Santoiq Atỡng

 Tỡ bữn noau dáng raloaih cũai aléq chĩc saráq Puo Muoi nâi, ma bữn noau chĩc sám 550 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq nâi to loah saráq Samu-ễl Bar. Sa-lamôn chỗn cỡt puo cruang I-sarel vớt puo Davĩt, mpoaq án, cuchĩt.
 Puo Davĩt patâp Sa-lamôn yỗn táq Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem. Sa-lamôn sễq Yiang Sursĩ yỗn án bữn ŏ́c rangoaiq; cớp Yiang Sursĩ yỗn án cỡt rangoaiq hỡn nheq tễ cũai canŏ́h. Tễ dâu án trĩh Yiang Sursĩ, ma máh lacuoi án radững án sang máh yiang tễ cruang canŏ́h hỡ.
 Vớt Sa-lamôn cuchĩt, con án ramứh Rê-habũam cỡt puo. Máh cũai proai sễq Rê-habũam kĩah yỗn cỡt nghễl bĩq tễ ranáq ntâng mpoaq án khoiq patâp, ma án tỡ bữn tamứng. Ngkíq cruang cutễq I-sarel caryoah cỡt bar cruang. Cruang coah angia pỡng cỡt cruang I-sarel, cớp cruang coah angia pưn cỡt cruang Yuda.
 Saráq nâi atỡng tễ máh puo ca cỡt sốt tâng bar cruang ki sám takêh culám cumo, yỗn toau toâq Yê-hô-saphat chỗn cỡt puo cruang Yuda, cớp Aha-sia chỗn cỡt puo cruang I-sarel.