Santoiq Atỡng

 Tỡ bữn noau dáng raloaih cũai aléq chĩc saráq nâi, ma cũai ca chĩc saráq nâi, án ĩt tễ saráq Samu-ễl khoiq chĩc sám 900 cumo nhũang dỡi Yê-su. Samu-ễl la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca chuai ranáq tâng dống sang. Án atỡng tễ máh ranáq khoiq cỡt bo máh cũai proai I-sarel ayứng dống cruang alới.
 Yiang Sursĩ toâp la Puo cũai I-sarel. Ma tỗp ki rasễq níc tễ Yiang Sursĩ yoc ễ bữn puo ariang máh cruang canŏ́h tê. Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Samu-ễl rưoh Salơ cỡt puo dâu lứq yỗn cũai I-sarel. Ma Salơ tỡ bữn trĩh níc Yiang Sursĩ, cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn bũi cớp án.
 Ntun ki, Yiang Sursĩ ớn Samu-ễl rưoh Davĩt ễn cỡt puo tỗp I-sarel. Dâu lứq, Salơ ayooq lứq Davĩt cớp yỗn Davĩt racoâiq cớp con cumũr án. Ma toâq ntun, án sâng ũan chóq Davĩt, cớp chuaq ngê ễ cachĩt Davĩt. Yiang Sursĩ chuai níc Davĩt, cỗ Davĩt bữn mứt pahỡm tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ.