7

Vấn đề hôn nhân

1Về vấn đề hôn nhân anh em hỏi trong thư, thiết tưởng đàn ông không lập gia đình là tốt. 2Nhưng muốn tránh tội gian dâm, người nam nên lấy vợ, người nữ nên lấy chồng. 3Chồng phải trọn bổn phận đối với vợ; vợ cũng phải trọn bổn phận đối với chồng. 4Vợ không có quyền trên thân thể mình nhưng là chồng; chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. 5Đừng từ khước nhau, ngoại trừ khi hai bên đồng ý dành một thời kỳ rảnh rang để cầu nguyện. Nhưng sau đó trở lại với nhau, đừng để Sa-tan cám dỗ nhân lúc anh chị em không tự kiềm chế.
6Đây là điều tôi đề nghị, không phải truyền lệnh: 7Tôi muốn mọi người đều sống độc thân như tôi. Nhưng mỗi người có ân tứ riêng của Chúa, nên không giống nhau. 8Đối với người đang sống độc thân hay ở góa : nếu cứ ở độc thân như tôi là tốt. 9Nhưng nếu không tự kiềm chế được thì nên lập gia đình, vì thà có vợ có chồng còn hơn để cho tình dục hành hạ.
10Đối với người đã lập gia đình, tôi truyền lệnh (đây là mệnh lệnh của Chúa): vợ không được lìa chồng. 11Nhưng nếu đã ly thân, người vợ nên sống một mình hoặc làm hòa lại với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ.
12Ngoài ra, tôi có thêm vài lời khuyên (đây không phải mệnh lệnh của Chúa): Anh em nào có vợ không tin Chúa, nếu vợ đồng ý tiếp tục sống chung, đừng ly dị. 13Chị em nào có chồng không tin Chúa, nếu chồng vẫn bằng lòng sống với mình, đừng lìa bỏ. 14Vì người chồng chưa tin Chúa nhờ vợ tin Chúa mà được thánh hóa, và vợ chưa tin Chúa được thánh hóa nhờ chồng. Nếu không, con cái anh chị em là ô uế sao? Thật ra, chúng được thánh hóa rồi. 15Tuy nhiên, nếu người không tin Chúa muốn ly thân, nên cho ly thân. Trong trường hợp ấy người tin Chúa không bị ràng buộc gì. Vì Thượng Đế muốn chúng ta sống bình an.
16Nhờ thế, biết đâu nữ tín hữu sẽ giúp chồng mình tin Chúa, và nam tín hữu sẽ cứu được vợ mình?
17Mỗi người phải sống theo ân tứ Chúa cho và cứ giữ cương vị mình khi mới tin Chúa. Đây là mệnh lệnh tôi truyền cho tất cả các Hội thánh. 18Ai tin Chúa sau khi chịu cắt bì: đừng xóa bỏ sự cắt bì. Ai tin Chúa khi chưa chịu cắt bì: đừng chịu cắt bì nữa! 19Chịu hay không chịu cắt bì không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là vâng giữ mệnh lệnh của Thượng Đế.
20Ai ở cương vị nào cứ tiếp tục sống trong cương vị ấy sau khi tin Chúa. 21Người nô lệ đã tin Chúa đừng lo lắng về thân phận mình. Nhưng nếu có cơ hội được tự do, hãy nắm lấy. 22Người nô lệ tin Chúa là được Chúa giải phóng, còn người tự do tin Chúa là được làm nô lệ cho Chúa Cứu Thế. 23Chúa đã cứu chuộc anh em bằng giá cao, đừng làm nô lệ cho thế gian nữa. 24Anh em thân mến, mỗi người ở cương vị nào khi tin Chúa, hãy tiếp tục sống trong cương vị ấy trước mặt Chúa.
25Về vấn đề độc thân, tôi không được mệnh lệnh Chúa truyền dạy, nhưng với tư cách người được tín nhiệm trong tình thương của Chúa, tôi xin trình bày ý kiến: 26vì tình hình khó khăn hiện nay, tôi tưởng tốt hơn cả là mỗi người cứ duy trì hiện trạng của mình. 27Ai đã lập gia đình đừng tìm cách thoát ly, còn ai chưa lập gia đình đừng lo lấy vợ. 28Người nam lấy vợ, người nữ lấy chồng chẳng có tội lỗi gì, nhưng sẽ gặp khó khăn trong đời sống, nên tôi mong anh em tránh thoát.
29Thưa anh em, tôi muốn nói: Chúng ta không còn nhiều thì giờ. Vì thế, người có vợ nên như người độc thân, 30người than khóc nên như người không khóc, người vui mừng nên như chẳng vui mừng, người mua sắm nên như không mua sắm. 31Người sử dụng tiện nghi thế gian, đừng lạm dụng, vì hiện trạng của thế gian này sẽ qua đi. 32Nhưng tôi muốn anh em khỏi bận tâm về đời này. Ai sống độc thân mới rảnh rang để chăm lo việc Chúa, làm đẹp lòng Ngài. 33Người có vợ phải bận lo việc đời này, làm cho vợ hài lòng, 34nên tinh thần bị chi phối. Trường hợp phụ nữ cũng thế. Người không có chồng chăm lo việc Chúa cho thân thể và linh hồn được thánh hóa. Người có chồng còn phải bận lo việc đời này, làm cho chồng hài lòng. 35Tôi nói thế vì lợi ích cho anh chị em, không phải tôi muốn câu thúc anh chị em. Tôi mong anh chị em sống xứng đáng, chuyên tâm phục vụ Chúa, không bị xao lãng. 36Nếu có người đến tuổi trưởng thành tự cảm thấy không thể cứ sống độc thân, muốn lập gia đình, đó là điều phải, không tội lỗi gì, người ấy hãy lập gia đình theo lòng mong muốn. 37Trái lại, nếu có người vững tâm, không bị ràng buộc, tự chủ được ý muốn mình, trong lòng quyết định cứ sống độc thân: người ấy làm thế là phải.
38Lập gia đình là đúng, không lập gia đình lại đúng hơn. 39Vợ phải gắn bó với chồng suốt đời chồng. Khi chồng qua đời, vợ được quyền tái giá với người tin Chúa. 40Nhưng theo ý kiến tôi, nên ở góa là hạnh phúc hơn. Thiết tưởng, khi nói những lời này tôi cũng được Thánh Linh Thượng Đế hướng dẫn.