13

Ranáq Atỡi Hĩp Parnai Parkhán Tễ Vil Ki-liat Yê-arim

1Puo Davĩt sarhống cớp máh sốt tahan, dếh máh cũai taniap muoi ngin náq tahan cớp muoi culám náq. 2Chơ án pai chóq cũai I-sarel dũ náq neq: “Khân nheq tữh anhia pruam, cớp khân Yiang Sursĩ, Ncháu hái, sâng bũi tê, o yỗn hái ớn cũai loŏh pau atỡng yỗn sễm ai hái chũop cruang I-sarel, dếh cũai tễng rit sang cớp nheq tỗp Lê-vi ỡt tâng máh vil cớp ruang bát alới dáng tê; dŏq nheq tữh alới toâq ramóh cứq parnơi cớp anhia pỡ ntốq nâi. 3Chơ tỗp hái pỡq parnơi dŏq ĩt Hĩp Parnai Parkhán, yuaq hái tỡ bữn ramíng noâng hĩp ki bo Salơ cỡt puo.”
4Máh cũai proai pruam cớp ŏ́c ki, yuaq alới sâng pĩeiq lứq ŏ́c ki.
5Yuaq ngkíq, puo Davĩt parỗm nheq tữh cũai proai I-sarel chũop cruang yỗn toâq rôm parnơi, la tễ raloan cutễq cruang Ê-yip-tô coah angia pưn yỗn toau toâq ntốq raláp Hamat yáng angia pỡng dŏq pỡq ĩt Hĩp Parnai Parkhán tễ vil Ki-riat Yê-arim, chơ dững achu pỡ vil Yaru-salem. 6Puo Davĩt cớp máh cũai proai pỡq chu vil Bala (tỡ la Ki-riat Yê-arim) tâng cruang Yuda, alới ễ ĩt dững achu Hĩp Parnai Parkhán ca bữn rup chê-rup cớp bữn dếh ramứh Yiang Sursĩ. 7Tỗp alới crang aloŏh Hĩp Parnai Parkhán tễ dống Abi-nadap, chơ pỡq achúh dŏq tâng pỡng muoi lám kĩen tamái. Ma Usah cớp Ahi-ô dững kĩen ki. 8Bo alới dững kĩen, puo Davĩt cớp máh cũai proai puan sarai nheq tễ rangứh rahỡ dŏq sang Yiang Sursĩ. Bữn cũai ũat cớp cũai tapáih crơng lampỡiq neq: Achúng toâr, achúng cớt, sacơr, sar, cớp lavia.
9Tữ pỡq toâq pỡ ntốq púh saro Khi-dôn, ntroŏq ki cudốh, cớp Usah cuvỡ atĩ ễ dỡ Hĩp Parnai Parkhán. 10Bo ki toâp Yiang Sursĩ nhôp Usah cớp cachĩt chíq án, cỗ tian án satoaq Hĩp Parnai Parkhán. Án cuchĩt bân ntốq ki toâp choâng moat Yiang Sursĩ. 11Chơ Davĩt sâng cutâu lứq tâng mứt, cỗ tian Yiang Sursĩ táq yỗn Usah cuchĩt. Yuaq ngkíq, noau amứh ntốq nâi la Pharêt Usah toau toâq tangái nâi.
12Tâng tangái ki Davĩt sâng ngcŏh Yiang Sursĩ, cớp án blớh neq: “Sanua nŏ́q khớn cứq dững achu Hĩp Parnai Parkhán nâi?”
13Ngkíq Davĩt tỡ bữn dững achu Hĩp Parnai Parkhán pỡ vil Yaru-salem, ma án táh dŏq tâng dống muoi noaq samiang, ramứh Ô-bêt Ê-dôm, cũai tễ vil Cat. 14Alới táh dŏq Hĩp Parnai Parkhán tâng ntốq ki, cớp Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn puan yỗn Ô-bêt Ê-dôm, dếh dũ ramứh tâng dống sũ án hỡ.