5

Khai trừ kẻ vô luân

1Được tin trong vòng anh em có vụ dâm loạn ghê tởm hơn cả các dân ngoại đạo: có người dám lấy vợ kế của cha mình! 2Thế mà anh em vẫn kiêu hãnh, không biết than khóc để loại kẻ phạm tội ra khỏi đoàn thể. 3Mặc dù vắng mặt, nhưng tâm linh tôi vẫn ở với anh em, nên tôi đã quyết định xử phạt người phạm tội như tôi đang có mặt. 4Nhân danh Chúa Giê-xu, anh em trong Hội thánh hội họp với tâm linh tôi, và nhờ quyền năng Chúa Giê-xu, 5chúng ta giao người ấy cho Sa-tan để hủy diệt thân xác, nhưng linh hồn được cứu khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. 6Thế mà anh em vẫn khoe khoang không biết xấu hổ! Anh em không biết một ít men làm cả đống bột dậy lên sao? 7Hãy loại bỏ kẻ tội lỗi đó — chẳng khác gì tẩy sạch men cũ — để anh em được tinh sạch như bánh không men. Vì Chúa Cứu Thế là Chiên Con của Thượng Đế đã bị giết thay chúng ta rồi. 8Vậy hãy ăn lễ Vượt qua với bánh không men — là lòng thành thật, chân chính — và loại bỏ men cũ gian trá, độc ác.
9Trong thư trước, tôi khuyên anh em đừng kết bạn với người gian dâm. 10Tôi không có ý nói về người ngoại đạo gian dâm, hoặc tham lam, trộm cắp, thờ thần tượng, vì nếu thế, anh em phải ra khỏi thế gian. 11Nhưng tôi muốn khuyên anh em đừng kết bạn với người tự xưng là tín hữu mà còn gian dâm, tham lam, thờ thần tượng hoặc chửi rủa, nghiện rượu, trộm cắp. Cũng đừng ăn uống với những hạng người ấy. 12Vì chúng ta không có phận sự xét xử người thế gian, nhưng phải nghiêm minh xét xử người phạm tội trong Hội thánh. 13Thượng Đế sẽ xét xử người thế gian. Còn anh em phải khai trừ người gian ác ấy.