2

Cầu Nguyện cho Mọi Người

1Vậy, trước hết, ta khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay, và cảm tạ cho mọi người, 2cho các vua và cho mọi nhà cầm quyền, để chúng ta có thể sống một đời bình tịnh và êm ả, một cuộc sống hoàn toàn đạo đức và đầy phẩm giá. 3Ðây là điều tốt đẹp và được chấp nhận trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu chúng ta, 4Ngài muốn mọi người được cứu rỗi và tiến đến sự nhận biết chân lý.
5Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Ðấng Trung Gian giữa Ðức Chúa Trời và loài người, đó là Ðức Chúa Jesus Christ, một người, 6Ðấng đã hiến chính Ngài làm giá chuộc mọi người, một sự kiện được xác chứng là đã xảy ra đúng kỳ. 7Vì vậy ta đã được bổ nhiệm làm giảng sư và sứ đồ –ta nói thật, chứ không nói dối– tức làm giáo sư để dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý.

Nam Nữ trong Hội Thánh Khi Nhóm Lại Thờ Phượng Chúa

8Vậy ta muốn quý ông hãy cầu nguyện tại mỗi nơi nhóm lại để thờ phượng, hãy đưa đôi tay thánh sạch lên mà cầu nguyện, đừng giận dữ và cãi nhau.
9Quý bà cũng vậy, hãy ăn mặc lịch sự, trang sức thanh nhã và giản dị, không bới những kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc đắt giá, hoặc mặc những y phục đắt tiền, 10nhưng làm những việc từ thiện, đó là những điều thích hợp với các phụ nữ xưng mình là người tin kính Ðức Chúa Trời. 11Phụ nữ hãy học trong yên lặng và thuận phục trong mọi sự. 12Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ hay cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải yên lặng, 13vì A-đam được dựng nên trước rồi mới đến Ê-va; 14và không phải A-đam bị lừa gạt, nhưng người đàn bà bị lừa gạt và phạm tội. 15Tuy vậy đàn bà sẽ được cứu qua việc sinh con, nếu họ cứ tiếp tục ở trong đức tin, tình yêu, và thánh khiết, với sự thùy mị.