11

Salơ Chíl Riap Tỗp Amôn

1Vớt tễ ki bữn muoi casâi, Nahat puo tỗp Amôn dững tahan pỡq chíl vil Yabet, cruang Ki-liat. Ngkíq máh cũai samiang tâng vil Yabet pai chóq puo Nahat neq: “Sễq anhia táq muoi tếc parkhán cớp tỗp hếq; chơ hếq chĩuq yỗn anhia cỡt sốt hếq.”
2Ma puo Nahat ta‑ỡi loah neq: “Têq! Cứq ễ táq muoi tếc parkhán cớp tỗp anhia, khân anhia pruam muoi ramứh neq: Yỗn cứq culáiq chíq ŏ́c moat coah atoam anhia dũ náq. Cứq táq ngkíq dŏq nheq tữh cũai I-sarel cỡt casiet.”
3Máh cũai sốt tỗp Yabet pai neq: “Tỗp hếq sễq anhia acoan tapul tangái voai; hếq ễ ớn máh cũai pỡq pau chũop cruang I-sarel. Ma khân tỡ bữn noau toâq chuai tỗp hếq, hếq chĩuq yỗn anhia táq ngkíq.”
4Chơ máh cũai dững parnai pỡq pau tâng vil Ki-bĩah, bân ntốq Salơ ỡt. Toâq máh cũai proai tâng vil Ki-bĩah sâng ngkíq, chơ cũai proai nhiam u‑ỗi. 5Bo ki Salơ ntôm pong achu máh ntroŏq tễ ruang. Chơ án blớh neq: “Bữn ranáq ntrớu táq yỗn máh cũai proai nhiam?”
 Alới atỡng yỗn Salơ tamứng dũ ŏ́c cũai tễ vil Yabet khoiq pau atỡng.
6Toâq Salơ sâng ngkíq, Raviei Yiang Sursĩ mut cỡt sốt tâng mứt pahỡm án, cớp án sâng nsóq lứq. 7Án kiac bar lám ntroŏq, cớp cŏ́h sâiq cỡt cốc, chơ yỗn pỡ cũai dững parnai pau; án ớn alới ayễq, chơ pỡq chũop nheq cruang I-sarel, dếh pai neq: “Cũai aléq tỡ bữn pỡq rachíl nứng Salơ cớp Samu-ễl, án cóq roap tôt cuchĩt machớng ntroŏq nâi.”
 Chơ Yiang Sursĩ yỗn cũai I-sarel sâng ngcŏh lứq. Cỗ ngkíq, nheq tỗp alới loŏh parnơi dŏq pỡq rachíl; tỡ bữn khlâiq muoi noaq noâng.
8Salơ ớn alới pỡq parỗm pỡ vil Bê-séc; cũai I-sarel bữn 300,000 náq, cớp cũai Yuda bữn 30,000 náq. 9Tỗp alới atỡng máh cũai dững parnai pau tễ vil Yabet neq: “Cóq anhia chu atỡng máh cũai Yabet neq: ‘Nhũang mandang toâng tangái parnỡ, tỗp hếq ễ toâq chuai tỗp anhia yỗn vớt tễ talang atĩ cũai ễ táq anhia.’”
 Tữ cũai tâng vil Yabet bữn sâng santoiq ki, tỗp alới sâng bũi hỡr lứq. Cớp alới pai chóq puo Nahat neq:
10“Tangái parnỡ tỗp hếq ễ chĩuq pê tỗp anhia; anhia yoc ễ táq ntrớu chóq hếq la tam anhia.”
11Toâq cheq ễ poang tarưp parnỡ, bo noâng rưm-rưm Salơ tampễq tahan án cỡt pái tỗp. Toâq poang tháng tỗp alới pỡq chái dŏq chíl tỗp Amôn. Alới bữn cachĩt tỗp Amôn toau toâq mandang toâng. Máh cũai ca tỡ bữn cuchĩt lúh pláh nheq, tỡ bữn noau têq ỡt cỡt cáp noâng.
12Chơ cũai proai I-sarel atỡng Samu-ễl neq: “Nléq máh cũai ca pai tỡ o Salơ cỡt puo tỗp hếq? Anhia chiau cũai ki yỗn hếq dŏq hếq cachĩt chíq alới.”
13Ma Salơ pai neq: “Tangái nâi tỡ bữn pĩeiq hái cachĩt cũai, yuaq tangái nâi la tangái Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong tỗp I-sarel.”
14Chơ Samu-ễl pai neq: “Hâi! Yỗn dũ náq hái pỡq pỡ vil Kil-cal, cớp pau neq: Salơ cỡt puo tỗp hái.”
15Chơ dũ náq alới pỡq chu vil Kil-cal. Tâng ntốq ki alới pau atỡng choâng moat Yiang Sursĩ pai Salơ lứq cỡt puo tỗp alới. Cớp alới chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi. Moâm ki, Salơ cớp nheq tữh cũai I-sarel sâng bũi ỡn lứq tễ ranáq alới chóh puo.