Santoiq Atỡng

 Yang chĩc choâiq thỡ muoi nâi sám 90 cumo ntun Yê-su canỡt. Án cơiq choâiq thỡ nâi dŏq sa‑óh máh con ramon án tâng tỗp sa‑âm. Yang la manoaq tễ tỗp rien tễ Yê-su. Cớp bo án chĩc thỡ nâi, án khoiq thâu lứq chơ. Án atỡng tễ Yê-su, cớp án dŏq Yê-su la Parnai Tamoong. Án ngin án khoiq hữm Yê-su, cớp bữn satoaq tỗ Yê-su. Ngkíq án têq atỡng pĩeiq cớp raloaih lứq tễ máh ranáq Yê-su khoiq táq, cớp tễ máh ŏ́c Yê-su khoiq atỡng.
 Saráq nâi atỡng tễ Yiang Sursĩ la Ŏ́c Poang, cớp catoaih atỡng tỗp sa‑âm cóq tayáh pỡq tâng Ŏ́c Poang ki. Án sưoq alới chỗi tamứng máh santoiq cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ, cỗ alới ễ caryoah tỗp sa‑âm yỗn cỡt sa‑ữi tỗp. Máh cũai ki pai Yê-su tỡ cỡn Con Yiang Sursĩ Cỡt Cũai; alới chanchớm ŏ́c chuai amoong tỡ bữn túh cóq ỡt ratoi, tỡ la ayooq cũai canŏ́h.
 Saráq nâi cỡt tếc catoaih máh cũai sa‑âm cớp sưoq chỗi pasếq ngê tâng dỡi nâi. “Máh ramứh tâng dỡi nâi ca cũai dốq ham, moat cũai hữm yoc ễ bữn, cớp mứt cũai chanchớm alới o hỡn tễ cũai canŏ́h, máh ramứh nâi tỡ bữn toâq tễ Yiang Sursĩ, ma toâq tễ dỡi nâi sâng.” (Pún 2:16)