19

Y-Sôl Joi Ŭch Nkhĭt Y-David

1Y-Sôl ngơi ma Y-Jônathan, kon buklâu păng, jêh ri ma lĕ rngôch phung oh mon păng ăn khân păng nkhĭt Y-David. Ƀiălah Y-Jônathan kon buklâu Y-Sôl, geh nau rŏng ngăn ma Y-David, 2Y-Jônathan nkoch ma Y-David, jêh ri lah, "Y-Sôl, mbơ̆ gâp joi ŭch nkhĭt may. Pôri, ôi taơ, njrăng hom, gŭ ntŭk ndâp, jêh ri gŭ krap. 3Gâp mra hăn luh dâk kêng mbơ̆ gâp ta mir ntŭk may gŭ, jêh ri gâp mra ngơi ma mbơ̆ gâp ma nau may. Tơlah geh nau păng ŭch lah ƀaƀă, gâp mra nkoch ăn may." 4Y-Jônathan ngơi nau ueh ma Y-David, ma Y-Sôl mbơ̆ păng, jêh ri lah "Dăn ma hađăch, lơi lơh ndjơh ma Y-David ôh, oh mon may, yorlah păng mâu ƀư tih đah may ôh, yorlah nau păng ƀư jêng ueh kơl may. 5Păng sân săk jăn jêh ri nkhĭt jêh buklâu Philistin, yor ri Yêhôva ƀư du nau dơi toyh yor tă bơh păng ăn ma lĕ rngôch phung Israel dơi tâm rklaih bơh phung rlăng khân păng. May lĕ saơ jêh ri răm rhơn nau nây; mâm dĭng may ƀư tih đŏng đah mham mâu geh nau tih ôh, ŭch nkhĭt Y-David, mâu geh nau, dơm dam? 6Y-Sôl tông bâr Y-Jônathan. Y-Sôl sơm săk, "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, bu mâu mra nkhĭt păng ôh." 7Y-Jônathan kuăl Y-David jêh ri nkoch nau nây ma păng, jêh ta nây leo Y-David văch dăch Y-Sôl, jêh ri Y-David pah kan ma Y-Sôl nâm bu saơm.
8Nau tâm lơh ăt hôm ƀaƀơ, Y-David hăn tâm lơh đah phung Philistin, ƀư ăn khân păng hŭnh jêh ri nkhĭt khân păng âk ngăn. Pôri khân păng nchuăt du pa năp khân păng. 9Ƀiălah brah mhĭk bơh Yêhôva văch gŭ ndrel Y-Sôl tâm ngih hađăch, djôt tak ta ti păng; bi Y-David gŭ kreh gong rêng. 10Y-Sôl ŭch ntâp rchiăt Y-David ma tak ta mpir; ƀiălah ôbăl gơnh plĕch, tak Y-Sôl băm tâm mpir. Y-David nchuăt du jêh ri dơi nchuăt klaih tâm bri măng nây. 11Y-Sôl prơh bunuyh hăn tât ngih Y-David gay gak uănh păng, gay ma păng dơi nkhĭt ôbăl kêng ôi. Ƀiălah H'Mikal, ur Y-David, ăn păng gĭt jêh ri lah: "Tơlah măng aơ, may mâu nchuăt du ôh; pôri kêng ôi taơ may bu mra nkhĭt ro." 12Pôri H'Mikal yur ntrŭnh Y-David ta mpông bloh; pô nây ôbăl nchuăt du jêh ri dơi klaih. 13H'Mikal sŏk rup Têraphim dơm tâm sưng bêch jêh ri săp ka n'hơi ƀư ma rsau be ta bôk sưng bêch, jêh ri nkŭm ndơ nây ma bok. 14Tơlah Y-Sôl prơh bunuyh hăn nhŭp Y-David, păng lah: "Ôbăl ji kop." 15Jêh ri Y-Sôl prơh bunuyh hăn uănh Y-David, lah: "Tung leo păng nđâp ma sưng bêch, gay gâp dơi nkhĭt păng." 16Tơlah phung bunuyh nây lăp tât ta nây, saơ rup Têraphim ta kalơ sưng bêch, geh du mlâm kabuk ma rsau be ta bôk păng. 17Y-Sôl lah ma H'Mikal, "Mâm ƀư ay ndơm gâp pô nây, jêh ri ăn rlăng gâp lĕ nchuăt du, pôri păng lĕ klaih jêh."
18Pônây, Y-David nchuăt du jêh ri lĕ klaih, hăn tât ngih Y-Samuel ta ƀon Rama, jêh nây nkoch lĕ nau Y-Sôl hŏ ƀư ma păng. Pônây, păng jêh ri Y-Samuel hăn, gŭ ta Naiôt. 19Geh bunuyh mbơh nau nây ma Y-Sôl, jêh ri lah: "Aơ, Y-David lĕ gŭ ta Naiôt tâm ƀon Rama." 20Jêh ri Y-Sôl prơh bunuyh hăn nhŭp Y-David. Tơlah khân păng saơ du phung kôranh nơm mbơh lor, gŭ mbơh lor jêh ri Y-Samuel, jêng kôranh khân păng, Huêng Brah Brah Ndu văch gŭ ndrel ma phung bunuyh Y-Sôl prơh hăn, jêh ri nđâp khân păng nây lĕ mbơh lor. 21Tơlah bu mbơh nau nây ma Y-Sôl, păng prơh hăn đŏng, phung êng, jêh ri nđâp khân păng nây lĕ mbơh lor. Pôri, Y-Sôl prơh hăn đŏng phung rơh pe, jêh ri ăt nđâp khân păng nây lĕ mbơh lor. 22Rnôk nây, Y-Sôl nơm hăn rlet ma ƀon Rma. Jêh ri tât ta ndrâm ntu toyh ta ƀon Seku; păng ôp: "Ta ntŭk Y-Samuel jêh ri Y-David?" Du huê lah, "Aơ, khân păng gŭ ta Naiôt tâm ƀon Rama." 23Pônây, păng hăn tât ta Naiôt tâm ƀon Rama; jêh ri Huêng Brah Brah Ndu văch gŭ ndrel ma păng tâm ban lĕ, jêh ri dôl chuat hăn rŏ trong păng mbơh lor kŏ tât ta Naiôt tâm ƀon Rama. 24Nđâp ma păng nơm lĕ doh lơi bok ao păng jêh ri mbơh lor tâm ban lĕ ta năp Y-Samuel, jêh ri păng lâng săk hưl lôch du nar nây jêh ri măng nây đŏng. Yor nây bu lah, "Di lĕ nđâp ma Y-Sôl nơm lĕ jêng du huê tâm phung kôranh nơm mbơh lor?"