5

Ngày của Chúa. – Sự tỉnh thức

1Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm, thì không cần phải viết cho anh em; 2vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. 3Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.
4Nhưng thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối đến nỗi Ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm. 5Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối. 6Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ. 7Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. 8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận. 9Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 10là Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài. 11Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.

Những lời khuyên bảo khác

12Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. 13Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau.
14Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. 15Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người.
16Hãy vui mừng mãi mãi, 17cầu nguyện không thôi; 18hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.
19Chớ dập tắt Thánh Linh; 20chớ khinh dể các lời tiên tri. 21Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; 22mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.
23Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm! 24Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.
25Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi. 26Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh. 27Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư nầy cho tất cả anh em được nghe.
28Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, ở với anh em!