6

Ŏ́c Patâp Yỗn Cũai Sũl Ca Sa‑âm Yê-su

1Nheq tữh cũai sũl, cóq alới yám noap ncháu alới. Khân alới táq ngkíq, cũai canŏ́h tỡ têq acrieiq ramứh Yiang Sursĩ cớp mumat ngê án, cỗ tian cũai sũl ki. 2Cũai sũl ca bữn ncháu sa‑âm Yê-su Crĩt, lứq alới cỡt máh sễm ai yáng moat Yiang Sursĩ. Ma cóq cũai sũl ki chỗi palữi cũai ncháu án. Sũl ki cóq táq ranáq sarâng hỡn tễ nhũang ễn, yuaq ncháu án la cũai sa‑âm tê. Cớp tâng tỗp sa‑âm manoaq cóq ayooq manoaq. Máh ŏ́c ki cóq mới patâp cớp atỡng níc yỗn alới dáng.

Cũai Ca Atỡng Ŏ́c Tỡ Pĩeiq Ễ Cỡt Sốc

3Bữn cũai atỡng ngê mpha tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp ngê alới tỡ bữn pruam cớp parnai pĩeiq tễ Yê-su Crĩt, Ncháu hái. Cớp alới tỡ bữn pruam yám noap Yiang Sursĩ samoât samơi. 4Máh cũai ki yoc ễ achỗn tỗ alới bữm, ma lứq alới tỡ bữn dáng ntrớu tháng. Cũai ki ham yoc ralỗih cớp rasuon níc sâng. Chơ cỡt neq: Manoaq sa‑on tễ manoaq, manoaq ễq hỡn tễ manoaq, manoaq acrieiq manoaq, manoaq chanchớm tỡ o tễ manoaq, 5manoaq racáiq manoaq. Mứt pahỡm alới la loâi lứq, cớp alới khoiq pứt chơ máh ŏ́c pĩeiq. Alới chanchớm khân alới atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, ki alới lứq cỡt sốc.

Mứt Pahỡm Ham Crơng Sanốc

6Ma cũai yám noap Yiang Sursĩ samoât samơi, lứq cũai ki cỡt sốc, ma sốc án la mpha tễ sốc tâng dỡi nâi. Án tỡ bữn yoc clữi tễ Yiang Sursĩ yỗn. 7Tễ dâu mpiq hái canỡt, hái tỡ bữn dững crơng ntrớu mut tâng dỡi nâi. Cớp toâq hái cuchĩt, hái tỡ têq dững crơng ntrớu puai hái. 8Ngkíq, khân hái bữn dũ tâc khám cha, chơ hái tỡ bữn ham noâng clữi tễ ki. 9Ma máh cũai yoc ễ cỡt sốc tâng dỡi nâi, ngê sâuq lứq radững alới yỗn ham sa‑ữi ŏ́c tỡ bữn kia ntrớu, cớp táq yỗn alới ramóh sa‑ữi ŏ́c coat arức. Nâi la samoât riang alới chuat tâng acáp. Ngkíq alới chống talốh tỗ alới bữm, cớp raviei alới cuchĩt pứt nheq. 10Ŏ́c ham práq yễng, la nỡm yỗn dũ ramứh ŏ́c sâuq. Máh cũai ham práq yễng, ki samoât alới clŏ́c rana tỡ bữn sa‑âm noâng ngê Yiang Sursĩ, cớp mứt pahỡm alới bữn moang ŏ́c ngua.

Ŏ́c Patâp Ễn Yỗn Ti-muthê

11Ma cóq mới viaq nheq máh ŏ́c tỡ o ki, yuaq mới la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Ngkíq cóq mới táq níc neq: Ỡt tanoang o, bữn mứt pahỡm yám noap Yiang Sursĩ, sa‑âm samoât samơi, ayooq yớu, tanhĩr níc, cớp ỡt khũn mantoat o. 12Ngê mới sa‑âm tễ Yiang Sursĩ cóq mới ratáng chíl loah yiang Satan, tỡ yỗn án talốh chíq ngê ki, yỗn mới riap yống pacái lứq máh ŏ́c tamoong mantái ki. Lứq Yiang Sursĩ yỗn mới bữn ŏ́c tamoong nâi bo mới khoiq ngin mới sa‑âm samoât samơi yáng moat cũai clứng. 13Yáng moat Yiang Sursĩ, án ca yỗn dũ ramứh têq tamoong, cớp yáng moat Yê-su Crĩt, án ca ngin pĩeiq lứq tễ ngê Yiang Sursĩ yáng moat Pon-ti Phi-lat, ki cứq patâp mới neq: 14Cóq mới yống pacái lứq máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq patâp mới chơ. Cóq mới trĩh dũ ŏ́c ki samoât samơi, yỗn noau canŏ́h tỡ têq tếq mới, toau toâq tangái Yê-su Crĩt, Ncháu hái, toâq loah pỡ cutễq nâi. 15Ống Yiang Sursĩ toâp têq rưoh tangái ki. Yiang Sursĩ la nỡm ŏ́c bốn. Ống án toâp la sốt toâr clữi tễ canŏ́h. Án la Puo toâr clữi tễ puo canŏ́h. Cớp án la Ncháu toâr clữi tễ ncháu canŏ́h. 16Ống Yiang Sursĩ toâp bữn tamoong níc tỡ nai cuchĩt. Án ỡt tâng ntốq bữn poang hỡn tễ poang canŏ́h. Tỡ bữn cũai aléq ma têq nhêng chu poang ki. Tễ dỡi mbŏ́q toâq dỡi sanua tỡ bữn cũai aléq ma bữn hữm roâp Yiang Sursĩ. Cớp dếh dỡi ntun hỡ, la tỡ bữn noau têq hữm. Cóq hái yám noap chớc sốt toâr cớp ang‑ữr án tái mantái. Amen.

Ŏ́c Patâp Yỗn Cũai Sốc Bữn

17Cóq mới atỡng cũai sốc bữn tâng dỡi nâi, chỗi yỗn alới ỗt, cớp yỗn alới sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi. Chỗi yỗn alới poâng crơng sanốc alới tâng dỡi nâi, yuaq crơng sanốc ki, tỡ bữn ỡt mantái níc cớp alới. Ma cóq alới sa‑âm Yiang Sursĩ, yuaq án yỗn hái bữn dũ ramứh crơng sa‑ữi la‑ỡq, chuai yỗn hái ỡt bũi o níc. 18Cóq mới atỡng yỗn alới táq ranáq o níc. Ngkíq alới cỡt sốc ŏ́c o tâng mứt pahỡm alới. Cóq alới chỗi pasếq sanốc alới tâng dỡi nâi, ma cóq alới bữn mứt pahỡm yoc ễ chuai cũai canŏ́h tễ crơng sanốc alới. 19Táq ngkíq, samoât alới parỗm ŏ́c bốn puan yỗn alới bữm. Ŏ́c bốn puan nâi tỡ nai cỡt pứt. Cớp táq ngkíq, têq alới bữn roap ŏ́c tamoong mantái níc.

Ŏ́c Patâp Parsốt Yỗn Ti-muthê

20Ti-muthê ơi! Cóq mới kĩaq o máh ngê Yiang Sursĩ khoiq yỗn mới chơ. Cóq mới viaq tễ parnai sâuq tâng dỡi nâi cớp tễ alới ca yoc lứq táq ntỡng tỡ cỡt ŏ́c. Alới ki chanchớm alới la cũai rangoaiq, ma lứq alới tỡ bữn rangoaiq ntrớu. 21Bữn cũai khoiq táq ntỡng ngkíq, ma alới ki clŏ́c rana tễ ŏ́c sa‑âm.
 Cứq sễq Yiang Sursĩ chuai miat nheq tữh anhia.