3

Bổn phận làm vợ

1,2Vợ nên thuận thảo với chồng; nếu người chồng nào không chịu nghe vợ nói về Chúa, cũng có thể nhìn thấy cách ăn nết ở của vợ mà được cảm hóa. Nếp sống trong sạch, đạo đức của người vợ còn có ý nghĩa hơn cả lời nói suông.
3Đừng quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài, như đeo vàng bạc, diện quần áo, hay bện tóc; 4nhưng hãy trang sức con người bề trong bằng vẻ đẹp không phai của tâm hồn dịu dàng, bình lặng; đó là thứ trang sức rất quý giá đối với Thượng Đế. 5Vẻ đẹp ấy đã nổi bật nơi các nữ thánh ngày xưa, những người tin cậy Thượng Đế và tùng phục chồng mình.
6Chẳng hạn, Sa-ra vâng phục và tôn trọng chồng như chủ. Nếu các bà theo gương Sa-ra làm điều hay lẽ phải, các bà mới là con gái thật của Sa-ra, và không có gì phải khiến các bà khiếp sợ.

Trách nhiệm làm chồng

7Người làm chồng nên săn sóc vợ, hiểu biết những nhu cầu của vợ, tôn trọng không những vì họ thuộc phái yếu, mà còn vì cả hai vợ chồng cùng chia sẻ sự sống Chúa cho. Như vậy, lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị cản trở.

Chịu khổ vì điều lành

8Tóm lại, tất cả anh em hãy sống cho hòa hợp, thông cảm nhau, yêu thương nhau bằng tâm hồn dịu dàng và thái độ khiêm nhường. 9Đừng “ăn miếng trả miếng” hoặc nặng lời với kẻ sỉ vả mình, trái lại, hãy cầu phúc cho họ, vì Chúa bảo chúng ta làm lành cho kẻ khác. Như thế, chúng ta sẽ được Thượng Đế ban phúc.
10Nếu anh em muốn sống cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp, hãy kiềm chế lưỡi và giữ môi miệng đừng nói lời dối trá. 11Hãy xa lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình! 12Vì Chúa đang theo dõi con cái Ngài, lắng nghe lời cầu nguyện họ; nhưng Ngài ngoảnh mặt xây lưng với kẻ làm ác.
13Thường thường, chẳng ai làm hại anh em khi anh em làm điều lành. 14Nhưng dù có đi nữa, anh em cũng đừng sợ họ, vì Chúa sẽ ban phúc lành cho anh em. 15Hãy yên lặng phó thác chính mình cho Đấng Cứu Thế, Chúa anh em. Nếu có ai hỏi: “Tại sao anh em tin Chúa?” hãy sẵn sàng trả lời họ cách hòa nhã, lễ độ và rành mạch.
16Hành động nào cũng phải quang minh chính đại để những người đặt điều nói xấu anh em phải hổ thẹn khi họ biết mình đã tố cáo sai lầm. 17Vậy, nếu Chúa muốn anh em chịu khổ, thà khổ vì làm lành còn hơn làm ác.

Đấng công chính chết cho người bất nghĩa

18Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ. Mặc dù không hề phạm tội, Ngài đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để đem chúng ta trở về Thượng Đế. Dù thể xác Ngài chết, nhưng tâm linh Ngài vẫn sống. 19Với tâm linh ấy, Ngài đi thăm viếng và giảng dạy cho những linh hồn bị giam cầm từ thời Nô-ê. Dù Thượng Đế nhẫn nại chờ đợi họ ăn năn khi Nô-ê đóng tàu, nhưng họ cứ ngoan cố nên trong trận Hồng thủy, chỉ có tám người được cứu.
21Nước lụt ấy tiêu biểu cho lễ báp-tem ngày nay, nhờ đó, anh em được cứu. Trong lễ báp-tem, chúng ta xác nhận mình được cứu nhờ kêu cầu Thượng Đế tẩy sạch tội lỗi trong tâm hồn chúng ta, bởi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê1phixu, chứ không phải nhờ nước rửa sạch thân thể. 22Hiện nay, Chúa Cứu Thế đang ở trên Thiên đàng, ngồi chỗ danh dự tối cao bên cạnh Chúa Cha và được các thiên sứ, các giới quyền uy trên trời cúi đầu vâng phục.