16

Vấn Ðề Quyên Góp Giúp Các Tín Hữu Gặp Khốn Khó

1Bây giờ về vấn đề quyên góp giúp các thánh đồ, xin anh chị em hãy theo cách tôi đã hướng dẫn các hội thánh ở vùng Ga-la-ti: 2Cứ vào ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh chị em hãy tùy khả năng mình để riêng ra một phần lợi tức kiếm được, và để dành đó, chứ đừng đợi khi tôi đến mới quyên. 3Khi tôi đến, tôi sẽ gởi những người được anh chị em tín nhiệm mang thư và món quà của anh chị em về Giê-ru-sa-lem, 4và nếu cần, tôi cũng sẽ đi, và những người ấy sẽ đi với tôi.

Chương Trình của Phao-lô

5Tôi sẽ đến thăm anh chị em sau khi tôi đi xuyên qua vùng Ma-xê-đô-ni-a, vì tôi định sẽ đi xuyên qua vùng Ma-xê-đô-ni-a, 6và có lẽ tôi sẽ ở lại với anh chị em một thời gian, có thể suốt mùa đông, rồi sau đó mong anh chị em sẽ đưa tôi đến những nơi tôi định đi. 7Lần nầy nếu Chúa cho phép, tôi không muốn chỉ ghé thăm anh chị em rồi đi ngay, nhưng tôi hy vọng có thể ở lại với anh chị em ít lâu. 8Nhưng bây giờ tôi phải ở lại Ê-phê-sô cho đến Lễ Ngũ Tuần, 9vì một cánh cửa lớn mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dù có nhiều kẻ chống đối. 10Nếu Ti-mô-thê đến, xin anh chị em đừng làm anh ấy sợ, vì anh ấy cũng làm công việc Chúa như tôi. 11Vậy xin đừng ai khinh dể anh ấy, nhưng hãy tiễn anh ấy ra đi bình an để anh ấy trở về với tôi, vì tôi đang trông đợi anh ấy với các anh em khác đến đây.
12Về A-pô-lô anh em chúng ta, tôi đã hết sức thúc giục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh chị em, nhưng anh ấy chưa muốn đi bây giờ. Anh ấy sẽ đi khi có cơ hội.

Những Lời Khuyên Cuối Thư

13Xin anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy chứng tỏ khí phách của bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ. 14Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.
15Thưa anh chị em, tôi xin khuyên anh chị em điều nầy nữa: Anh chị em đều biết những người trong gia đình của Tê-pha-na; họ là những trái đầu mùa ở vùng A-chai, và họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ. 16Xin anh chị em hãy thuận phục những người ấy và những người cùng làm việc khó nhọc và vất vả với họ.
17Tôi rất vui vì Tê-pha-na, Phô-tu-na-tu, và A-chai-cơ đã đến đây. Các anh em ấy đã bù lại sự thiếu sót của anh chị em, 18vì các anh em ấy đã làm cho tinh thần tôi và của anh chị em được tươi mới. Vậy hãy quý trọng những người như thế.
19Các hội thánh ở vùng A-si-a gởi lời chào thăm anh chị em. A-qui-la và Pơ-rít-ca với hội thánh nhóm họp trong nhà họ gởi lời chào thăm nồng nàn trong Chúa đến anh chị em.
20Tất cả anh chị em ở đây gởi lời chào thăm anh chị em.
 Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh.
21Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm nầy bằng chính tay tôi.
22Nếu ai không yêu mến Chúa thì đáng bị nguyền rủa!
 Lạy Chúa, xin Ngài mau đến!
23Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus ở với anh chị em. 24Tình thương của tôi ở với tất cả anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ. A-men.