2

Nau Mbơh Sơm Ma Lĕ Rngôch

1Lor ma lĕ rngôch ndơ gâp ntăm ma may ăn mbơh sơm, vơh vơl, dăn, jêh ri kah gĭt tôr ma Brah Ndu yor lĕ rngôch bunuyh, 2ma phung hđăch jêh ri ma lĕ rngôch phung kôranh chiă uănh, gay ma he dơi gŭ đăp mpăn jêh ri mâu geh rŭng tâm lĕ nau blau yơk ma Brah Ndu jêh ri lĕ nau sŏng srăng. 3Nau nây ueh jêh ri maak ta năp Brah Ndu, Nơm Tâm Rklaih he. 4Păng ŭch ma lĕ rngôch bunuyh dơi klaih, 5jêh ri knŏng du huê Brah Ndu jêh ri knŏng du huê Nơm tâm nklang Brah Ndu đah bunuyh, Yêsu Krist, bunuyh. 6Nơm jao jêh Păng nơm gay ma tâm chuai lĕ rngôch bunuyh; pôri jêng nau mbơh jêh tâm rnôk di, 7jêh ri ma nơm nây gâp jêng nơm nti jêh ri kôranh oh mon ăn nti ma phung bu năch tâm nau chroh jêh ri nau nanê̆. (Gâp ngơi nau nanê̆, gâp mâu mƀruh ôh).

Kan Phung Bu Ur

8Gâp ŭch ma phung bu klâu mbơh sơm tâm lĕ ntŭk, yơr ti kloh mâu geh nau khek biănh mâu lah nau mĭn mhĭk ôh.
9Gâp ŭch lĕ ma phung bu ur mbăn nah bŭt soh ao ma nau di, ma nau gĭt rbăng, jêh ri ma nau sŏng, mâu păch sŏk, dơm mah, lŭ ang, mâu lah soh ao ƀư mbrưh ôh, 10ƀiălah ăn kan ueh jêng ndơ nkrơ̆ khân păng. Nau nây jêng di ma phung bu ur nkoch khân păng pah kan ma Brah Ndu. 11Ăn phung bu ur gŭ rklăk dôl gŭ iăt nau nti ma nau blau tông ngăn. 12Gâp mâu ăn ôh phung bu ur nti lah, mâu lah jêng kôranh ma bu klâu, ƀiălah ăn khân păng gŭ rklăk. 13Yorlah Brah Ndu njêng Y-Ađam lor, jêh ri H'Evơ pakơi, 14jêh ri mâu geh ôh Y-Ađam geh nau ndơm, ƀiălah bu ur geh nau ndơm jêng tih rlau nau vay. 15Ƀiălah phung bu ur mra klaih tâm nau khân păng jêng mê̆, tơlah khân păng srôih gŭ sŏng tâm nau chroh, tâm nau rŏng, jêh ri tâm nau kloh ueh.