem con trai Ha-mô.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nghe đề nghị ấy, Hê-mô và Si-chem đều thỏa mãn.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ha-mô và Sê-chem bằng lòng lời đề nghị của họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Nghe đề nghị ấy, Hê-mô và Si-chem đều thỏa mãn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng. Vả, chàng đây là một người quí trọng hơn mọi người trong nhà cha mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Chàng trai trẻ đó không chậm trễ thực hiện các yêu cầu vì cậu đã say mê con gái của Gia-cốp. Hơn nữa, Si-chem là người được tôn trọng nhất trong gia đình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Chàng trai trẻ ấy làm ngay điều đó, không chút chậm trễ, vì chàng mê cô con gái của Gia-cốp. Vả, bấy giờ chàng là người được quý trọng nhất trong cả nhà cha chàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Quá say mê sắc đẹp của Đi-na, Si-chem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành

Bản Phổ Thông (BPT)

19Cho nên Sê-chem vội vàng bằng lòng cắt dương bì vì anh ta quá mê con gái Gia-cốp.Sê-chem vốn được trọng vọng hơn cả trong gia đình.

Bản Diễn Ý (BDY)

19,20Quá say mê sắc đẹp của Đài-na, Si-chem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành phố, để thúc đẩy mọi người chấp nhận đề nghị vì Si-chem là người được tôn trọng nhất trong hoàng tộc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Vậy, Hê-mô và Si-chem, con trai người, đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Vậy, Hê-mô và Si-chem, con trai ông, đến cổng thành và nói với dân trong thành rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Vậy Ha-mô và Si-chem con trai ông ra cổng thành và nói với những người nam trong thành,

Bản Dịch Mới (NVB)

20để thúc đẩy mọi người chấp nhận đề nghị trên vì Si-chem là người được tôn trọng nhất trong hoàng tộc.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ha-mô và Sê-chem đi đến cửa thành nói chuyện với các người đàn ông trong thành rằng,

Bản Diễn Ý (BDY)

19,20Quá say mê sắc đẹp của Đài-na, Si-chem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành phố, để thúc đẩy mọi người chấp nhận đề nghị vì Si-chem là người được tôn trọng nhất trong hoàng tộc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta; vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Nầy, xứ cũng rộng cho họ ở; chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả các con gái chúng ta lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21“Những người nầy rất thuận thảo với chúng ta. Hãy để họ ở trong xứ và buôn bán, vì đất nầy còn đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới con gái của họ và gả con gái chúng ta cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 “Những người ấy rất thân thiện với chúng ta. Hãy cho họ ở trong xứ và làm ăn buôn bán giữa chúng ta. Xứ sở chúng ta còn rộng rãi, đủ chỗ cho họ ở. Chúng ta hãy cưới các con gái họ và cho họ cưới các con gái chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Hê-mô và Si-chem kêu gọi: “Những người này đã sống chung hòa bình với chúng ta. Vậy hãy cho họ cư ngụ trong xứ để làm ăn buôn bán; vì xứ chúng ta đất rộng, đủ chỗ cho họ định cư. Chúng ta hãy cưới gả với họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

21“Những người nầy muốn kết thân với chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cho họ sống chung trong đất ta và kinh doanh ở đây. Đất nầy đủ rộng cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy kết sui gia với họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Hê-mô và Si-chem kêu gọi: "Đồng bào thân mến, gia đình Gia-cốp đã sống chung hòa bình với chúng ta. Vậy hãy cho họ cư ngụ trong xứ để làm ăn buôn bán; vì xứ chúng ta đất rộng người thưa, đủ chỗ cho họ định cư. Chúng ta hãy cưới gả với họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì chính như mọi người nam của họ vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng họ chỉ đồng ý sống với chúng ta để trở thành một dân tộc, với điều kiện mọi người nam trong chúng ta cũng chịu cắt bì như mọi người nam của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Họ đồng ý ở giữa chúng ta để trở thành một dân, chỉ với một điều kiện là mọi người nam trong chúng ta phải được cắt bì giống như họ, những người đã được cắt bì.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Họ chỉ đòi một điều kiện là tất cả các người nam của chúng ta đều phải chịu cắt bì như họ, vậy rồi họ mới chịu đồng hóa với chúng ta thành một dân tộc thống nhất.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng chúng ta phải chịu một điều kiện: Tất cả đàn ông trong chúng ta phải chịu cắt dương bì như họ. Như thế họ sẽ bằng lòng sống trong xứ ta, rồi chúng ta sẽ trở thành một dân mà thôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Họ chỉ đòi một điều kiện là tất cả các người nam của chúng ta đều phải chịu cắt bì như họ, họ mới chịu đồng hóa với chúng ta thành một dân tộc thống nhất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Các bầy súc vật, tài sản và tất cả gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta đồng ý với họ thì họ sẽ sống chung với chúng ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Há chẳng phải các đàn súc vật của họ, tài sản của họ, và mọi thứ gì họ có đều sẽ thuộc về chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta đồng ý với họ, họ sẽ ở giữa chúng ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Đồng bào cứ chấp thuận điều kiện đó để họ định cư với chúng ta, tất nhiên bao nhiêu tài sản, bầy chiên, bầy bò của họ đều về tay chúng ta hết!”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nếu chúng ta làm như thế thì các bầy gia súc của họ sẽ thuộc về chúng ta. Thôi chúng ta hãy làm theo như điều họ muốn để họ lưu cư trong xứ chúng ta.”

Bản Diễn Ý (BDY)

23Đồng bào cứ chấp thuận điều kiện đó để họ định cư với chúng ta, tất nhiên bao nhiêu tài sản, bầy chiên, bầy bò của họ đều sẽ về tay chúng ta hết!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Tất cả những người ra họp ở cổng thành đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem, con trai ông, và mọi người nam trong thành đều chịu cắt bì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Tất cả những người đi ra họp ở cổng thành đều nghe theo Ha-mô và Si-chem con trai ông. Thế là mọi người nam, kể cả những người đã ra họp ở cổng thành, đều chịu cắt bì.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Tất cả dân chúng có mặt ở cổng thành đều vâng theo lời của Hê-mô và Si-chem và chịu lễ cắt bì.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Tất cả những người đi đến cửa thành đều nghe chuyện nầy. Họ đồng ý với Ha-mô và Sê-chem, nên mọi người đàn ông đều chịu cắt dương bì.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Tất cả dân chúng có mặt ở cổng thành đều vâng theo lời của Hê-mô và Si-chem và chịu lễ cắt bì.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Đến ngày thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp, là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh nàng Đi-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nam.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Đến ngày thứ ba, khi mọi người còn đang đau, hai con trai Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, tức là các anh của Đi-na, cầm gươm, bất thần xông vào thành giết tất cả các người nam.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Ðến ngày thứ ba, khi họ đang đau đớn, hai con trai của Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, tức hai anh của Ði-na, lấy gươm của họ, bất thần xông vào thành, và giết tất cả người nam trong thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ngày thứ ba, khi họ còn đau nhức, Si-mê-ôn và Lê-vi, anh của Đi-na,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ba ngày sau khi chịu cắt dương bì, lúc mọi người đàn ông hãy còn đau ê ẩm thì Xi-mê-ôn và Lê-vi, hai con trai Gia-cốp, anh của Đi-na, lấy gươm tấn công bất ngờ vào thành, giết sạch mọi người đàn ông trong thành.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Ngày thứ ba, khi họ còn đau nhức, Si- mê-ôn và Lê-vi, anh ruột của Đài-na, rút gươm mạo hiểm xông vào,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Hai người lại lấy gươm giết Hê-mô và Si-chem, con trai người, đem nàng Đi-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Họ dùng gươm giết Hê-mô và Si-chem, con trai ông, đem Đi-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Họ dùng gươm giết Ha-mô và Si-chem con trai ông ấy. Kế đó họ đem Ði-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

26rút gươm bất thần xông vào, tàn sát tất cả người nam trong thành luôn với Hê-mô và Si-chem rồi giải thoát Đi-na.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Họ giết Ha-mô và Sê-chem con ông ta rồi mang Đi-na ra khỏi nhà Sê-chem, xong ra đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

26tàn sát tất cả các người nam trong thành luôn với Hê-mô và Si-chem rồi giải thoát Đài-na.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết và phá cướp thành;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Các con trai Gia-cốp đạp lên những xác chết mà cướp phá thành, vì em gái họ đã bị xâm phạm tiết hạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Các con trai khác của Gia-cốp xông qua xác những người bị giết mà cướp phá thành, vì em gái họ đã bị xâm phạm tiết hạnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Các con trai của Gia-cốp thừa thắng xông lên, cướp phá thành để báo thù cho em gái.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Các con trai Gia-cốp lục soát các xác chết lấy hết những gì trong thành, nơi em gái mình bị làm nhục.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Các con trai của Gia-cốp thừa thắng xông lên, cướp phá thành phố để báo thù cho em gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật chi trong thành và ngoài đồng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa, và lấy hết những gì ở trong thành cũng như ngoài đồng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Họ cướp đoạt tất cả chiên, dê, bò, lừa và mọi thứ, cả trong thành lẫn ngoài đồng.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa và tất cả của cải, bảo vật trong thành cũng như sản vật ngoài đồng ruộng.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Họ cướp gia súc, bầy chiên, lừa, mọi thứ trong thành và trong đồng ruộng.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa, và thu tất cả của cải, bảo vật trong thành phố cũng như sản vật ngoài đồng ruộng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Họ cướp đoạt và đem đi tất cả tài sản, đàn bà, con trẻ và bất cứ vật gì có trong nhà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Họ cũng cướp lấy tất cả của cải và mọi thứ trong nhà người ta, rồi bắt tất cả vợ con của họ dẫn đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Họ cũng bắt vợ con của các nam đinh thành Si-chem và cướp đoạt tài sản trong nhà họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Họ lấy hết nữ trang, thậm chí đến vợ và con cùng mọi thứ trong nhà.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Họ cũng bắt vợ con của các nam đinh thành Si-chem và cướp đoạt tài sản trong nhà họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Bây xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người; nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Gia-cốp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi: “Các con gây rắc rối cho cha, làm cho cư dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, ghê tởm cha. Cha chỉ có một ít người, nếu họ liên kết lại chống đối và tấn công cha thì cha và cả nhà mình sẽ bị tiêu diệt.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Bấy giờ Gia-cốp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi, “Các con đã gây họa cho cha rồi. Các con đã khiến cha trở thành tởm ghét đối với các dân trong xứ nầy, tức dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi. Cha chỉ có một ít người, và nếu họ họp nhau lại tấn công cha, thì cha và nhà mình sẽ bị tiêu diệt.”

Bản Dịch Mới (NVB)

30Gia-cốp được tin liền trách mắng Si-mê-ôn và Lê-vi: “Chúng mày gây rối cho cha, làm cho chúng ta bị ghét giữa dân chúng xứ này, giữa dân Ca-na-an và dân Phê-ri-sít. Chúng ta chỉ có ít người, dân bản xứ sẽ liên minh tấn công và tàn sát cha và cả gia đình, thì chúng ta đành bị tiêu diệt.”

Bản Phổ Thông (BPT)

30Gia-cốp quở Xi-mê-ôn và Lê-vi, “Tụi bay gây rắc rối cho tao. Bây giờ người Ca-na-an và Phê-rê-sít trong xứ sẽ ghét tao. Mình chỉ có ít người. Nếu họ họp nhau lại đánh, thì chúng mình chỉ có chết thôi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

30Gia-cốp được tin liền trách mắng Si- mê-ôn và Lê-vi: "Chúng mày làm hổ nhục cho cha giữa dân chúng xứ này, giữa dân Ca-na-an và dân Phê-ri. Chúng ta chỉ có ít người, nếu dân bản xứ liên minh tiến công cha thì cả gia đình chúng ta đành bị tiêu diệt."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Đáp rằng: Chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Nhưng họ phân trần: “Chẳng lẽ để cho chúng đối xử với em gái chúng con như một gái điếm sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Nhưng họ đáp, “Chẳng lẽ cha để hắn đối xử với em gái chúng con như một con điếm sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nhưng họ đáp: “Thưa cha, không lẽ để nó hành hạ em chúng con như gái mãi dâm sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nhưng các anh em bảo, “Chúng con không thể để họ đối xử với em gái chúng con như với con điếm được.”

Bản Diễn Ý (BDY)

31Nhưng họ phân trần: "Thưa cha, không lẽ để nó hành hạ em chúng con như gái mãi dâm sao?"