13

Nau Rŏng

1Tơlah gâp ngơi âk nau bunuyh jêh ri nau phung tông păr ueh Brah Ndu, ƀiălah mâu geh nau rŏng, gâp jêng tâm ban ma chĭng bu goh, mâu lah dang nteh. 2Tơlah gâp geh nau ăn dơi mbơh lor, jêh ri gĭt lĕ nau ndâp, jêh ri lĕ nau gĭt rbăng tơlah gâp geh lĕ nau chroh kŏ dơi ƀư rlâm yôk, ƀiălah mâu geh nau rŏng, gâp jêng dơm dam. 3Tơlah gâp tâm pă lĕ ndô ndơ gâp ŭch siăm phung o ach, jêh ri tơlah gâp jao săk jăn gâp ăn bu gŭch tâm ŭnh, ƀiălah mâu geh nau rŏng, nau nây mâu khlay ma gâp ôh.
4Nau rŏng blau srôih jêh ri bêng ma nau ueh, nau rŏng mâu geh tâm mâu nach mâu lah n'hao êng păng nơm ôh. 5Păng mâu dơi rlau mâu lah ƀư lă lêng ôh, nau rŏng mâu geh joi nau ueh ma păng nơm ôh, păng mâu blau nuih ôh, păng mâu đing nau mhĭk ôh. 6Păng mâu maak ôh ma nau kue, ƀiălah păng geh nau maak tâm nau nanê̆ ngăn. 7Păng dơn lĕ, chroh lĕ, kâp gân lĕ, srôih lĕ.
8Nau rŏng mâu blau lôch ôh, ƀiălah nau mbơh lor mra lôch; nau ngơi nau bu năch mra dŭt, nau gĭt rbăng mra rlau lôch. 9Yorlah nau he gĭt ê rah vah, jêh ri nau he mbơh lor ê rah vah; 10ƀiălah tơlah nau rah vah mra tât, nau ê rah vah mra rlau lôch. 11Dôl gâp hôm jêng kon se, gâp ngơi nâm bu kon se gâp mĭn nâm bu kon se, gâp tâm rlăch nâm bu kon se, tơlah gâp jêng toyh jêh, gâp chalơi lĕ nau bơh kon se. 12Nar aơ he saơ mâu kloh ang nâm bu tâm măt nar, rnôk nây he mra saơ rah vah ta năp. Nar aơ gâp năl mâu nanê̆ ôh, rnôk nây taơ, gâp mra gĭt năl tâm ban ma bu gĭt năl jêh gâp. 13Aƀaơ aơ geh pe ntil hôm, nau chroh, nau kâp gân, jêh ri nau rŏng; ƀiălah toyh lơn, jêng nau rŏng.