2

Bài Ca Tụng CHÚA của Han-na

1Bấy giờ bà Han-na dâng lời cầu nguyện và nói:
  “Tâm hồn con rất vui mừng trong CHÚA;
  CHÚA đã làm cho đầu con ngước lên.
  Miệng con có thể cười lại đối thủ của con được rồi,
  Bởi con rất đỗi vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.
  2Chẳng có Ðấng Thánh nào giống như CHÚA;
  Thật chẳng có ai ngoài ra Ngài.
  Không có Vầng Ðá che chở nào như Ðức Chúa Trời của chúng ta.

  3Các người đừng hống hách huênh hoang nữa;
  Miệng các người đừng thốt ra những lời ngạo mạn nữa,
  Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời biết hết mọi sự,
  Ngài sẽ cân nhắc mọi hành vi cử chỉ.
  4Cây cung của kẻ mạnh đã bị gãy;
  Còn người yếu đuối đã được mặc lấy sức mạnh.
  5Kẻ no đủ nay phải làm mướn mới có ăn;
  Người đói khổ bây giờ không còn đói khát;
  Người hiếm muộn nay sinh năm đẻ bảy;
  Kẻ đông con lại cằn cỗi héo mòn.

  6CHÚA làm cho chết và cũng làm cho sống lại;
  Ngài cho xuống âm phủ, rồi lại đem lên.
  7CHÚA làm cho nghèo và cũng làm cho giàu;
  Ngài hạ xuống thấp, rồi lại nâng lên cao.
  8Ngài nhấc người nghèo khó lên khỏi nơi bụi đất;
  Ngài nâng kẻ bần hàn lên khỏi đống phân tro,
  Rồi Ngài đặt họ ngồi chung với những người quyền quý,
  Làm cho họ được hưởng ngôi vinh hiển cao sang.
  Vì các trụ cột của địa cầu đều thuộc về CHÚA;
  Ngài đặt thế giới trên các trụ cột ấy.
  9Ngài gìn giữ chân những người thánh của Ngài;
  Phường gian ác phải im miệng nơi tối tăm mù mịt,
  Bởi vì chẳng phải cậy vào sức mạnh mà người ta thắng được.
  10Những kẻ chống lại CHÚA sẽ bị đập nát tan tành;
  Từ trời cao Ngài giáng sấm sét xuống đầu chúng.
  CHÚA phán xét khắp nơi trên thế giới,
  Ban quyền năng cho người Ngài chọn làm vua,
  Và làm tăng uy quyền của người Ngài xức dầu lựa chọn.”
11Sau đó Ên-ca-na trở về Ra-ma, trong khi đứa trẻ ở lại phụng sự CHÚA dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của Tư Tế Ê-li.

Tội Lỗi của Các Con Ê-li

12Thuở ấy hai con trai của Ê-li thật là hư đốn. Chúng không biết kính sợ CHÚA gì cả, 13và cũng không biết giữ phép tắc của người làm tư tế đối với dân chúng. Khi ai dâng một con vật hiến tế và lúc thịt còn đang nấu, đầy tớ của tư tế đến, tay cầm chĩa ba, 14châm vào trong vạc, hoặc chảo, hoặc nồi, hoặc niêu, và hễ miếng thịt nào dính vào chĩa ba thì nó lấy cho tư tế. Ðó là điều hai người ấy đã làm đối với tất cả những người I-sơ-ra-ên đến tại Si-lô. 15Ngoài ra, trước khi thịt mỡ được đem thiêu dâng, đầy tớ của tư tế đến và nói với người dâng con vật hiến tế, “Ðưa thịt đây để tư tế nướng. Ông ấy không lấy thịt luộc đâu, mà chỉ lấy thịt sống thôi.”
16Nếu người kia đáp lại, “Xin hãy để chúng tôi đem thiêu dâng trước đã, rồi sau đó anh muốn lấy gì thì lấy,” thì nó bảo, “Không, phải đưa ngay bây giờ; nếu không, tôi sẽ dùng vũ lực giựt lấy.” 17Tội của hai thanh niên ấy rất lớn trước mặt CHÚA, vì chúng đã khinh thường các của lễ người ta đem dâng lên CHÚA.

Cậu Bé Sa-mu-ên tại Si-lô

18Sa-mu-ên phục vụ trước mặt CHÚA. Cậu bé mặc một ê-phót bằng vải gai. 19Mỗi năm mẹ cậu may cho cậu một áo choàng nhỏ, rồi đem lên cho cậu khi bà đi với chồng bà đến dâng con vật hiến tế hằng năm. 20Ê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ ông rằng, “Cầu xin CHÚA đền bù cho ông bằng những đứa con khác do bà nầy sinh cho ông, để bù lại đứa con bà đã cho CHÚA mượn.” Sau đó họ trở về nhà của họ. 21CHÚA thăm viếng Han-na. Bà tiếp tục mang thai và sinh được ba con trai và hai con gái nữa. Còn cậu bé Sa-mu-ên cứ tiếp tục lớn khôn trước mặt CHÚA.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Gia Ðình Ê-li

22Bấy giờ Ê-li đã già lắm rồi. Ông nghe biết tất cả những việc các con ông đã làm đối với mọi người I-sơ-ra-ên, và thể nào chúng đã ăn nằm với các phụ nữ phục vụ tại lối vào của Lều Hội Kiến. 23Ông nói với chúng, “Tại sao các con làm như vậy? Vì toàn dân nầy đã nói cho cha hay những việc đồi bại các con làm. 24Không, các con ơi, những lời cha nghe dân của CHÚA đồn đãi không phải là những gì tốt đẹp đâu. 25Nếu một người có tội với một người khác thì có tư tế cầu thay, để CHÚA sẽ xét xử cho người ấy, nhưng nếu một tư tế phạm tội với CHÚA thì ai sẽ cầu thay cho tư tế ấy đây?” Nhưng chúng không màng gì đến những lời khuyên răn của cha chúng, vì CHÚA đã định sẽ tiêu diệt chúng.
26Trong khi đó cậu bé Sa-mu-ên càng ngày càng lớn, được đẹp lòng CHÚA và người ta.
27Một người của Ðức Chúa Trời đến gặp Ê-li và nói với ông, “CHÚA phán thế nầy: Chính Ta há đã chẳng hiện ra một cách rõ ràng cho nhà cha ngươi, khi chúng còn làm nô lệ cho Pha-ra-ôn ở Ai-cập hay sao? 28Ta há đã chẳng chọn tổ tiên ngươi trong tất cả các chi tộc I-sơ-ra-ên để làm tư tế cho Ta, dâng con vật hiến tế trên bàn thờ Ta, dâng hương, và mặc ê-phót ở trước mặt Ta hay sao? Ta há đã chẳng ban cho nhà cha ngươi tất cả các của lễ mà dân I-sơ-ra-ên dùng lửa dâng lên hay sao? 29Tại sao ngươi coi thường các con vật hiến tế và các của lễ chay mà Ta đã truyền đem dâng tại nơi Ta ngự, và coi trọng các con trai ngươi hơn Ta, mà làm cho cha con ngươi mập béo bằng những phần tốt nhất trong tất cả các lễ vật của I-sơ-ra-ên dân Ta? 30Vì thế, CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Trước kia Ta đã nói nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ vào ra trước mặt Ta đời đời, nhưng bây giờ CHÚA phán: Ðiều đó sẽ không còn nữa, vì hễ ai tôn kính Ta, Ta sẽ tôn trọng người ấy, nhưng ai khinh bỉ Ta, kẻ ấy ắt sẽ bị khinh khi. 31Nầy, trong những ngày tới, Ta sẽ dứt bỏ sức lực của ngươi và sức lực của nhà cha ngươi, đến nỗi không ai trong gia đình ngươi sẽ sống đến tuổi già. 32Rồi đây trong nỗi đau buồn, với cặp mắt thèm thuồng, ngươi sẽ nhìn thấy mọi phước hạnh Ta ban xuống trên I-sơ-ra-ên, mà gia đình ngươi sẽ không bao giờ có người sống đến tuổi già để hưởng. 33Kẻ nào trong gia đình ngươi nếu không bị Ta loại khỏi bàn thờ của Ta thì sống cũng chỉ để lau những giọt lệ sầu và gánh chịu nỗi đau lòng xót dạ, vì mọi người sinh ra trong gia đình ngươi đều sẽ chết ở tuổi thanh xuân. 34Ðiều sẽ xảy ra cho hai con trai ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ là một dấu hiệu cho ngươi. Hai đứa ấy sẽ chết cùng một ngày. 35Rồi Ta sẽ dấy lên cho Ta một tư tế trung thành, một người sẽ làm theo điều lòng Ta và ý Ta muốn. Ta sẽ xây dựng cho nó một nhà bền vững. Nó sẽ vào ra trước mặt người được xức dầu của Ta mãi mãi. 36Kẻ nào còn sót lại trong nhà ngươi sẽ đến sụp lạy trước mặt nó để xin một miếng bạc hay một ổ bánh, và sẽ nói rằng, ‘Xin ngài làm ơn cho tôi một chức tế lễ để tôi có bánh ăn.’”