2

Công vụ của Phao-lô tại Tê-sa-long-ca

1Thưa anh em thân yêu, anh em đã biết cuộc viếng thăm của chúng tôi không phải vô ích. 2Dù chịu tra tấn, sỉ nhục tại thành phố Phi-líp như anh em đã biết, chúng tôi vẫn nhờ cậy Thượng Đế, can đảm công bố Phúc âm cho anh em giữa lúc bị chống đối dữ dội.
3Lời chúng tôi truyền giảng không có gì sai quấy, xấu xa hay lừa dối. 4Nhưng được Thượng Đế tín nhiệm ủy thác, chúng tôi công bố Phúc âm, không phải để thỏa mãn thị hiếu quần chúng, nhưng để làm hài lòng Thượng Đế, Đấng dò xét lòng người. 5Anh em đã biết, chúng tôi chẳng bao giờ tâng bốc, cũng không dùng lời đường mật để che đậy lòng tham, Thượng Đế chứng giám cho lòng chúng tôi. 6Chúng tôi cũng không cầu mong anh em hay mọi người khen ngợi, 7dù chúng tôi xứng đáng được vinh dự ấy, vì là sứ đồ của Chúa Cứu Thế. Nhưng chúng tôi đã sống giữa anh em cách dịu dàng như người mẹ âu yếm săn sóc con cái. 8Chúng tôi yêu mến anh em, sẵn lòng chia sẻ với anh em, không những Phúc âm của Thượng Đế, nhưng luôn cả tâm hồn chúng tôi; vì anh em là người thân yêu của chúng tôi. 9Thưa anh em thân yêu, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi: suốt thời gian truyền bá Phúc âm Thượng Đế cho anh em, chúng tôi đã nhọc nhằn lao động ngày đêm để khỏi phiền lụy đến ai.
10Anh em hiệp với Thượng Đế làm nhân chứng của chúng tôi, biết rõ chúng tôi đã ăn ở cách trong sạch, công chính, không chê trách được giữa các tín hữu. 11Anh em cũng biết, chúng tôi đối xử với mỗi người trong anh em như cha với con, 12khích lệ, an ủi, khuyên giục anh em sống xứng đáng với Thượng Đế, vì Ngài đã mời gọi anh em vào hưởng Nước Trời và vinh quang của Ngài.
13Chúng tôi không ngớt tạ ân Thượng Đế, vì khi chúng tôi truyền giảng Phúc âm, anh em tiếp nhận ngay như Lời Thượng Đế, không phải lời loài người. Phúc âm chính là Lời Thượng Đế đã đổi mới đời sống anh em, khi anh em tin nhận. 14Anh em đã theo gương các Hội thánh của Thượng Đế trong xứ Giu-đê, chịu đựng thống khổ do đồng bào mình, cũng như các Hội thánh ấy chịu khổ dưới tay người Do-thái. 15Người Do-thái đã giết Chúa Giê-xu và sát hại các nhà tiên tri. Họ xua đuổi chúng tôi, làm buồn lòng Thượng Đế và chống nghịch mọi người. 16Người Do-thái đã cố ngăn chúng tôi truyền bá Phúc-âm cho người nước ngoài, không muốn ai được cứu rỗi. Họ luôn luôn phạm tội quá mức, nhưng cuối cùng Thượng Đế cũng hình phạt họ.

Phao-lô mong ước gặp lại tín hữu Tê-sa-long-ca

17Thưa anh em, chúng tôi phải tạm biệt anh em ít lâu nay (chỉ cách mặt chứ không xa lòng) nên chúng tôi mong mỏi, cố gắng trở lại thăm anh em. 18Vì thế đã nhiều lần, chúng tôi — nhất là Phao-lô —muốn đến thăm anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn cản chúng tôi. 19Vì hy vọng, niềm vui và vòng hoa vinh dự của chúng tôi là gì? Là anh em được gặp mặt Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại. 20Thật thế, anh em là vinh dự và niềm vui của chúng tôi.