19

Salơ Rapuai Ễ Cachĩt Davĩt

1Salơ aloŏh ngê ễ cachĩt Davĩt, cớp án yỗn Yô-nathan con samiang án cớp máh cũai ayững atĩ án dáng tễ ranáq ki. Ma Yô-nathan ayooq Davĩt. 2Ngkíq Yô-nathan atỡng Davĩt neq: “Mpoaq cứq aloŏh ngê ễ cachĩt mới. Tarưp parnỡ, mới cóq nhêng o tỗ mới. Cóq mới pỡq tooq bân ntốq clỡp, cớp ỡt tooq ngki voai. 3Cứq ễ pỡq tayứng cheq mpoaq cứq tâng ruang, bân ntốq mới ỡt tooq. Chơ cứq ễ táq ntỡng cớp án tễ mới. Khân cứq dáng ranáq ntrớu án ễ táq, cứq toâq atỡng yỗn mới dáng tê.”
4Yô-nathan khễn Davĩt choâng moat mpoaq án neq: “Mpoaq ơi! Chỗi táq sâuq chóq Davĩt, la cũai táq ranáq mpoaq. Án tỡ nai táq lôih chóq mpoaq; ma dũ ranáq án táq, la moang ranáq o lứq yỗn mpoaq. 5Án chiau rangứh án bữm pỡq carchĩt cớp Cô-liat. Cớp Yiang Sursĩ yỗn cũai I-sarel bữn riap toâr lứq trỗ ki. Bo mpoaq hữm máh ranáq nâi, mpoaq la sâng bũi pahỡm tê. Cỗ nŏ́q sanua mpoaq ễ táq ranáq tỡ o chóq cũai ca tỡ bữn lôih ntrớu, cớp ŏ́q tếc ntrớu têq cachĩt án?”
6Salơ sâng Yô-nathan pai ngkíq, chơ án thễ dũan nhơ ramứh Yiang Sursĩ, án tỡ bữn cachĩt noâng Davĩt.
7Ntun ki, Yô-nathan arô Davĩt cớp atỡng dũ ramứh yỗn Davĩt dáng. Chơ án dững Davĩt toâq ramóh puo Salơ, cớp Davĩt táq loah ranáq yỗn puo ariang tễ nhũang sĩa.
8Muoi trỗ ễn cỡt ranáq rachíl cớp tỗp Phi-li-tin. Davĩt cớp tahan án loŏh chíl tỗp Phi-li-tin; chơ alới táq yỗn tỗp Phi-li-tin lúh pláh nheq.
9Bữn muoi tangái ễn, Yiang Sursĩ yỗn yiang sâuq mut tâng mứt puo Salơ bo án ntôm tacu tâng clống dống, cớp atĩ án ayễq coih. Davĩt tacu cớp tapáih achúng toâr bân ntốq ki tê. 10Salơ dễ coih ễ toal chóq Davĩt yỗn tớt tâng ratâng, ma Davĩt viaq vớt. Ngkíq coih tỗ-tabỗ tâng ratâng. Chơ Davĩt lúh chíq.
11Sadâu ki, puo Salơ ớn cũai pỡq crŏ́q yáng tiah dống Davĩt, yuaq ễ cachĩt Davĩt toâq poang tarưp. Ma Mi-cal, lacuoi Davĩt, atỡng Davĩt neq: “Khân mới tỡ bữn lúh tâng sadâu nâi, poang tarưp noau cachĩt mới.”
12Ngkíq Mi-cal atĩar Davĩt sễng na ngoah toong piang, chơ án bữn lúh vớt. 13Moâm ki Mi-cal ĩt rup noau dốq cucốh sang, pỡq atơih tâng cachơng Davĩt bếq, cớp án ĩt racỗl táq toâq sóc cupê pỡq achúh dŏq pỡng plỡ rup ki ễn; chơ án acuam chóq ayỡ. 14Toâq tahan puo Salơ mut ễ cỗp Davĩt, Mi-cal atỡng alới neq: “Davĩt a‑ĩ.”
15Ma puo Salơ ớn alới pỡq chuaq loah Davĩt, cớp patâp alới neq: “Anhia crang Davĩt dếh cachơng án bếq. Cứq ễ cachĩt chíq án.”
16Ma toâq tỗp alới mut pỡ clống bếq, alới ramóh rup noau sang tâng pỡng cachơng, dếh racỗl táq toâq sóc cupê noau achúh dŏq pỡng plỡ rup ki.
17Puo Salơ blớh Mi-cal neq: “Nŏ́q con phếq cứq mpoaq? Mới acláh cũai kêt cứq táq ntrớu?”
 Mi-cal ta‑ỡi: “Án pai án ễ cachĩt cứq, khân cứq tỡ bữn chuai án.”
18Davĩt lúh khoiq vớt chơ, án pỡq pỡ Samu-ễl tâng vil Rama. Chơ án atỡng yỗn Samu-ễl dáng dũ ranáq Salơ khoiq táq chóq án. Chơ Davĩt cớp Samu-ễl ỡt rlu pỡ ntốq ramứh Nayôt. 19Ma bữn cũai pỡq atỡng puo Salơ pai Davĩt ỡt pỡ ntốq Nayôt tâng vil Rama. 20Ngkíq puo Salơ ớn cũai pỡq cỗp Davĩt. Tữ tỗp alới toâq pỡ ntốq ki, alới hữm máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ntôm ayữn cớp triau cupo; Samu-ễl cỡt cũai ayông máh cũai ki. Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt tỗp tahan Salơ, chơ alới ayữn cớp triau cupo tê. 21Toâq puo Salơ sâng tahan án táq ranáq ngkíq, án ớn cũai canŏ́h ễn pỡq; ma tỗp nâi la ayữn triau cupo machớng ki tê. Chơ án ớn muoi tỗp ễn pỡq, ma noâng cỡt ngkíq sĩa. 22Tữ ki cutỗ Salơ toâp loŏh pỡq chu vil Rama. Bo án toâq pỡ dỡq chữong toâr tâng vil Sê-cu, án blớh neq: “Samu-ễl cớp Davĩt ỡt nléq?”
 Noau atỡng án neq: “Bar náq ki ỡt pỡ ntốq Nayôt.”
23Bo Salơ pỡq, Raviei Yiang Sursĩ mut cỡt sốt tâng mứt án. Ngkíq án ayữn cớp triau cupo sốt rana, toau toâq pỡ ntốq Nayôt. 24Salơ tũot táh tampâc choâng moat Samu-ễl, chơ án ayữn cớp triau cupo, cớp padếh bếq mu rariat tâng cutễq nheq muoi tangái muoi sadâu. Yuaq ngkíq, bữn cũai pai án neq: “Puo Salơ cỡt cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê tỡ?”