12

Ramứh Raviei Yiang Sursĩ Chuai

1Sễm ai ơi! Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn cũai táq. Cứq yoc anhia dáng raloaih tễ ŏ́c ki. 2Bo anhia tỡ yũah dáng ntrớu tễ ngê Yiang Sursĩ, lứq bo ki noau radững níc anhia sang sa‑ữi ramứh yiang; ma máh yiang ki tỡ bữn têq chuai amoong anhia ntrớu. 3Yuaq ngkíq, cóq anhia dáng raloaih neq: Cũai aléq ma bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp án, cũai ki tỡ têq pupap Yê-su, pai neq: “Nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq táh Yê-su.”
 Cớp khân Raviei Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt cớp án, cũai ki tỡ têq ngin pai neq: “Yê-su la Ncháu.”
4Máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ yỗn la mpha thữ nheq. Ma bữn ống muoi Raviei Yiang Sursĩ sâng têq yỗn máh ramứh ki. 5Bữn sa‑ữi ranáq mpha noau têq táq puai ngê Yiang Sursĩ, ma dũ ranáq ki bữn ống manoaq Ncháu sâng ndỡm. 6Dũ náq cũai bữn miar ranáq táq, ma bữn ống Yiang Sursĩ sâng yỗn cũai bữn máh ranáq ki. 7Raviei Yiang Sursĩ yỗn dũ náq cũai sa‑âm bữn ngê o, dŏq manoaq têq chuai manoaq tâng tỗp sa‑âm. 8Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn bữn ŏ́c rangoaiq dŏq atỡng cũai canŏ́h. Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn dáng tễ sa‑ữi ngê. 9Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn têq sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi. Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn bữn chớc têq táq bán cũai a‑ĩ. 10Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn bữn chớc têq táq ranáq salễh. Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ. Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn bữn ngê rangoaiq dŏq tutuaiq máh ngê tễ yiang canŏ́h cớp ngê tễ Yiang Sursĩ. Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn têq táq ntỡng parnai mpha. Cớp án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn têq aloŏh ngê parnai. 11Dũ ranáq ki ống muoi Raviei Yiang Sursĩ toâp yỗn. Ngkíq, máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ yỗn, án lứq yỗn dũ náq cũai bữn, ma manoaq mpha tễ manoaq.

Phau-lô Sacâm Tễ Tỗ Cũai Bữn Sa‑ữi Ramứh

12Tỗ cũai bữn sa‑ữi ramứh. Ma nheq máh ramứh ki cỡt muoi tỗ sâng. Machớng ki tê, nheq máh cũai sa‑âm cỡt muoi tỗp, cớp tỗp ki la sacâm tễ tỗ Crĩt. 13Cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ, nheq tữh hái roap batễm cỡt muoi tỗp, dếh cũai I-sarel, cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel, dếh cũai sũl, cớp cũai tỡ cỡn cũai sũl. Dũ náq hái bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm.
14Cóq bữn sa‑ữi ramứh nŏ́q têq cỡt tỗ cũai, tỡ cỡn ống muoi ramứh sâng. 15Khân ayững pai neq: “Cứq tỡ cỡn atĩ. Ngkíq cứq tỡ cỡn tễ tỗ,” ayững ki pai ngkíq la tỡ pĩeiq, yuaq án la tễ tỗ tê. 16Cớp khân cutũr pai neq: “Cứq tỡ cỡn moat. Ngkíq cứq tỡ cỡn tễ tỗ,” cutũr ki pai ngkíq la tỡ pĩeiq, yuaq án la tễ tỗ tê. 17Khân tỗ ma bữn ống moat, nŏ́q án têq sâng? Cớp khân tỗ ma bữn ống cutũr, nŏ́q án têq sâng hỡi? 18Ma bo Yiang Sursĩ tễng tỗ cũai, án tễng sa‑ữi ramứh puai mứt án yoc ễ tễng. 19Khân bữn ống muoi ramứh sâng, lứq tỡ têq cỡt tỗ. 20Ma hái dáng samoât lứq, cóq bữn sa‑ữi ramứh, nŏ́q têq cỡt tỗ.
21Ngkíq moat tỡ têq pai chóq atĩ neq: “Mới tỡ têq táq ntrớu chuai cứq.” Cớp plỡ tỡ têq pai chóq ayững neq: “Mới tỡ têq táq ntrớu chuai cứq!” 22Ma lứq bữn sa‑ữi ramứh tâng tỗ hái, ma hái chanchớm tỡ bữn toâr ntrớu. Ma tỗ hái cóq bữn dũ ramứh ki. 23Cớp máh ramứh hái chanchớm tỡ bữn toâr ntrớu tâng tỗ hái, ramứh ki hái dốq pasang hỡn tễ ramứh canŏ́h. Ma máh ramứh hái chanchớm toâr, cỡt hái tỡ bữn pasang ramứh ki. 24Ma máh ramứh ki, tỡ bữn túh pasang. Lứq Yiang Sursĩ tễng dũ ramứh tâng tỗ hái yỗn ỡt parnơi. Cớp máh ramứh hái chanchớm tỡ bữn toâr ntrớu, Yiang Sursĩ yỗn cỡt toâr lứq ễn. 25Ngkíq máh ramứh tâng tỗ hái tỡ têq ratáh. Ma máh ramứh ki manoaq chuai manoaq. 26Khân muoi ramứh tâng tỗ ma sâng a‑ĩ, lứq dũ ramứh tâng tỗ sâng a‑ĩ tê. Cớp khân muoi ramứh tâng tỗ ma sâng bũi, lứq dũ ramứh tâng tỗ sâng bũi tê.
27Nheq tữh anhia la tỗp sa‑âm Crĩt. Ngkíq anhia la riang tỗ án. Dũ náq anhia la muoi ramứh tễ tỗ án. 28Cớp Yiang Sursĩ khoiq rưoh dũ náq anhia yỗn táq ranáq tâng tỗp sa‑âm. Án ca cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt. Án ca cỡt cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Án ca cỡt thâi. Án ca têq táq ranáq salễh. Án ca bữn chớc têq táq bán cũai a‑ĩ, tỡ la chuai yớu, tỡ la nhêng salĩq tỗp sa‑âm, tỡ la táq ntỡng parnai mpha. 29Ma tỡ bữn dũ náq cũai têq cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt, tỡ la atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, tỡ la cỡt thâi. Tỡ bữn dũ náq cũai bữn chớc têq táq ranáq salễh, 30tỡ la táq bán cũai a‑ĩ, tỡ la táq ntỡng toâq parnai mpha, tỡ la aloŏh ngê parnai mpha ki. 31Bữn sa‑ữi ramứh Raviei Yiang Sursĩ yỗn anhia. Ngkíq cóq anhia ễr áiq yoc ễ bữn ramứh o hỡn tễ canŏ́h.
 Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ ramứh toâr clữi nheq tễ canŏ́h.