22

Salơ Cachĩt Cũai Tễng Rit Yiang Sursĩ

1Chơ Davĩt loŏh tễ vil Cat, pỡq ỡt tâng cưp cheq vil A-dulam ễn. Toâq máh ai cớp sễm ai canŏ́h tễ dống sũ mpoaq án dáng án ỡt pỡ ntốq ki, tỗp alới toâq rôm parnơi cớp án. 2Bữn dếh cũai noau padâm, cũai tũ, cớp cũai túh arức tâng mứt hỡ; nheq tữh cũai samiang ki toâq ramóh Davĩt mán pỗn culám náq. Chơ Davĩt cỡt sốt tỗp alới.
3Davĩt loŏh tễ ntốq ki pỡq chu vil Mit-ba tâng cruang tỗp Mô-ap ễn. Án sễq tễ puo Mô-ap neq: “Hếq sễq yỗn mpiq mpoaq hếq ỡt cớp anhia toau hếq dáng raloaih Yiang Sursĩ ễ táq ntrớu cớp hếq.”
4Davĩt noâng ỡt tooq tâng cưp, ma án dững mpiq mpoaq án pỡq ỡt cớp puo Mô-ap.
5Ma bữn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ramứh Cát toâq ramóh Davĩt, cớp atỡng án neq: “Chỗi ỡt noâng tâng cưp nâi; cóq mới pỡq toâp chu cruang Yuda.”
 Ngkíq Davĩt pỡq chu sarứng Hê-rêt.
6Bữn muoi tangái tâng vil Ki-bĩah, puo Salơ ayễq coih cớp tacu tâng cuar cóh nhưp nỡm mpứl. Máh cũai ayững atĩ án ỡt tayứng lavíng mpễr án. Ma bữn noau toâq atỡng yỗn án dáng alới khoiq ramóh ntốq Davĩt cớp tahan Davĩt ỡt. 7Puo Salơ atỡng máh sốt tahan án neq: “Anhia tỗp Ben-yamin ơi! Anhia tamứng cứq yỗn samoât! Nŏ́q anhia chanchớm con samiang Yê-sai ễ chiau máh sarái cớp nưong nho yỗn tỗp anhia ndỡm tỡ? Cớp án ữq yỗn anhia cỡt sốt tahan muoi ngin náq, tỡ la muoi culám náq tễ máh tỗp tahan án tỡ? 8Yuaq ngkíq, anhia toâp ễ chíl cứq. Tỡ bữn noau tễ tỗp anhia ma atỡng yỗn cứq dáng con samiang cứq cỡt yớu ratoi cớp con samiang Yê-sai. Tỡ bữn noau atỡng cứq tễ Davĩt, la cũai tahan cứq, crŏ́q ễ chíl tuoiq cứq. Con samiang cứq toâp aliam cớp rachuai án!”
9Dô-ec, la cũai Ê-dôm, ỡt tayứng cớp tỗp ayững atĩ puo Salơ; án pai neq: “Bữn muoi tangái hếq hữm con samiang Yê-sai pỡq chu vil Nop; án pỡq ramóh Ahi-maléc con samiang Ahi-túp. 10Cớp Ahi-maléc blớh Yiang Sursĩ chuai án, dếh ĩt crơng sana cớp dau khong Cô-liat la cũai Phi-li-tin hỡ yỗn án.”
11Chơ puo Salơ ớn cũai pỡq coâiq Ahi-maléc, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, dếh sễm ai án ca cỡt cũai tễng rit sang tâng vil Nop, yỗn toâq ramóh Salơ. Chơ alới toâq. 12Puo Salơ pai chóq Ahi-maléc neq: “Ahi-maléc ơi! Mới tamứng cứq yỗn samoât!”
 Ahi-maléc ta‑ỡi: “Ơq, achuaih!”
13Puo Salơ blớh án: “Cỗ nŏ́q mới cớp con samiang Yê-sai pruam ễ lớn-sarlớn chóq cứq? Nŏ́q mới ĩt crơng sana, ĩt dau, cớp blớh Yiang Sursĩ chuai án? Sanua án ễ chíl cứq; án ỡt acoan tangái ễ cachĩt cứq.”
14Ahi-maléc ta‑ỡi: “Davĩt la sốt tahan anhia; án tanoang tapứng lứq, dếh cỡt partiam anhia hỡ; cớp án cỡt cũai sốt tahan bán curiaq anhia. Dũ náq cũai tâng dống sũ anhia yám noap lứq án. 15Pĩeiq lứq, hếq khoiq blớh Yiang Sursĩ chuai án; cớp hếq táq ranáq nâi tỡ cỡn ống muoi trỗ nâi sâng. Sễq anhia chỗi chanchớm hếq cớp dống sũ hếq ễ táq sâuq chóq anhia. Hếq tỡ bữn dáng ntrớu loâng tễ ranáq án táq.”
16Ma puo Salơ pai neq: “Ahi-maléc, mới cớp nheq sễm ai mới cóq cuchĩt.”
17Chơ án ớn tahan ỡt tayứng cheq án neq: “Mới cachĩt táh máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ nâi, yuaq tỗp alới khoiq pruam nứng Davĩt, cớp tỡ bữn atỡng cứq án lúh chu léq, tam alới dáng ntốq án ỡt.”
 Ma tahan ỡt tayứng cheq puo Salơ tỡ ễq cachĩt máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ.
18Ngkíq puo Salơ ớn Dô-ec ễn neq: “Mới pỡq cachĩt nheq tỗp alới.”
 Tangái ki Dô-ec tễ tỗp Ê-dôm cachĩt tacual chít la sỡng náq cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ ca dốq sớp au ê-phot.
19Cớp puo Salơ ớn noau pỡq cachĩt dũ náq cũai tâng vil Nop, la vil cũai tễng rit sang ỡt, dếh samiang, mansễm, carnễn, cớp carnễn mbỡiq sễt, dếh ntroŏq, cữu, cớp aséh la thréc nheq.
20Ma Abia-tha con samiang Ahi-maléc bữn vớt tễ cuchĩt; chơ án lúh pỡq ramóh Davĩt. 21Án atỡng yỗn Davĩt dáng nheq tễ máh ranáq puo Salơ cớp Dô-ec khoiq táq chóq máh cũai tễng rit sang. 22Chơ Davĩt pai chóq án neq: “Bo cứq hữm Dô-ec tễ tỗp Ê-dôm tâng tangái ki, cứq dáng án ễ atỡng loah yỗn Salơ dáng cứq ỡt nléq. Ngkíq cứq sễq roap bữm tễ ranáq sễm ai mới cuchĩt tâng trỗ nâi. 23Mới ỡt cớp cứq, chỗi ngcŏh ntrớu. Puo Salơ yoc ễ cachĩt cứq cớp mới. Ma khân mới ỡt cớp cứq, mới bữn plot ien.”