8

Tỗp I-sarel Sễq Bữn Puo

1Toâq Samu-ễl thâu chơ, án chóh con samiang án ễn cỡt cũai rasữq tâng tỗp I-sarel. 2Con samiang clúng án ramứh Yô-el; con samiang ralŏ́h ramứh Abia. Alới bar náq sễm ai cỡt cũai rasữq tâng vil Bêr-si-ba. 3Ma alới tỡ bữn táq ariang mpoaq alới khoiq táq; alới yoc ễ bữn tĩen práq sâng. Ngkíq alới roap práq noau chang yỗn rasữq tỡ bữn tanoang tapứng.
4Chơ máh cũai sốt tễ dũ sâu tỗp I-sarel toâq rôm sarhống parnơi; moâm ki alới pỡq ramóh Samu-ễl pỡ vil Rama. 5Alới pai chóq Samu-ễl neq: “Achuaih ơi! Sanua achuaih khoiq thâu chơ, cớp con samiang achuaih tỡ bữn táq ariang achuaih dốq táq. Cỗ ngkíq, hếq sễq achuaih rưoh manoaq ễn, cớp chóh án yỗn cỡt puo tỗp hếq. Chơ hếq bữn puo machớng cruang canŏ́h tê.”
6Ma Samu-ễl tỡ bữn bũi tễ santoiq alới sễq án chóh puo yỗn tỗp alới. Ngkíq án câu sễq Yiang Sursĩ. 7Cớp Yiang Sursĩ ta‑ỡi án neq: “Cóq mới tamứng dũ ramứh cũai proai sễq tễ mới. Tỗp alới tỡ bữn táh mới, ma lứq samoât alới táh cứq. Alới tỡ ễq noap noâng cứq cỡt puo alới. 8Noap tễ tangái cứq dững tỗp alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, ki tỗp alới khoiq nguai tễ cứq; ma alới pỡq cucốh sang yiang canŏ́h. Ma sanua, tỗp alới táq chóq mới machớng alới khoiq táq chóq cứq tê. 9Ngkíq cóq mới tamứng santoiq tỗp alới sễq; ma cóq mới catoaih atỡng yỗn alới dáng samoât lứq máh puo alới táq ntrớu yỗn alới.”
10Chơ Samu-ễl atỡng loah yỗn máh cũai proai ca sễq yoc ễ bữn puo, yỗn alới dáng tễ dũ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq atỡng án. 11Samu-ễl pai neq: “Puo tỗp anhia chóh lứq táq chóq anhia neq: Án ĩt con samiang anhia yỗn cỡt tahan; muoi tỗp cỡt tahan ỡt tâng sễ aséh rachíl, muoi tỗp cỡt tahan ỡt aséh, cớp muoi tỗp lúh pỡq nhũang sễ aséh rachíl. 12Puo anhia ễ chóh muoi tỗp yỗn cỡt cũai taniap tahan muoi ngin náq tỡ la sỡng chít náq. Muoi tỗp ễn cóq tal sarái cớp roaiq saro yỗn puo. Muoi tỗp cóq táq crơng choac cớp crơng canŏ́h yỗn sễ aséh rachíl. 13Án lứq ĩt máh con mansễm anhia yỗn táq dỡq phuom yỗn án, táq crơng sana, tỡ la táq bễng cớp crơng ngiam hỡ. 14Án lứq ĩt máh nia sarái, nưong nho, cớp nưong o‑li‑vê o lứq khong anhia. Chơ án chiau yỗn cũai ranễng án ễn ndỡm. 15Án lứq ĩt saro cớp palâi nho anhia, muoi pún tễ muoi chít pún. Chơ án chiau yỗn cũai sốt tahan ỡt tâng dống án, cớp yỗn cũai sốt canŏ́h hỡ. 16Án lứq ĩt máh samiang cớp máh mansễm táq ranáq anhia, ĩt dếh ntroŏq o lứq, cớp aséh dễn khong tỗp anhia hỡ, dŏq táq ranáq yỗn án. 17Án lứq ĩt charán anhia, muoi pún tễ muoi chít pún; cớp anhia cóq cỡt sũl án. 18Tữ tangái ki toâq, tỗp anhia ễ bubéq-bubưp cỗ sâng túh ngua lứq tễ puo anhia khoiq rưoh. Ma tangái ki Yiang Sursĩ tỡ bữn tamứng tễ sưong santoiq anhia cuclỗiq cucling.”
19Ma cũai proai tỡ bữn tamứng santoiq Samu-ễl pai. Alới ta‑ỡi neq: “Hếq tỡ bữn chĩuq! Hếq yoc ễ bữn puo. 20Chơ hếq cỡt machớng cruang canŏ́h tê; bữn puo cỡt sốt tỗp hếq cớp ayông tỗp hếq toâq hếq loŏh rachíl.”
21Tữ Samu-ễl sâng alới pai ngkíq, án tamứng alới; chơ án dững partoâq máh santoiq nâi pỡ Yiang Sursĩ. 22Cớp Yiang Sursĩ ta‑ỡi án neq: “Cóq mới táq samoât alới yoc, cớp chóh puo yỗn tỗp alới.”
 Chơ Samu-ễl atỡng cũai I-sarel dũ náq, yỗn alới chu loah pỡ dống alới.