3

Các trưởng lão trong hội thánh

1Điều ta nói đây là thật. Ai mong làm trưởng lão, đó là điều ao ước tốt. 2Trưởng lão không được làm gì để người khác chỉ trích mình, chỉ có một vợ. Phải tiết độ, khôn ngoan, được người khác kính nể, hiếu khách và có khả năng dạy dỗ. 3Không được nghiện rượu hoặc gây gỗ, nhưng phải dịu dàng và hòa nhã, không tham tiền. 4Người ấy phải khéo hướng dẫn gia đình mình, con cái phải nết na, lễ độ. 5Nếu ai không hướng dẫn nổi gia đình mình thì làm sao chăm sóc được hội thánh của Thượng Đế? 6Tín hữu mới tin không được làm trưởng lão vì có thể đâm ra tự phụ và bị kết tội như ma quỉ chăng. 7Trưởng lão cũng phải được những người ngoài hội thánh kính nể để khỏi bị chỉ trích hoặc rơi vào mưu chước của ma quỉ.

Các trợ tá trong hội thánh

8Cũng vậy, các trợ tá trong hội thánh phải được người khác kính nể, đừng ăn nói bừa bãi. Không được nghiện rượu hoặc thủ lợi bằng cách lường gạt người khác. 9Họ phải dùng lương tâm trong sạch đi theo sự nhiệm mầu của đức tin mà Thượng Đế đã tỏ ra cho chúng ta. 10Phải trắc nghiệm họ trước. Nếu không có khuyết điểm thì mới được làm trợ tá. 11Cũng vậy, đàn bà cũng phải được người khác kính nể. Không được nói xấu. Phải tiết độ và đáng tin trong mọi phương diện. 12Các trợ tá chỉ được có một vợ, khéo hướng dẫn con cái và gia đình mình. 13Người làm trợ tá giỏi tạo một địa vị đáng kính cho chính mình, bạo dạn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Điều bí mật về cuộc sống chúng ta

14Dù rằng ta mong sớm đến gặp con, nhưng ta viết thư nầy cho con 15để nếu ta có chậm đến thì con biết cách sống trong gia đình của Chúa. Gia đình đó là hội thánh của Thượng Đế hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý. 16Thật vậy, điều bí mật về đời đạo lý của chúng ta quả là lớn:
  Chúa Cứu Thế đã được tỏ ra cho chúng ta
  trong thân thể loài người,
  được Thánh Linh chứng minh rằng Ngài đáng tin,
  được thiên sứ trông thấy,
  được rao giảng cho những người không phải Do-thái,
  được thế gian tin nhận,
  và được cất lên trong vinh hiển.