Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm ỡt tâng vil Côr-ntô sám 55 cumo ntun Yê-su canỡt. Phau-lô yoc ễ chuai alới yỗn chíl riap máh ŏ́c túh coat alới ramóh tâng dỡi tamoong alới, cỗ alới sa‑âm. Bo ki, Côr-ntô la vil toâr ca puai rit cuang cũai Créc. Vil toâr nâi bữn ramứh parchia parhan lứq cỗ tễ ranáq chếq chỡng cớp cỗ tễ alới sang sa‑ữi ramứh yiang.
 Máh ramứh Phau-lô catoaih la atỡng tễ caryoah tâng tỗp sa‑âm, tễ rit lacuoi cayac tâng tỗp sa‑âm, tễ rit cuang bo sang toam, cớp tễ máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai tâng tỗp sa‑âm. Phau-lô pai tỗp sa‑âm la samoât tỗ Yê-su Crĩt. Yê-su la plỡ cớp cũai sa‑âm la samoât tỗ án, cớp dũ ramứh tâng tỗ bữn miar ranáq táq.
 Pún 13 tâng saráq nâi apáh yỗn hái dáng ramứh toâr clữi nheq tễ canŏ́h la ŏ́c ayooq.